w ,

Godzinki Bożonarodzeniowe

Zacznijcie wszyscy chwalić Boże Dziecię,
Zacznijcie je witać na tym Bożym świecie.
2. Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
3. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
W Betlejem się rodzisz, w stajence ubogiej
By dokonać proroctwa w pełni czasu dobie.
2. Maryja z Józefem Ciebie opiekują
Na przybycie gości, Pana dziś szykują.
3. Uboga stajenka z bydlętami stoi
Wiatr wieje na Dziecię, mrozu się Ono boi.
4. Ale Matka i Piastun dbają, aby ciepło
To Dzieciąteczko w żłóbku swoim miało.

K.: Narodził się nam Zbawiciel
W.: Wszego świata Odkupiciel
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Na polu pasterze swoje owce pasą
Aniołowie się zjawiają, gwiazgy w niebie gasną.
2. Przerażeni pasterze nie wiedzą dlaczego
Wysłannicy Pana chwalą Najwyższego.
3. “Idźcie do Betlejem”- tak im powiadają
“Tam Dziecię złożone rodzice ogrzewają”
4. Pastuszkowie wszyscy do stajenki spieszą
Że Zbawiciela ujrzą, pasterze się cieszą.

K.: Chwała na wysokości Bogu
W.: A na ziemi pokój ludziom
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Pastuszkowie wszyscy do żłóbka się garną
I co z sobą wzięli Panu swemu dają.
2. Maryja z Józefem temu nie dowierzają,
Że zbawienie Boga ubodzy poznają.
3. Pasterze złożywszy pokłon najniższy
Do swych trzód biegną wśród nocnej ciszy.

K.: Widzieliśmy Bożego Syna
W.: Którego nam powiła Maryja Dziewica
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Po pasterzach królowie ze Wschodu przybyli
I trzykrotne Panu dary swe złożyli
2. Złoto Pana a kapłana kadzidło oznacza
Mirra jest znakiem, że Pan śmierć zwalcza.
3. Dary królów święte znakiem dla chrześcijan,
Że w Wigilię narodzony, wiedzie nas na Synaj.
4. Bądź pochwalon na wieki nieskończony Panie
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustaje.

K.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi
W.: Zbawienie Boga naszego
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią
Chrystusa dorosłego chrzest chrzest przyjmującego.
2. Bo zanurzony przez Jana w świętych wodach Jordanu
Świat uświęca znakiem, błgoosławi Janu.
3. Przyjął dziś na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty świętej ukazał nam drogę.
4. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w świętej krynicy paschalnego zmycia.

K.: Chryste, Synu Boga Żywego
W.: Zmiłuj się na nami
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Z pokłonem Jezu Mały ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej świętej Rodziny ozdobie.
2. Abyś nam błogosławił, swej łaski zdroje
Zsyłał na nas grzesznych, gładząc grzechów roje.

Antyfona:

Witaj Jezu ukochany na zbawienie dany,
Witaj małe Dzieciąteczko, śliczne Paniąteczko.

K.: Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
W.: Synu Boga Żywego, zlituj się nad nami!
K.: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej
woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój
początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia
Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa,
który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków.
W.: Amen

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna
Maryja! (3x)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki do świętej Barbary

Godzinki Adwentowe