w

Godzinki do świętej Barbary

NA JUTRZNIĘ.

V. Panie ! otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą sławić chwałę Twoją.
V. Boże ! pośpiesz ku wspomożeniu memu,
R. Panie! ku ratunkowi memu pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
HYMN.
W ciemnościach niedowiarstwa Barbara zrodzona,
Światłością Bożej łaski z nieba obdarzona.
Bogu się prawdziwemu z młodu poświęciła,
Zupełny kwiat panieństwa wiecznie poślubiła.
V, Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.

MODLITWA.
Boże w Trójcy świętej jedyny, prosimy Cię, pokaż nam swej łaski miłosierdzie, któreś nad świętą Dziewicą i Męczenniczką Twoją Barbarą miłościwie pokazać raczył, abyśmy jej zasługami chwalebnemi od nagłej i niespodzianej śmierci byli wyzwoleni a najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowei Sakrament, przez przyczynę jej przed śmiercią naszą zbawiennie przyjąć mogli, a potem do Królestwa Twego z nabożnem weselem wprowadzeni byli, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze nech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V, A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
R. Amen.

NA LAUDES.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Przewyborną urodą Panna ozdobiona,
Od ojca Dyoskora na wieży zamkniona,
Tam do dwóch trzecie okno wystawić, kazała,
By w Trójcy jedynego Boga wychwalała.
V. Jako wieża Dawidowa szyja twoja, zbudowana z obronami.
R. Tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA PRYMĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R, Panie! na ratunek mój pokwap się
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

HYMN.
Gdy przed ojcowskim gniewem uciekać musiała,
Twarda jej skała środkiem wolne przejście dała,
Znaleziona od ojca, srodze potłuczona,
I za włosy zelżywie do domu wleczona.
V. Znaleźli mię stróżowie, co chodzą po mieście,
R. Zbili i zranili mię, wzięli płaszcz ze mnie stróżowie murów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA TERCYĘ.

V. Boże ! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Do ciemnego więzienia sromotnie wtrącona.
przez niemały czas głodem okrutnie morzona.
Wszystko Panna cierpliwie skromnie, wytrzymała,
Jezusowi stateczną miłość pokazała
V. Wprowadził mnie Król do pokojów swoich,
R. Rozraduję się i rozweselenę w tobie.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA. SEXTĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Na sąd przed Marcjanein, tyranem stawiona,
Niewinnie od własnego ojca obwiniona,
Nic, na łagodne mowy, na groźby niedbała,
Gruntowną utwierdzona wiarą mocno siała.
V. Pięknaś jest Przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobiona jako Jeruzalem,
R. Ogromna jako wojsko uszykowane.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NONĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała, Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Biczmi i wołowemi sieczona żyłami,
Bez litości ostremi tarta skorupami,
Skatowana w smrodliwa ciemnicę wrzucona,
Z ciężkich ran od Jezusa cudownie zleczona.
V. Przyłóż mnię jako pieczęć do serca twego,
jako pieczęć do ramienia twego,
R. Bo mocna jako śmierć miłość.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NIESZPÓR.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Żelaznemi drapano ciało paznokciami,
boki rozpalonemi palono blachami,
Piersi mieczem obciąwszy Pannę obnażyli,
I po ulicach miejskich sromotnie włóczyli.
V. Ukazały się kwiatki po ziemi naszej,
R. Przyszedł czas winnic obrzynania.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz!
R. I oddal gniew Twój od nas.
V. Boże! ku wspomożeniu niemu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Za dekretem sędziego na plac śmierci wzięta,
Ręką jedyna córka ojca swego ścięta
Na wesele Jezusa Oblubieńca poszła,
I męczeńską z rąk Jego koronę odniosła.

V. Któraż to jest, która wstępuje z puszczy opływająca rozkoszami,
R. Podparłszy się na miłym swoim.

Modlitwa jak na Jutrzni.

Polecenie Godzinek.

Tobie święta Barbaro ! te moje godziny
Ofiaruję za moich zbrodni wszystkie winy,
Spraw, abym Jezusowem Ciałem posilony,
Przy śmierci, żył na wieki wraz z Nim zjednoczony.
Amen.

MODLITWA do świętej Barbary dla uproszenia szczęśliwej śmierci.

Bądź pozdrowiona, Panno i Męczenniczko chwalebna, święta Barbaro, przewielebna Różo rajska, czysta lilio, bądź pozdrowiona Panno miłości złotem przybrana, wszelakich cnót naczynie, bądź pozdrowiona! Bądź pozdrowiona, Panno wszelkiemi cnotamii napełniona, któraś się godna stała słyszeć one słowa od Oblubieńca: „Pójdź do mnie, będziesz odemnie koronowana” bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona, Barbaro błogosławiona, któraś jest Oblubienicą wiecznego Pana, z którym wiecznie weselić się będziesz, bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona perło śliczna i kosztowna, w niebie posadzona, która teraz i czasu śmierci przyczyń się za nami, prosimy cię, bądź pozdrowiona.

V. Ślicznością i pięknością twoją,
R. Szczęśliwie postąp króluj.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki na cześć św. Marii Magdaleny Pokutnicy

Godzinki Bożonarodzeniowe