boże narodzenie

Źródło istności zwierciadło

przez Posted on 0 Comments 3 min read 38 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Źródło istności, zwierciadło

1. Źródło istności, zwierciadło przeczyste,
Mistrzu Proroków, serc dozórco, Chryste,
W Twych dłoniach wieki i czasów wymiary;
Mojżesz to wyczytał i Tobiasz stary.

2. Mojżesz znalezion w koszyku na wodzie,
Miał okup sprawić w żydowskim narodzie;
Gdy go z Egiptu wywodzi przez morze,
Od Ciebie bierze przykazania Boże.

3. Mannę od Ciebie ludziom ściąga z nieba,
By człowiek żądał anielskiego chleba:
Mieszkanie Boga z ludźmi im przyrzeka,
Mesyasz przyjdzie, którego świat czeka.

4. Ciebie samego dziś Emanuela,
Nie Mojżesza, świat pełen wesela
Wita w jasełkach, bo Ty do swobody
Z niewoli piekła uwalniasz narody.

5. A zamiast manny dasz Swojego Ciała;
Do końca świata z nami Twoja chwała
Przebywać będzie, jak niegdyś z Proroki,
Podniesiesz serca nasze nad obłoki.

6. Tobiasz stary, gdy cierpiał ślepotę,
Anielską przyjął w usługach ochotę;
Za to, że więźniom i umarłym służy,
Dany mu Rafał dla syna w podróży.

7. Ten Tobiasza od ryby oszczędza,
Wątrobą czarty od Sary odpędza,
Żółcią otwiera syn ślepemu oczy,
Ojciec przejrzawszy wydał głos proroczy:

8. Wszystkie narody porzucą swe bogi,
Królowie złożą korony pod nogi,
Gdy ujrzą Króla z gwiazdą w Izraelu,
Szczęśliwy, kto ma być przy tem weselu.

9. Dziś dla starego Bóg spełnia Kościoła,
Posyła Syna Swego, nie Anioła;
Ten się prawdziwym bratem naszym rodzi,
Z młodszym Kościołem w pokrewieństwo wchodzi.

10. Ten zamiast rybek wziął z Panny wątroby,
Uzdrawia Sarę, a ożywia groby;
Sara od czartów, Raguela córa,
Wolna wyraża, że ludzka natura

11. Już uwolniona od mocy szatana,
Dziś w ludzkiem ciele wita Stwórcę, Pana,
Ślepemu światu wtenczas głos proroczy
Żółcią od krzyża pootwiera oczy.

12. Kiedy cyrograf wypłaci Gabela,
Adam się wróci z dziećmi do wesela,
Dziś już narody zdeptały swe bożki,
Dziś Balaama osieł gromi wróżki.

13. Dziś Izajasz wita Syna z Panny,
Jeremiasza ucichł płacz poranny;
Dziś Daniela góra przewidziana,
Małym kamykiem skruszyła bałwana.

14. Już bałwochwalstwo w całym świecie ginie,
Gdy Syn panieński prawym Bogiem słynie;
Te, chcąc ratować świat jako Niniwę,
Nowy tu Jonasz, przyszło Słowo żywe.

15. Za miastem czeka pod szopą popsutą,
Rychłoli świat się obudzi pokutą:
Lecz próżno, Panie, ocknie się on chyba,
Gdy Ty, jak Jonasz z brzuchu wieloryba

16. Wyjdziesz; lecz z jego wprzód poleżesz ręki,
Po trzech dniach z grobu wyjdziesz, jak z paszczęki;
Wprzód też Eliasz nowy z wodą Janek
Chrzciciel głosił, żeś Boski Baranek.

17. Że grzechy świata Swoją śmiercią zgładzisz,
Że od bram piekła w niebo nas wprowadzisz.
Pokutujących nazmywał w Jordanie,
Ty świat obmywasz Krwią Swą i Chrztem, Panie.

18. Próżno Prorocy mówili do duszy,
Nawróć się, gdyż się sam kamień nie ruszy;
Śmiertelne usta nie wzbudzą niczyje,
Sam Chrystus, przemów, a grzesznik ożyje.

Wykonanie utworu: Źródło istności, zwierciadło

??

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Leży, leży

przez Posted on 0 Comments 1 min read 39 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Leży, leży

Leży, leży (2) Jezus malusieńki,
W szopce zimno (2), o On nagusieńki.

O Józefie (2), jak biedne twe mienie,
Nie zebrałeś (2) Panu na odzienie.

Przyszła Panna (2), siankiem Go okryła,
Taka pościel (2) Jezusowa była.

Żłób kamienny (2), nad nim pajęczyna,
A w nim leży (2) prześliczna Dziecina.

Miejże Jezu (2) w swej niedoli radość,
Ze twej woli (2) czynić będziem zadość.

Wykonanie utworu: Leży, leży

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Kto był smutny, dziś wesoły niechaj każdy będzie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 33 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Kto był smutny, dziś wesoły niechaj każdy będzie

Kto był smutny, dziś wesoły niechaj każdy będzie,
Bo jak w niebie, tak na ziemi pokój głoszą wszędzie:
Anieli weseli, Bóg się stał człowiekiem —
Ten się stał, który miał przyjść na świat przed wiekiem.

Zaraz Anioł z wesołością do pastuszków bieży
Powiadając, że w stajence Bóg i Człowiek leży:
Biegajcie, witajcie zrodzonego Pana,
Padajcie, klękajcie przed Nim na kolana.

Pobieżeli do Betlejem czemprędzej pasterze,
By ukorzyć się przed Zbawcą w miłości i wierze;
Wołali, śpiewali: dana, dana, dana!
Padali, klękali przed Nim na kolana.

Przygrywali bardzo pięknie, aż oto Dzieciątko
Rączką swą ich błogosławi małe pacholątko:
Swe ręce dziecięce wznieś i ku nam, Panie!
Błogosław i zostaw nam swe zmiłowanie.

Wykonanie utworu: Kto był smutny, dziś wesoły niechaj każdy będzie

?

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Któż o tej dobie płacze we żłobie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 72 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Któż o tej dobie płacze we żłobie

Któż o tej dobie płacze we żłobie!
A gdzie, gdzie?
W stajni ubogiej, lubo mróz srogi,
Niebieskie pacholę.

Ubogi leży, w podłej odzieży,
A kto, kto?
Pan wszego świata, którego lata,
Ogarnąć nie mogą.

Cud niesłychany, gość niewidziany,
A kto, kto?
Bóg utajony dziś narodzony,
Ludziom się pokazał.

Przed Nim padają, cześć oddawają,
A kto, kto?
Dwoje zwierzęta, nieme bydlęta,
Wół z osłem klękają.

Królowie jadą, korony kładą,
A skąd, skąd?
Od wschodu słońca szukają końca,
Zbawienia swojego.

Skarb otwierają dary dawają,
A komu?
Wielcy panowie, możni królowie,
Dzieciątku małemu.

Bóg nam się rodzi, na świat przychodzi,
A po co?
Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię,
Od piekła wybawił.

Bóg nas miłuje i nam daruje.
A co, co?
Czego pragniemy i znaleźć chcemy,
Po śmierci zbawienia.

Wykonanie utworu: Któż o tej dobie płacze we żłobie


Magda Steczkowska – Któż o tej dobie płacze we żłobie
Magda Steczkowska – wokal , Michał „Pan Śrubka” Jurkiewicz – fortepian oraz Michalinka i Antoninka Królik


„Któż o tej dobie” – zespół wokalny SINE NOMINE MDK „Pod Akacją” w Lublinie
zespół wokalny Sine Nomine, dyr. Izabela Urban

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Królu anielski

przez Posted on 0 Comments 1 min read 149 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Królu anielski

1. Królu anielski,
Panie niebieski.
Tyś jest wonny kwiat!
Jezu miły, Synu Maryi,
racz nas wysłuchać!

2. W pieluszkach leżysz,
wniebiosach rządzisz.
Tyś jest wonny kwiat!
Jezu miły, Synu Maryi,
racz nas wysłuchać!

3. Jezusie mały,
Tyś Bogiem chwały!
Tyś jest wonny kwiat!
Jezu miły, Synu Maryi,
racz nas wysłuchać!

4. Racz nas umieścić
w wiecznej radości.
Tyś jest wonny kwiat!
Jezu miły, Synu Maryi,
racz nas wysłuchać!

Wykonanie utworu: Królu anielski

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Królowie jadą z wialgą paradą

przez Posted on 0 Comments 1 min read 50 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Królowie jadą z wialgą paradą

1. Królowie jadą z wialgą paradą, a skąd, skąd?
Od wschodu słuńca, szukają kuńca zbawieniô swojégo.

2. Chtëż o ti dobie zapłacze w żłobie, a chto, chto?
Bóg w stajni ony, dzys narodzony lëdzóm sę pokôzôł.

3. Jesta hałasë, w tim nocnim czasë, wa czëlë?
Bë szlë pastuszë, słowu posłëszni, co rzeklë Anielë.

4. Cëż to za gwiôzda, królewskô jôzda, wiéta wa?
Trzech Magów jedze, Bóg sóm jich wiedze, do Emanuela.

5. Madźi pobożni nie jidą próźni, a cëż më?
Ni gęsë tłësti, le serce czësté i ti kąsk miłotë!

Wykonanie utworu: Królowie jadą z wialgą paradą

?

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!