w

Modlitwa Polaków do Boga

Nieogarniony światem Boże Ojców naszych! wejrzyj na lud Polski, niegdyś Tobie miły a teraz nękany, wejrzyj na łzy jego cierpienia, uciśnienia przemocą od lat tylu, – otrzej je i zlituj się nad nieszczęściami naszej Ojczyzny, Polski. Daruj przewinieniom naszym, puść je  w niepamięć, jak przebaczyłeś tylu jawnogrzesznikom; a jeśliśmy nie zasłużyli na łaskę litość Twoją, Panie i Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na zasługi przodków naszych, którzy zawsze jako wierni Tobie cale Chrześcijaństwo zasłaniali i bronili. Ciebie zawsze wzywali i wielbili, a Tyś Panie ich wysłuchał, zwycięstwem obdarzył, i Twe błogosławieństwo na Polskę zlewał. – Wejrzyj z wysokiego Tronu Twego na nieszczęśliwą Ojczyznę naszą, na tyle ofiar Braci naszych męczeńską śmiercią za wolność i równość poległych, na tułactwo tyloletnie ziomków naszych! Uczyń Wielki Boże! by niewinnie prześladowani tryumfowali. Odwróć gniew i zawziętych srogich nieprzyjaciół naszych. Zniszcz niegodne ich zamiary, oświeć je duchem wolności, równości i jedności braterskiej ze wszystkimi narodami, jako także dzieci Twoje, a których uznajemy za braci naszych, wejrzyj na osićrociałe dzieci Twoje! Nie dopuszczaj, Panie,krwi rozlewu w tak świętej sprawie wszystkich narodów i naszej, abyśmy bez tego zrzucili z siebie ciążące nas jarzmo ciemnego barbarzyństwa; a gdyby już taka wola Twoja Panie! była, błagamy Cię o najłaskawszy Ojcze! dodaj ducha i odwagi naszemu zamiarowi, abyśmy bronili świętej Sprawy z takiem męstwem i poświęceniem, jak niegdyś Ojcowie nasi pod Janem Sobieskim, gdy Wiedeń obronili. Obdarz nas swemi dobrodziejstwy, pobłogosław orężowi naszemu i dozwól przywrócić i utwierdzić rozszarpaną dziedzinę przodków naszych; złącz w jedno ciało rozproszone plemię nasze Polskie, nadaj mu jeden Rząd, jednego ducha, a zgodę  i jedność Bohaterom naszym, aby nie odstępowali prawych ścieżek, aby przyśpieszyli spokojność i szczęśliwość Ojczyzny naszej.- Boże! Ty Najwyższa Istoto! natchnij ich duchem swej łaski, gdy od nich przez Ciebie Panie! szczęście i pokój Narodu naszego zawisły; nie aby cudze najeżdżali krainy, lecz aby swojej od napaści bronili. Pobłogosław nam, abyśmy w wspólnej połączeni Ojczyźnie, w zgodzie i jedności, w stałym z sąsiadami żyli pokoju. – Boże Mieczysławów, Chrobrych, Jagiellonów i Batorych! Ty! który niewidzialną ręką kierujesz narodami! dokończ, błagamy Twoję Wszechmocność i Sprawiedliwość, dokończ dopiero przez Ciebie zaczęte dzieło tej tu części ziemi: powróć do życia, całości, niepodległości i nieszczęśliwy Naród Polski, którego krzywdy wołają o pomstę do Ciebie, i tych Narodów, w których on obronie krew swoję przelewali- Dopuściłeś, o Stwórco! za wykroczenia długi przeciąg lat cierpień,- skończ naszą niedolę, a my Ci służyć wiernie i wielbić nieprzestanie po wieki wieków będziemy. Królowo Nieba i ziemi, Opiekunko Korony Polskiej! wsław się za nami! i Wy wszyscy Święci Pańscy i Męczennicy wiary świętej! módlcie się za nami, przez Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wołanie o światło Anioła Stróża Polski

Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej