w

Godzinki za dusze zmarłych

GODZINKI.

ZA DUSZE ZMARŁYCH.

Na jutrznią.

Boże najdobrotliwszy, otwórz wargi moje,
By za dusze błagały miłosierdzie Twoje.
Przyjdź nam Boże na pomoc i duszyczkom wiernym;
Którym chciéj się pokazać Ojcem miłosiernym,
Daj wszystkim odpocznienia w niebie, o moj Panie!
I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

HYMN.

Pokaż w Trójcy jedyny, Boże zmiłowanie,
Słysząc w boleściach ciężkich dusz wiernych stękanie.
W Tobie bowiem nadzieję swoję pokładały,
Przez wszystko życie swoje jak tu żeglowały.
Stworzyłeś je na własne podobieństwo swoje,
I odkupił zbyt drogo, aby Twe pokoje
Niebieskie otrzymały, i w nich wiecznie trwały
Wyzwól je z mąk czyscowych, by Cię wysławiały.

Antyfona.
Grzéchów młodości ich, i niewiadomości, nie racz
pamiętać Panie.

V. Nie daj Boże złym duchom dusz chwalących Ciebie:
R. Racz przebaczyć sierotom a przyjmij do siebie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze i.t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże! któremu własne jest
miłosierdzie zawsze okazywać i odpuszczać; prosimy
miłosierdzia Twego, racz dusze w czyscu będące, za za-
sługami i przyczyną Najświętszéj Panny, ze wszystkiemi
Świętemi, na miejscu odpocznienia i wesela wiecznego
postawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna
Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego Bóg na wieki wieków. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu:
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju. R. Amen

Na Laudes.

Przyjdź nam Boże na pomoc…. jak na jutrzni.

HYMN.

Najsłodszy Panie Jezu dla Imienia Twego,
Raczże wybawić dusze z ognia czyscowego.
A iżeś za nie cierpiał niewymowne męki,
Wyswobodź je, a z Tobą niech żyją na wieki.
Ona krew którąś przelał za grzészne mój Panie,
Niech się teraz skuteczną z dobroci Twéj stanie.
Aby przez nie ochłodę znaczną otrzymały,
I do chwały Twéj świętéj wszystkie się dostały.

Antyfona.

Jeźli będziesz uważał nieprawości Panie:
a któż się ostoi?

V. Przyjmij Jezu duszyczki z mąk srogich do siebie:
R. Poniechaj gniéw a daj być wszystkim wiecznie w niebie.
V. Panie wysłuchaj i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Prymę.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t. d.

HYMN.

Wejźrzyj Panno Najświętsza okiem Miłosierném,
W srogie męki czyscowe ku duszyczkom wiernym.
Ratuj ich Matko Boża z miłosierdzia swego,
Gdy osobliwie pragną ratunku Twojego.
Wspomnij, że za żywota wiernie Ci służyły,
Lecz się jeszcze Synowi Twemu zadłużyły.
Dokaż tego, ażeby długi im odpuścił,
Z gorąca do niebieskiéj ochłody przypuścił.

Antyfona.

Ratuj Panno duszyczki ufające w Ciebie, przyczyń się,
a co prędzéj niech zasiędą w niebie.

V. Odpoczynek wieczny racz dać duszom Panie .
R. Za przyczyną Twéj Matki niech ogień ustanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Najmiłosierniejsza Maryjo łaskawości i miłosierdzia,
uproś przez boleści Serca swego, któreś w ten czas mia-
ła, gdy Ci Symeon prorokował, że miecz boleści miał
przebić duszę Twoję uproś miłosierném i zbolałem Ser-
cem Twojém, żeby sprawiedliwość Boska ulżyła męki du-
szom w czyscu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak
najprędzéj chwaliły w niebie. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie jak wyżéj

Na Tercyą.

Przyjdź nam Boże na pomoc.: i t. d.

HYMN.

Z płaczem do was Anieli duszyczki wołają,
Z wielką swoją ufnością ręce wyciągają.
Żebyście im na pomoc spiesznie przybywali,
A one jak najprędzéj z czysca wyrywali.
Nie nowina wam w ogniu w cale zachowywać,
Nie nowina z pośrodka lwów srogich wyrywać.
Bo to wam przynależy; przetóż się zmiłujcie,
Nad duszami, o które pilnie usiłujcie.

Antyfona.

Wszyscy Święci, przyczyniajcie się do Pana Boga za
nami, i dusz wiernych zmarłych zbawienie.

V. Zmiłujcie się nad niemi Aniołowie Boży:
R. Gdyż Jego ręka Pańska nad niemi się sroży.
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie nasze i t. d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Sextę.

Przyjdź nam Boże na pomoc: i t. d.

HYMN.

Do was starzy Ojcowie i Prorocy Święci,
Potomkowie wzywają byście ich w pamięci
Mając, za nie się zawsze pilnie zastawiali,
Swojemi modlitwami Jezusa błagali.
On was wyrwał z straszliwych podziemnych ciemności,
Przyczyńcie się, aby przebaczył krewkości.
Niech zasiędą na łonie Abrahama cnego;
I zażyją pokoju nieustającego.

Antyfona.

Panie! Nie piekło będzie Cię wyznawać: ani śmierć
będzie Cię chwalić, ale my którzy żyjemy chwalić Cię
powinniśmy.

V. Od bram piekielnych, wybaw dusze Panie:
R. Miłosierdzia żebrzące odpuść im karanie.
V. Panie wysłuchaj i t.d. A wołanie i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże: jak na jutrzni.

Na Nonę.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t.d.

HYMN.

Apostołowie Pańscy do was o przyczynę;
Żebrzą dusze, byście im przejednali winę.
Zasiądźcie na sąd zgodnie w wielkiéj łaskawości;
Kędy Boga przywiedźcie do zwykłéj litości.
Powstań kościelna głowo, niebieski odźwierny,
Piotrze Święty, wszak ty wiesz jak Bóg miłosierny.
Otwórz niebo széroko, wyprowadź z więzienia,
Wszystkie dusze, a nabaw wiecznego zbawienia.

V. Przyczyńcie się za niemi Przyjaciele Boży:
R. Gdzie jego ręka Pańska nad niemi się sroży.
V. Pannie wysłuchaj i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże: jak na jutrzni.

Na Nieszpór.

Przyjdź nam Boże na pomoc i t. d.

Hymn.

Wojsko nieprzebrane Świętych Męczenników,
Biskupów i Kapłanów, różnych Zakonników.
Do was się uciekają dusze prawowierne,
By od Boga odniosły łaski, ach niezmierne!
Gdyż im męki czyscowe nazbyt dokuczają,
Przetoż w waszych przyczynach pewną ufność mają.
Te wszystkie które macie przed Bogiem zasługi,
Niech zastępują z waszemi modłami ich długi.

Antyfona:

Wzywamy miłosierdzia Waszego, Święci Pańscy Pa-
tronowie, za duszami wiernych zmarłych, przyczyńcie się
prosimy, do Boga naszego

V. Błagajcież za duszami, Zbawiciela swego,
R. By ich raczył uwolnić z ognia czyscowego.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze…. i t.d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Na Kompletę.

Nawróć Boże ze Swojéj dobroci do Siebie,
Poniechaj gniéw, daj być wszystkim wiernym w niebie.
Przyjdź nam Boże na pomoc i t.d.

HYMN.

Wy téż Panie, i Wdowy, i Panienki zwłaszcza,
Które sobie Pan Jezus za swoje przywłaszcza,
Obstąpcie Oblubieńca swego kochanego,
Niech nabawi duszyczki zbawienia wiecznego.
Śpiéwajcie Barankowi melodyją wdzięczną,
By w niebie otrzymały nagrodę bezpieczną,
Gdzie na twarz Jego świętą niechaj poglądają,
I wszechmocny Majestat z wami wysławiają.

Antyfona.

Pomnijmy na Stworzyciela naszego za dni młodości
naszéj, póki nie przyjdzie czas utrapienia i nie nadéjdą
lata o których mówić będziemy: “niepodobają nam się”
i póki nie wróci proch do ziemi swojéj, z któréj był,
duch do Boga, który go dał.

V. Przyczyniajcie się za niemi Patronki Święte:
R. Aby dusze z czysca były w niebo przyjęte.
V. Panie wysłuchaj i t. d. R. A wołanie i t. d.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże…. jak na jutrzni.

Polecenie Godzinek.

Te Godzinki za dusze zmarłych ofiaruję
Ojcze, a Syna Twego mękę wystawuję;
Matki téż Jego miłéj, wszech Świętych zasługi,
Niechaj Ci wypłacają ostatnie ich długi.
Wejźrzyj na ich przyczynę, dusz zaś utrapienie,
Racz wszystkim dać w chwale Twéj wieczne odpocznienie.
Niech zażyją rozkoszy w wiekuistéj chwale:
A ona światłość wieczna niechaj im świéci wcale.

V. Jezu przez Twe do otchłań piekielnych zstąpienie:
R. Daj wszystkim duszom zmarłych wiecznie odpocznienie.

Módlmy się:

Racz się zmiłować Panie Jezu Chryste! przez gorzką
mękę Twoję, nad duszami wszystkich wiernych zmar-
łych Twoich, które szczególnie przyczyniających się do
Ciebie nie mają, ani żadnéj pomocy w mękach, oprócz
téj, że na obraz i podobieństwo Twoje stworzone są;
i które z dawności czasu, albo z niedbalstwa albo z ubó-
stwa od potomków swoich są zapomnione, za które ża-
dna pamiątka, ani rocznica nie bywa odprawiona, odpuść
im Panie jako stworzeniu swemu, a uwolniwszy z mąk
upalenia, spuść im prawicę swoją Królu chwały: który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego na wieki wieków. – R. Amen

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu