w ,

Ciebie Boga wysławiamy

Pieśni Wielkanocne
Pieśni Wielkanocne

Tekst Pieśni: Ciebie Boga wysławiamy

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała!
Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy;
Cheruby, Serafinowie, Ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty, nad Świętymi Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgięm ziemi Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza, Chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza Męczenników orszak biały.
Ciebie, poprzez okrąg ziemi, Z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi Wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste.
Z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, Nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota, Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota Otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni, Wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Świętymi, w blaskach mocy, Wiecznej chwały złej nam zdroje:
Zbaw, o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata, Prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas, Panie Od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym Tym, co żebrzą Twej opieki:
W Tobie, Panie, zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki.

Wykonanie Utworu: Ciebie Boga wysławiamy

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pieśni Wielkanocne

Nie zna śmierci

Pieśni Wielkanocne

Otrzyjcie już łzy