Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie

Permalink 0

Tekst Kolędy: Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie

1. Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie,
Aby grzesznika przyjął do Siebie:
Który Go przez grzech porzucił,
Chce, by się do Niego wrócił,
Dziwnym sposobem.

2. Bóg Ojciec Syna z łona Swojego,
Zsyła na odkup człowieka grzesznego:
Tak Bóg Syn, Jezus Najmilszy,
Idzie na świat, nie kto inszy,
Zbawić człowieka.

3. Zstępuje Poseł z nieba górnego,
Jako pociecha ludu swojego;
Bóg Ojciec Swą wszechmocnością,
I Duch Święty Swą mądrością,
Wszystko to sprawił.

4. Panna poczęła i porodziła,
Gdy przez miesięcy dziewięć nosiła;
Złożyła Go na wianeczku,
Dała pokłon Dzieciąteczku,
Z wielkiem weselem.

5. Pasterze, którzy straż trzody mieli,
Światłość na niebie wielką ujrzeli:
Anioł się im ukazuje,
Do Betlejem rozkazuje

Powitać Pana.

6. Gdy przybieżeli, Dziecię we żłobie
Ubogo leży w ludzkiej osobie:
Padli przed Niem na kolana,
Powitali swego Pana
Narodzonego.

7. Panna się cieszy, Dziecię całuje,
Mówiąc: „Synu mój kochany,
Z dawna na świat pożądany,
Bądź pochwalony”.

8. Królowie dary oddają swoje,
Przyjmijże, Dziecię, wszystko to Twoje:
Pierwszy Mu oddaje złoto,
Mówiąc, że „Już nie dbam o to,
Bo Cię miłuję.”

9. Drugi kadzidło stawia przed Pana,
„Znaj Stwórcę twego, duszo kochana”:
Trzeci mirę ofiarował,
Każdy, co miał, to darował
Panu swojemu.

10. A my, grzesznicy w grzechach ospali,
Trzeba, żebyśmy pokłon oddali;
Boć On nam odpuści grzechy,
Da z Sobą zażyć pociechy,
Na wieki wiecznie.

Wykonanie utworu: Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *