w

Modlitwy po włosku

Modlitwy po włosku
Modlitwy po włosku

We Włoszech żyje obecnie około 100 tysięcy Polaków, są to dane oficjalne – moim zdaniem ta liczba jest zdecydowanie zaniżona. Bardzo wielu Polaków pracuje we Włoszech “na czarno”, bez umowy o pracę, we Włoszech studiuje bardzo wielu studentów z Polski, przez rok byłem jednym z nich – studiując na Sycylii. W ciągu tego roku zauważyłem, że Włochy są krajem zbudowanym na tradycjach chrześcijańskich ale nieuchronnie zmierzają ku laicyzacji bądź islamizacji. Z jednej strony Włosi obchodzą swoje tradycyjne święta, wywodzące się bezpośrednio z kultury chrześcijańskiej, z drugiej strony kościoły w niedziele są puste… Studiowałem rok na Sycylii, czyli na najbardziej katolickiej wyspie Włoch, gdzie prawica w cuglach wygrywa wszelkie wybory – ale mimo tego rzadko kiedy można było uświadczyć Włochów w kościołach (których jest znacznie więcej niż w Polsce, przy ulicy, na której mieszkałem były aż 4 kościoły!).

Modlitwy po włosku
Modlitwy po włosku

Dla tych Polaków, którzy nie znają jeszcze języka włoskiego a uczestniczą we włoskich mszach świętych przeznaczam ten dział: MODLITWY PO WŁOSKU:

Przy okazji zapraszam na stronę Związku Polaków we Włoszech: http://polonia-wloska.org/

Znak krzyża po włosku


Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ojcze Nasz po włosku


Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Zdrowaś Maryjo po Włosku

Ave Maria, piena di grazia, il Signore e con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il frutto del tuo seno, Gesu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell?ora della nostra morte. Amen.

Chwała Ojcu po włosku


Gloria al Padre
e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Credo – Wyznanie wiary po włosku

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

I dieci comandamenti – Dziesięć przykazań

Io sono il Signore Dio tuo:
Ja jestem Pan Bóg twój:

1. Non avrai altro Dio fuori di me.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Non nominare il nome di Dio invano.
2. Nie wymawiaj imienia Pana Boga swego nadaremno.

3. Ricordati di santificare le feste.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Onora il padre e la madre.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Non uccidere.
5. Nie zabijaj.

6. Non commettere atti impuri.
6. Nie cudzołóż.

7. Non rubare.
7. Nie kradnij.

8. Non dire falsa testimonianza.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Non desiderare la donna d’altri.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Non desiderare la roba d’altri.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 komentarzy

Modlitwy po niemiecku

Modlitwy po niemiecku

Modlitwy po Hiszpańsku

Modlitwy po Hiszpańsku