Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego

W Swym sercu na wieki

przez Posted on 0 Comments 1 min read 713 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W Swym sercu na wieki

W Swym sercu na wieki,ukryłeś nas,
odnaleźć Twą miłość już czas.
Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć,
mocy moja, uwielbiam Cię /2x
Jezu, serce Twoje schronieniem mym.
Panie, w sercu Twoim mój dom.
Umiłował mnie Pan
i mogę w sercu Jego trwać.
Umiłował mnie Pan na wieki.
Jezu, serce Twoje schronieniem mym.
Panie, w sercu Twoim mój dom.
Do nas zniżył się Pan,
by serce Swoje oddać nam.
Do nas zniżył się Pan, alleluja.

Chwyty Pieśni: W Swym sercu na wieki

W Swym sercu na wieki,ukryłeś nas, GAhe7A
odnaleźć Twą miłość już czas. GAG
Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć, e7ADh
mocy moja, uwielbiam Cię /2x A/he7A
Jezu, serce Twoje schronieniem mym. DAh
Panie, w sercu Twoim mój dom. GA
Umiłował mnie Pan AGh
i mogę w sercu Jego trwać.
Umiłował mnie Pan na wieki. GA
Jezu, serce Twoje schronieniem mym. DAh
Panie, w sercu Twoim mój dom. GA
Do nas zniżył się Pan, AGh
by serce Swoje oddać nam.
Do nas zniżył się Pan, alleluja. GA

Wykonanie Pieśni: W Swym sercu na wieki

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA

Serce Jezusa ciche pokorne

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1559 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Serce Jezusa ciche pokorne

1.Serce Jezusa ciche pokorne,
Usłysz ach, usłysz Twe, biedne dzieci
Póki burze, zagrażają,
Serce Jezusa broń.
Ref.

2.Uczyń nas, Jezu, Twoją zdobyczą,
Przyjmij na wła­sność serca nasze.
Prowadź nas przez świat ten nędzny,
Serce Jezusa broń.
Ref.

3.Serce Jezusa włócznią przebite.
Pomóż nam zno­sić ciężko­ści życia
W dniach
cierpienia bądź po­ciechą,
Serce Jezusa broń.
Ref.

4.Serce Jezusa dobroci pełne,
Nie chciej odrzucać wiernych sług Twoich.
Daj nam Swe błogosła­wieństwo,
Serce Je­zusa broń.
Ref.

Ref.:
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu,
Nigdy nie dozwól roz­łączyć się.
Usłysz prosimy,
Twych dzieci głos;
Serce Je­zusa,
O ratuj nas.

Wykonanie Pieśni: Serce Jezusa ciche pokorne

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA

Nazareński śliczny kwiecie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 850 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Nazareński śliczny kwiecie

1. Nazareński śliczny kwiecie,
Co rozkoszą je­steś nieba,
Co ty robisz na tym świecie,
Gdzie przybrałeś postać chleba?

2.Czemu Jezu, o mój Panie,
Niewdzięcznikom Serce dałeś?
Czemu dziwne Swe kochanie
Na ten nędzny świat wylałeś?

3.Cóż jest człowiek, że dla niego
Ty się Panie, da­jesz cały,
Że mu drzwi do Serca Swego
Otwierasz o Królu chwały?

4.A, to Serce Twe na ziemi,
Co tak ludzi ukochało,
Cóż znajduje między nimi,
Cóż od świata pozy­skało?

5.Tylko wzgardą, zapomnieniem
Człowiek Tobie się odpłaca,
Poi Serce Twe cierpieniem,
I od Cie­bie się odwraca.

6.Chociaż Serce Twoje wzywa,
Choć wyciągasz Bo­skie dło­nie,
Każdy Tobie się wyrywa
I w prze­paści grzechów to­nie.

Wykonanie Pieśni: Nazareński śliczny kwiecie

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA

Dobry Jezu racz wysłuchać

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1212 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Dobry Jezu racz wysłuchać

1.Dobry Jezu, racz wysłuchać,
O co proszą dzieci Twe
W sercach dobroć racz rozbudzić
Miłość niech zastąpi złe.
Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu,
Racz wysłuchać dzieci Twe.

2.A choć droga cnoty śliska.
Ciężko z Tobą z krzy­żem iść,
Twoja pomoc nam jest bliska,
Z Tobą w niebo chcemy iść.
Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu,
Racz wysłuchać dzieci Twe.

3.Niechaj życia ciężka droga,
Pełna cierni, trwóg i mąk,
Zaprowadzi nas do Boga,
Do ojcowskich Jego rąk.
Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu,
Racz wysłuchać dzieci Twe.

4.Królu Boski weź dla siebie Serca nasze, nimi rządź.
Ucz nas znać i kochać Ciebie,
Królem naszym Ty nam bądź.
Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu,
Racz wysłuchać dzieci Twe.

5.Nam się wolno Boski Królu,
Strażą Serca Twego zwać,
Daj, nam cieszyć się w Twym bólu,
Daj przy Tobie wiernie stać.
Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu,
Racz wysłuchać dzieci Twe.

Wykonanie Pieśni: Dobry Jezu racz wysłuchać

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA

Pobłogosław Jezu drogi

przez Posted on 1 Comment 1 min read 1344 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pobłogosław Jezu drogi

Pobłogosław Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o Panie!
Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w serce Twe goranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.

Wykonanie Pieśni: Pobłogosław Jezu drogi

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA

Kochajmy Pana

przez Posted on 0 Comments 1 min read 909 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Kochajmy Pana

1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego,
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią rana zadana:
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I twoje przed Nim zegnij kolana,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

3.Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

4.Pojdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
Obmyte we łzach, w pokuty skrusze;
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
5. Pójdźcie do Niego, święci Anieli,
Z którymi szczęście On w niebie dzieli,
Przyjdź Jeruzalem, chwałą odziana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Wykonanie Pieśni: Kochajmy Pana

Zapraszam do powrotu do Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego
Pieśńi-DO-SERCA-PANA-JEZUSA