chrzest

Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

przez Posted on 0 Comments 2 min read 283 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

Ref. Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo,
poślij nas, by uzdrawiać w imię Twe,
poślij nas z Twoją mocą i w Twoim imieniu
uzdrawiać świat, przezwyciężać zło.

1. Nie bierzcie nic na swoją podróż
bowiem Bóg da wam swój chleb.
A w tych domach, gdzie wam otworzą
módlcie się, by pokój Pana tam wszedł.

2. Posyłam was przed sobą
w każde miejsce, gdzie mam iść.
Żniwo wielkie lecz mało żniwiarzy,
idźcie więc i zbierajcie plon.

3. W imię Ojca, i Syna, i Ducha,
w imię Trójcy udzielajcie chrztu.
Nauczajcie wszystkie narody.
Zostanę z wami, aż skończy się świat.

Chwyty: Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

C G a F C
Ref. Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo,
C G a F D G
poślij nas, by uzdrawiać w imię Twe,
C G a F C
poślij nas z Twoją mocą i w Twoim imieniu
C G C
uzdrawiać świat, przezwyciężać zło.

C G a F C G a
1. Nie bierzcie nic na swoją podróż
F D G
bowiem Bóg da wam swój chleb.
C G a F C
A w tych domach, gdzie wam otworzą
G G7 C
módlcie się, by pokój Pana tam wszedł.

Wykonanie: Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

O Panie z nami w czasie chrztu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 535 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O, Panie, z nami w czasie chrztu

O, Panie, z nami w czasie chrztu
Zawarłeś wieczne przymierze.
Wiernościm Tobie złożył ślub,
Oddałem się Tobie szczerze.
Lecz słabość moja wielka jest,
Zdradziłem Ciebie, o Panie,
A teraz przez pokuty chrzest
Wybłagać chcę pojednanie.
Bądź miłościw, przebacz me złości
Niechaj Cię żal mój wzruszy.
Przywróć do łaski, rozświeć swym blaskiem
Ciemność mej grzesznej duszy!
Przywróć!

2. Przyrzekam wierniej służyć Ci
I kochać Ciebie goręcej.
Nie deptać, Jezu, Boskiej Krwi,
Wylanej za mnie w Twej męce.
Przebaczam bliźnim każdy dług,
Nie będę chować urazy.
Bo mnie przebaczył dobry Bóg,
Odpuścił mi tyle razy!
O, dobry Boże, proszę w pokorze
Niech nie obrażam Ciebie,
Daj żyć w przyjaźni, w świętej bojaźni
Z Tobą na ziemi i w niebie!
Daj żyć!

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty

przez Posted on 0 Comments 1 min read 299 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty

Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty
O Alojzy, bądźże pozdrowiony.
Od dzieciństwa święteś miał ochoty,
Za coś łaską Bo ą obdarzony;
Nie splamiłeś szaty niewinności,
Strzegłeś od chrztu przedrogiej czystości;
Ach, uproś nam u Boga w niebie,
Naśladować w tej cnocie Ciebie.

2. Już z zaranku pożycia Twojego,
Zaledwie się rozum Twój obudził,
W modłach celu szukałeś swojego.
Co światowe, tymś się nie łudził
Jak Boga znalazło serce Twoje,
Już cię żaden nie zwiódł w sidła swoje;
Uproś nam, Alojzy święty,
Wieść tu żywot zmazą nietknięty.

3. Tak, jak Anioł Stróż Twój czysty byłeś,
Który Cię tu wiernie prowadził,
Zawsze ostrą pokutę czyniłeś,
Choć grzechami nigdyś go nie zdradził;
Za najmniejsze niby uchybienie
Łez gorących wylałeś strumienie;
Ach, wyjednaj i nam za grzechy
Łzy gorące prawdziwej skruchy.

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

Jezu dotknij mnie

przez Posted on 1 Comment 1 min read 723 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: Jezu dotknij mnie

Tylko skrawek Twojej szaty /D
Choć na chwilę dotknąć chcę /h
I moc która z Ciebie płynie /G
Głęboko w sobie dotknąć chcę /A
Jedno spojrzenie Twoich oczu /D
Jedno słowo z Twoich ust /h
I wypłynie źródło wody /G
Moja dusza będzie żyć /A

Jezu, proszę dotknij mnie /D
Zabierz mnie, proszę
Otwórz Swe drzwi /h
Chwyć mnie za rękę
No i porwij mnie /G
Chcę blisko Ciebie być /D A
Jezu, ja czuję Cię /D
Podnoszę swe ręce aby dotknąć Cię /h
Moje serce od nowa znów rozpala się /G
Chcę blisko Ciebie być /D A

Tylko kąsek z chleba życia
Jedna kropla Twojej krwi
Wtedy czuję z Tobą jedność
Zaspokajasz każdy głód
Tylko kropla źródła życia
Żródła, którym jesteś Ty
I strumienie Twe popłyną
Z źródła, które we mnie jest

Jezu, proszę dotknij mnie …

Panie nie jestem godny
Zbyt często oddalam się
Lecz w Swej miłości
Ciągle objawiasz się

Wykonanie: Jezu dotknij mnie

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

Gdy Jan wypełniał swe zadanie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 369 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Gdy Jan wypełniał swe zadanie

Gdy Jan wypełniał swe zadanie,
Wszedł do Jordanu Stwórca świata,
By swym obmyciem w jego wodach
Czystość przywrócić nurtom rzeki.

2. Nie potrzebował chrztu pokuty
Ten, który zrodził się z Dziewicy,
Lecz przyjął go, by nasze grzechy
Zgładzić przez własne zanurzenie.

3. Obwieścił Ojciec głosem z nieba:
„Oto mój Syn umiłowany”,
A Duch w postaci gołębicy
Przyszedł z wysoka na Jezusa.

4. Jaśnieje dzisiaj dla Kościoła
Jego zbawienna tajemnica,
Bo w Trzech Osobach Bóg się jawi,
Który jednością jest na wieki.

5. Niech Tobie, Chryste, brzmi podzięka,
Za to, że ludziom objawiłeś
Majestat swój i chwałę równą
Z Ojcem i Duchem Przenajświętszym. Amen.

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

Boże bogaty w miłosierdzie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 520 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Boże bogaty w miłosierdzie

Ref. Boże łaskawy, pełen dobroci, Bogaty w Miłosierdzie! Wierzę Ci, Jezu, ufam i kocham, Teraz i zawsze, i wszędzie.

Okaż, o Jezu, swoją potęgę
Przez dobroć i zmiłowanie,
Przez przebaczenie i sprawiedliwość
Twój pokój niech już nastanie.

Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci
Bogaty w Miłosierdzie!
Wierzę Ci Jezu, ufam i kocham,
Teraz i zawsze, i wszędzie.

Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,
Niech będą serdeczni ludzie,
Bo na ostatnie czasy nam dałeś
Łaskawe Twe Miłosierdzie.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci…

Ufamy Tobie, Jezu w promieniach
świętego Chrztu, Eucharystii,
Więc obmyj Ziemię i odmień ludzi,
świat znowu stanie się czysty.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci…

Poprzez Faustynę Ojcu świętemu
Daj siłę, zdrowie, błagamy,
Polsce daj rządy mądre i dobre,
My, Jezu, Tobie ufamy.
Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci…

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest