w

Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego

Tekst i Chwyty Pieśni: Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego

Kapłan (K): O Boże, e
poprzez znaki sakramentalne, a H7
Ty dokonujesz niewidzialną mocą H7
cudów zbawienia. e
Ty w ciągu dziejów w wieloraki sposób a
przygotowałeś wodę, Twoje stworzenie, D C
aby stała się znakiem chrztu. H7
Od początku Twój Duch e
unosił się nad wodami, a H7
aby już wtedy woda nabrała H7
mocy uświęcania. H7
A także w wodach potopu e
dałeś nam obraz chrztu, H7
aby dzisiaj, tak jak i wtedy, e
woda oznaczała D
koniec grzechu i początek nowego życia. C H7
Tyś wyzwolił z niewoli synów Abrahama, e D
przeprowadzając ich suchą nogą D
przez Morze Czerwone, e
aby stali się obrazem przyszłego ludu D
ochrzczonych. e
A na końcu, gdy nadeszła pełnia czasów, D
Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach e
Jordanu D
zosta namaszczony przez Ducha Świętego. e
Podniesiony na krzyżu D
wylał ze swego boku krew i wodę. C H7
W: PODNIESIONY NA KRZYŻU e D
WYLAŁ ZE SWEGO BOKU C
KREW I WODĘ. H7
K: A po swym zmartwychwstaniu e D
nakazał uczniom: e
“Idźcie,głoście Ewangelię wszystkim narodom D e
i chrzcijcie je w Imię Ojca, D
i Syna, i Ducha Świętego”. C H7
W: I CHRZCIJCIE JE W IMIĘ OJCA, e D
I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. C H7
K: A teraz, teraz Ojcze wejrzyj z miłością e
na Twój Kościół D
i spraw, by dla niego wytrysnęło C
źródło Chrztu Świętego. H7
Wylej na tę wodę za sprawą Ducha Świętego e D C
łaskę Twego Jedynego Syna, H7
aby poprzez sakrament chrztu e D
człowiek stworzony na Twój obraz e
był obmyty ze zmazy grzechowej D
i z wody, i z Ducha Świętego C
odrodził się jako nowe stworzenie. H7
Niech zstąpi, Ojcze, w tę wodę e a
za sprawą Twego Syna H7
potęga i moc Ducha Świętego, a H7
aby wszyscy ci, e
którzy w niej otrzymają chrzest, D
pogrzebani razem z Chrystusem e
w śmierci, razem z Nim powstali, D
powstali do życia nieśmiertelnego. C H7
W: W ŚMIERCI RAZEM Z NIM POWSTALI, e D
POWSTALI DO ŻYCIA NIEŚMIERTELNEGO. C H7
K: przez Chrystusa naszego Pana. e
W: AMEN, AMEN, AMEN! e D e

Wykonanie: Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego

Przejdź do pozostałych pieśni na Chrzest:

Pieśni na Chrzest
Pieśni na Chrzest

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Widziałem wodę płynącą

Duchu Święty do nas przyjdź