Tag Archives Słowackie Kolędy

Vstávajte pastieri

przezPosted on 0 Comments1min read420 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Vstávajte pastieri
 

Vstávajte pastieri, berte sa hor,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

2.
Len sa ma nebojte pastuškovia,
prichádzam k vá ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Betléme Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

3.
Iďte a najdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov,
v mestečku Betléme v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

4.
Bratkovia, rýchlo sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme,
k nemu sa dostavme, pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdajme.

5.
Vitaj, ó, Ježišku, Spasiteľ náš,
v maštali zrodený náš Mesiáš,
by si nás požehnal, do svojej slávy vzal,
prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán,
milosti svoje vždy udeľuj nám!

 

Wykonanie Kolędy: Vstávajte pastieri

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne