Kolędy Słowackie

Vstávajte pastieri

przez Posted on 0 Comments 1 min read 285 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Vstávajte pastieri
 

Vstávajte pastieri, berte sa hor,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

2.
Len sa ma nebojte pastuškovia,
prichádzam k vá ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Betléme Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

3.
Iďte a najdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov,
v mestečku Betléme v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

4.
Bratkovia, rýchlo sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme,
k nemu sa dostavme, pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdajme.

5.
Vitaj, ó, Ježišku, Spasiteľ náš,
v maštali zrodený náš Mesiáš,
by si nás požehnal, do svojej slávy vzal,
prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán,
milosti svoje vždy udeľuj nám!

 

Wykonanie Kolędy: Vstávajte pastieri

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Vitaj nom Boze zrodzony

przez Posted on 0 Comments 1 min read 201 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Vitaj nom Boze zrodzony
 

1.
Vitaj nom Boze zrodzony, pjykne džečontko,
[:vitaj Boze narodzony, mile Pahoľontko.:]

2.
Ma kazde ptaše gňazdecko, pjykne džečontko,
[:ty ňimas vlastne mjystecko, mile Pahoľontko.:]

3.
Šano, sloma džubajo če, pjykne džečontko,
[:ocka tvoje přeco placo, mile Pahoľontko.:]

4.
Tře kroľove k tobe ido, pjykne džečontko,
[:a dary tobe přinoso, mile Pahoľontko.:]

5.
I my ku tobe idžeme, pjykne džečontko,
[:o pozegnaňe prošime, mile Pahoľontko.:]

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Rychle, bratři

przez Posted on 0 Comments 1 min read 146 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Rychle, bratři
 

Rychle, bratři, rychle vstávejme,
do Betléma honem chvátejme,
dary s sebou vezměme
a Ježíška pozdravme,
takto jemu zvučně zahrajme:
Dudlaj, dudlaj, dudlajdá,
dudlaj, dudlaj, dudlajdá,
takto jemu zvučně zahrajme!

2.
Vítáme tě, Ježíšku malý,
pěkné my ti neseme dary,
dary tobě my dáme,
které sami jen máme,
k tomu tobě zvučně zahráme:
Dudlaj, dudlaj, dudlajdá,
dudlaj, dudlaj, dudlajdá,
k tomu tobě zvučně zahráme!

 

Wykonanie Kolędy: Rychle, bratři

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Rolničky, rolničky

przez Posted on 0 Comments 1 min read 227 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Rolničky, rolničky
Angielskie: Jingle bells
 

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie.
Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.

Refr.:
Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky, prinášajú sneh,
piesne našej mamičky, Vianoce a smiech.

2.
Zvonky z detských liet, rozozvučia svet,
tým čo sú už dospelí, nech je zasa päť.
Zvonte z ľahúčka, stačí chvíľočka,
spomienka na rolničky, rozžiari očká.

 

Wykonanie Kolędy: Rolničky, rolničky

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Poďme bratia do Betléma

przez Posted on 0 Comments 1 min read 167 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Poďme bratia do Betléma
 

1.
Poďme bratia do Betléma.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

2.
Poďme bratia, poďme spolu.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

3.
V maštalôčke tíško drieme.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

4.
My Ježiška nevzbudíme.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

5.
Hájaj, búvaj, dieťa zlaté.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

alebo:

1.
Poďme bratia do Betléma.
Didlaj didlaj didlaj dá.
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať.

 

Wykonanie Kolędy: Poďme bratia do Betléma

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Pastieri, pastieri

przez Posted on 0 Comments 1 min read 209 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Pastieri, pastieri
 

1.
Pastieri, pastieri, hore vstaňte,
do Betlehéma sa ponáhľajte,
aby ste Ježiška privítali,
pred ním na kolená pokľakali.

2.
Anjeli pastierov zosna budia,
nech spev ich očujú všetci ľudia.
Sláva buď otcovi na výsosti
a pokoj buď ľuďom živým v cnosti.

 

Wykonanie Kolędy: Pastieri, pastieri

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne