Neokatechumenat

Jak sączy się miód

przez Posted on 0 Comments 2 min read 449 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jak sączy się miód

Ref:Jak sączy się miód z pszczelego plastra, a d
a mleko wypływa z matki, E
która kocha swoje dzieci, a
jak źródło wylewa spokojne wody, d
tak moje serce wylewa Jego chwałę. E a

1.I moje usta wznoszą uwielbienie dla Niego, d E
mój język napełniony d
słodyczą Jego Imienia, E
a moje członki rozkoszują się d
Jego pieśniami. E
Ponieważ Jego światło uspokaja moje zło, F E
ponieważ Jego proste spojrzenie miłości F
uzdrawia moje serce, E

Ref:ponieważ życie nieśmiertelne F
zamieszkało w nas. E
Alleluja, alleluja, allelu, F
allelu, alleluja, E
alleluja, alleluja, allelu, F
allelu, alleluja, E
Jak sączy się miód z pszczelego plastra, a d
a mleko wypływa z matki, E
która kocha swoje dzieci, a
jak źródło wylewa spokojne wody, d
tak moje serce wylewa Jego chwałę. E a

2.I moje oblicze weseli się Jego radością, d E
i mój duch raduje się Jego miłością, d E
i moje serce wypełnia Jego pogodne światło, d
czuje Jego miłosne spojrzenie, E
ponieważ boaźń ufność w Nim pokłada. F E
Ponieważ bojaźń ufność w Nim pokłada. F E

3.Ponieważ zbawienie w Nim jest niezawodne. F E
Ponieważ zbawienie w Nim jest niezawodne. F E
Ponieważ życie nieśmiertelne F
zamieszkało w nas. E
Alleluja, alleluja, allelu, F
allelu, alleluja, E
alleluja, alleluja, allelu, F
allelu, alleluja. E

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Gołębica spoczęła

przez Posted on 0 Comments 1 min read 286 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Gołębica spoczęła

Ref:Gołębica spoczęła nad głową Pana, e H7
psalmodiowała nad Nim. e
A Pan objawił zamiary swej miłości, H7
zamiary o niezrównanym blasku dla każdego. e

1.I otwarły się otchłanie, a H7
i dał się słyszeć straszliwy krzyk a
jakby niewiast rodzących, H7
ale Pan zniweczył ciemności C
jednym swym wejrzeniem. H7

2.Lecz zamiary zatracono a H7
i aniołowie niebiescy płakali, a H7
zamiary wobec tych wszystkich, a
którzy nie szli za Jego prawdą. H7
Albowiem Pan pokazał swoją drogę C H7
i rozlał swoją łaskę a
na tych, którzy za Nim idą; H7
i dał im wszystkim tę moc, C
by ozdobili się Jego świętością. H7

Wykonanie Pieśni: Gołębica spoczęła

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Głos mego ukochanego

przez Posted on 0 Comments 2 min read 410 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Głos mego ukochanego

1.Głos mego ukochanego! Oto nadchodzi, C a F
biegnie przez góry, skacze po pagórkach. E F E
Kochany mój podobny do gazeli, C a
albo do młodego jelenia, F
kochany mój podobny do gazeli. E
Oto zatrzymuje się za naszym murem, C a F
patrzy przez okno, zagląda przez kratę. E
Teraz mówi mój kochany, mówi do mnie: C
Powstań, kochana moja, C E
powstań, moja piękna i pójdź! F E

Ref:Powstań, kochana moja, C E
powstań, moja piękna i pójdź! F E

2.Bo oto zima już przeminęła, d E
deszcze ustały już i przeszły, d E
kwiaty pojawiły się na polach, F
czas śpiewania powrócił, E
głos synogarlicy już słychać, D E
figa wydała pierwsze owoce, F
a winny krzew kwitnący E
rozsiewa woń przyjemną! E

Ref:Powstań kochana moja, C E
powstań moja piękna i pójdź! F E

3.O gołąbko moja ukryta w szczelinach skały, d E
w kryjówkach skalnego urwiska, d E
daj mi usłyszeć twój głos, F
daj mi go usłyszeć! E
Przegońcie precz lisy, lisy malusieńkie, C E
co pustoszą winnicę, F E

Ref:bo nasza winnica jest w kwieciu, G F E
bo nasza winnica jest w kwieciu! G F E

4.Mój kochany jest dla mnie, d E
a ja jestem dla niego; d E
nim wiatr wieczorny powieje d E
i wydłużą się cienie, d E

Ref:powróć, powróć, powróć! a G a
Powróć, powróć, powróć! a G a

Wykonanie Pieśni: Głos mego ukochanego

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Kim jest ta

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2703 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Kim jest ta

Ref:Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? a
Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? a
Idzie wsparta na swoim oblubieńcu. F E
Idzie wsparta na swym oblubieńcu. F a

1.Pod jabłonią cię obudziłem, G a
tam gdzie cię poczęła twoja matka, G F a
tam gdzie twoja matka cię zrodziła, F E
tam gdzie twoja matka cię urodziła. F a

2.Połóz mnie tak jako pieczęć G F
na twym sercu, a
jako tatuaż na twej ręce. G F a
Bowiem jak śmierć potężna jest miłość, F E
jak płomień, co pochodzi od Pana, F E
i wody jej nie ugaszą. F E
Gdybyś chciał oddać za miłość F
wszystkie bogactwa swego domu, E
znalazłbyś jedynie pogardę. F E

Wykonanie Pieśni: Kim jest ta

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Pieśń Baranka

przez Posted on 0 Comments 1 min read 715 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pieśń Baranka

1.Godzien jesteś wziąć Księgę d
i otworzyć jej pieczęcie, g A7
albowiem Ty zostałeś zabity d
i nabyłeś Bogu krwią swoją A7
ludzi z każdego pokolenia, d
języka, ludu i narodu. d
i uczyniłeś z nich dla naszego Boga F a F
królestwo, królestwo, kapłańskie, a F

Ref:i królują, i królują a
na całej ziemi. d

2.Godzien jesteś, Baranku zabity d
wziąć Księgę g A7
i otworzyć jej pieczęcie, d
bowiem nabyłeś Bogu krwią swoją A7
ludzi z każdego pokolenia, d
języka, ludu i narodu. d

Ref:I uczyniłeś z nich… F

Wykonanie Pieśni: Pieśń Baranka

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Nie ma w Nim żadnego wdzięku

przez Posted on 0 Comments 1 min read 759 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: Nie ma w Nim żadnego wdzięku

1.Nie ma w Nim żadnego wdzięku, C
nie ma w Nim żadnego blasku, a
aby na Niego popatrzeć, G7
ani wyglądu, by się nam podobał. C
Wzgardzony, przez ludzi odepchnięty, a
mąż boleści z cierpieniem ooswojony. C a

Ref:Przed Nim zakrywa się oblicze, C
przed Nim zakrywa się oblicze, a
przed Nim zakrywa się oblicze, G7
przed Nim zakrywa się oblicze. C

2.Udręczony, poczytany za nic, a
wzgardzony, przez ludzi odepchnięty, C a
mąż boleści z cierpieniem oswojony. C a

3.Lecz On wziiął na siebie C
wszystkie nasze grzechy, a
lecz On wziął na siebie C
wszystkie nasze bóle. a

Ref:Każdy z nas obrucił się F
ku błędnej drodze. G
Udręczony, lecz sam dał się gnębić, C a
ust nie otworzył, C
jak baranek wiedziony na zabicie. a
Przed Nim zakrywa się oblicze… C
Udręczony! C
Udręczony! C
Udręczony! C

Wykonanie Pieśni: Nie ma w Nim żadnego wdzięku

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat