Więcej treści

 • w

  Jezu dotknij mnie

  Tekst i Chwyty Pieśni: Jezu dotknij mnie Tylko skrawek Twojej szaty /D Choć na chwilę dotknąć chcę /h I moc która z Ciebie płynie /G Głęboko w sobie dotknąć chcę /A Jedno spojrzenie Twoich oczu /D Jedno słowo z Twoich ust /h I wypłynie źródło wody /G Moja dusza będzie żyć /A Jezu, proszę dotknij […] Więcej

 • w

  Gdy Jan wypełniał swe zadanie

  Tekst Pieśni: Gdy Jan wypełniał swe zadanie Gdy Jan wypełniał swe zadanie, Wszedł do Jordanu Stwórca świata, By swym obmyciem w jego wodach Czystość przywrócić nurtom rzeki. 2. Nie potrzebował chrztu pokuty Ten, który zrodził się z Dziewicy, Lecz przyjął go, by nasze grzechy Zgładzić przez własne zanurzenie. 3. Obwieścił Ojciec głosem z nieba: “Oto […] Więcej

 • w

  Boże bogaty w miłosierdzie

  Tekst Pieśni: Boże bogaty w miłosierdzie Ref. Boże łaskawy, pełen dobroci, Bogaty w Miłosierdzie! Wierzę Ci, Jezu, ufam i kocham, Teraz i zawsze, i wszędzie. Okaż, o Jezu, swoją potęgę Przez dobroć i zmiłowanie, Przez przebaczenie i sprawiedliwość Twój pokój niech już nastanie. Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci Bogaty w Miłosierdzie! Wierzę Ci Jezu, ufam […] Więcej

 • w

  Duchu Święty do nas przyjdź

  Tekst Pieśni: Duchu Święty do nas przyjdź 1.Duchu Święty do nas przyjdź Dotknij w sercach naszych ran Uzdrów je miłością swą Pokój w serca nasze wlej (2x) 2.Królu życia do nas przyjdź Niech Twój krzyż jaśnieje w nas Łaską swoją ulecz nas Ogień niech zapłonie dziś (2x) 3.Ojcze Stwórco świata przyjdź Niech Twój obraz żyje […] Więcej

 • w

  Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego

  Tekst i Chwyty Pieśni: Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego Kapłan (K): O Boże, e poprzez znaki sakramentalne, a H7 Ty dokonujesz niewidzialną mocą H7 cudów zbawienia. e Ty w ciągu dziejów w wieloraki sposób a przygotowałeś wodę, Twoje stworzenie, D C aby stała się znakiem chrztu. H7 Od początku Twój Duch e unosił się nad wodami, […] Więcej

 • w

  Widziałem wodę płynącą

  Tekst Pieśni: Widziałem wodę płynącą 1. Widziałem wodę płynącą, Od kościoła wychodzącą, Z rogu kościoła prawego, Spływającą na każdego. Alleluja, alleluja! 2. A do których przychodziła, Wszystkim zdrowie przywróciła. I co się przez nią zbawili, Wraz Alleluja mowili. Alleluja, alleluja! 3. Wychwalajmy Pana swego, Na wieki miłosiernego. Pan to możny, Pan to dobry I dla […] Więcej

 • w

  Przez chrztu świętego wielki dar

  Tekst Pieśni: Przez chrztu świętego wielki dar Przez chrztu świętego wielki dar, O, Chryste, z Twej hojności, Twym dzieciom wiary dałeś skarb, Nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć Pragniemy z serc gorących nieść. Strzec wiary ślubujemy, W niej żyć, umierać chcemy. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz Swój Kościół tworzysz w świecie. W Ojczyźnie naszej […] Więcej

 • w

  Pokropisz hizopem, Panie

  Tekst Pieśni: Pokropisz hizopem, Panie Pokropisz hizopem, Panie, Mnie, człowieka grzesznego, Bym był przez Twe zmiłowanie Oczyszczon z grzechu mego. Obmyj mnie z mych nieprawości, A wybielony będę I doskonalszej jasności, Niż są śniegi, nabędę. Zmiłuj się, Boże, nade mną, Boś pełen łaskawości. Miej politowanie ze mną, Zgładź wszystkie moje złości. Żal mi, żem obrażał […] Więcej

 • w

  Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz

  Tekst Pieśni: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz 1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas, i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W Nim żyć, umierać pragnę. 2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod postacią chleba. […] Więcej

 • Piosenki-na-Pierwszą-Komunię-Świętą
  w , , ,

  Panie dobry jak chleb

  Tekst Pieśni: Panie dobry jak chleb Ref.: Panie, dobry jak chleb, Bądź uwielbiony od swego Kościoła, Bo Tyś do końca nas umiłował, Do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, Byśmy do nieba w drodze nie ustali, Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ziarna zbierzemy, […] Więcej