adwentysci

W mym sercu miłóść Zbawcy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 113 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W mym sercu miłóść Zbawcy

1. W mym sercu miłość Zbawcy dusz
Promieniem niebios lśni.
Prowadzi mnie wśród życia burz
I radość zsyła mi.

Refren: O, cudowny mój promieniu,
Ty mi błogą radość życia ślesz;
Ty zmieniasz smutek w szczęścia dni,
Zbawczą mocą Ty wciąż tchniesz!

2. I gdyby całą ziemię tę
Już grzechu zakrył cień,
Miłości blask przebije się
I stworzy nowy dzień.

3. Jak na tę ziemię słońca blask
Cudowną moc swą śle,
Tak Zbawcy miłość pełnią łask
Ożywia serce me.

Wykonanie Utworu: W mym sercu miłóść Zbawcy

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Gdym nędzny pełen grzechu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 251 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Gdym nędzny pełen grzechu

1. Gdym nędzny, pełen grzechów,
W swą zgubę prosto brnął,
Odnalazł mnie mój Pasterz,
Do Swojej trzody wziął.
Aniołów chór na widok ten
Wzniósł Zbawcy swój pochwalny śpiew.

Refren: Dłoń ta mnie ujęła, Jego krew omyła,
Łaska znów w dom Ojca wwiodła mnie!
Miłość tę uwielbiać wiecznie chcę!

2. On omył sam me rany,
Oliwy nalał w nie.
I słodko mi powiedział:
„Tyś mój, znalazłem Cię!”
Zbawienne, drogie słowa te
Uszczęśliwiły serce me!

3. Czas szybko mi upływa,
W nadziei płyną dnie.
Wyglądam już tej chwili,
Gdy w chwale zjawisz się,
Gdy Swą, Jezusie, świętą twarz
Mnie, stęsknionemu, ujrzeć dasz!

Wykonanie Utworu: Gdym nędzny pełen grzechu

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

W Chrystusie się jednoczy świat

przez Posted on 0 Comments 1 min read 161 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W Chrystusie się jednoczy świat

1. W Chrystusie się jednoczy świat,
Zbiegają szlaki dróg: I te z zachodnich krańców ziem,
I te, dla których domem wschód.

2. W Chrystusie łączy się nasz świat I schodzą szlaki dróg:
Północny porzucają dom, Odchodzą z południowych stron.

3. W Chrystusie rodzi się nasz świat: Z zachodem brata wschód,
Z południem północ siada wraz, Na świecie żyje jeden lud.

Wykonanie Utworu: W Chrystusie się jednoczy świat

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Albowiem tak Bóg świat umiłował

przez Posted on 2 komentarze 1 min read 422 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Albowiem tak Bóg świat umiłował

1. Albowiem tak Bóg świat umiłował,
Albowiem tak Bóg świat umiłował.
Umiłował, umiłował, Umiłował tak Bóg świat.

2. Że dał nam Syna jedynego,
Że dał nam Syna jedynego,
Dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.

3. Ażeby każdy, kto Weń wierzy,
Ażeby każdy, kto Weń wierzy,
Nie zginął, nie zginął, Ale żywot wieczny miał.

Wykonanie Utworu: Albowiem tak Bóg świat umiłował

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

O Panie na Twój głos

przez Posted on 0 Comments 1 min read 279 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O Panie na Twój głos

1. O Panie, na Twój głos Do Ciebie zbliżam się,
Tyś szczęsny mi wyjednał los, Oddając życie Swe.

Refren: Do Twych, Zbawco, stóp Kornie zbliżam się;
Omyj mnie z mych grzechu win, Wlej pokój w serce me!

2. Ty, Panie, w nędzy mej Chcesz wszystkim dla mnie być;
Ja mogę w Boskiej sile Twej Swą ludzką słabość skryć.

3. Niezmienne Słowo Twe Przyrzeka wieczny raj,
Wesele mi i łask śle I w górny wiedzie kraj.

4. Chcesz skończyć we mnie sam To dzieło łaski Swej;
Ach, cóż Ci, Panie, w zamian dam? Nic, tylko serce me!

5. Cześć, Synu Boży, Ci, Cześć Ci, żeś zbawił mnie,
Żeś ofiarował za mnie Ty Najdroższe życie Swe!

Wykonanie Utworu: O Panie na Twój głos

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Gdybym Cię nie miał

przez Posted on 0 Comments 1 min read 253 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Gdybym Cię nie miał

1. Gdybym Cię nie miał, Jezu mój kochany,
Gdyby nie krzyż Twój i nie Twoje rany,
W którą bym, nędzny, mógł obrócić stronę Oczy stęsknione?

2. Gdzieżbym przed smutkiem mógł znaleźć obrońcę
I drugie serce tak mnie miłujące?
W Tobie jedynie, w Tobie pociech zdroje, Zbawienie moje.

3. Gdybyś Ty za mną nie podążył, Chryste,
Byłbym w tym świecie zgubił się zaiste;
Tyś sam mnie znalazł i owcę zgubioną Wziął w Swe ramiona.

4. Niech Cię ma wdzięczność sławić nie przestanie,
Że krwią Swą własną mnie omyłeś,
Panie, Żeś grzechy moje zgładził i przebaczył, I zbawić raczył.

Wykonanie Utworu: Gdybym Cię nie miał

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego