Ciebie, Boże, chwalimy

Permalink 0

Tekst Pieśni: Ciebie, Boże, chwalimy – Te Deum

Ciebie, Boże, chwalimy.
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie śpiewają
wszyscy aniołowie∗
i wszystkie niebieskie moce:
Święty, Święty, Święty,
Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg Zastępów.

Niebiosa i ziemia
są pełne Twojej chwały.
Ciebie wysławia chór Apostołów,
męczenników zastęp świetlany.

Głosy proroków
zgodnie Ciebie wielbią;
Kościół święty
głosi Twoją chwałę,
wysławia Twego Jedynego Syna
i Świętego Ducha Pocieszyciela.

O Chryste, Królu chwały,
odwieczny Synu Ojca,
zrodzony z Dziewicy Matki
dla zbawienia człowieka.

Zwycięzco śmierci,
otworzyłeś wierzącym

Królestwo Niebios.
Zasiadasz po prawicy Boga
w ojcowskiej chwale,
przyjdziesz sądzić świat
na końcu czasów.

Dopomóż swoim synom Panie,
których odkupiłeś
swoją cenną Krwią.
Przyjmij nas w Twojej chwale
do zgromadzenia świętych.

Zachowaj lud swój Panie,
prowadź i strzeż Twoich synów.
Każdego dnia Ciebie błogosławimy,
wysławiamy Twoje Imię na wieki.

Racz dzisiaj Panie
ustrzec nas od grzechu.
Niech zawsze będzie z nami
Twoje miłosierdzie,
w Tobie ufność pokładamy.

Zmiłuj się nad nami Panie,
zmiłuj się nad nami.
Tyś jest naszą nadzieją,
nie będziemy zawstydzeni
na wieki.

Wykonanie Pieśni: Ciebie, Boże, chwalimy

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat

neokatechumenat

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *