Koronkę odmawia się na Różańcu.

Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

P. Dozwól nam chwalić Cię o Matko Najłaskwasza.
O. I wysławiać Twą niezrównaną opiekę nad nami.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Chwała Ojcu…

Na dużym paciorku: Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej:
Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, bylaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.
Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.

Na 3 małych paciorkach:
1. Módl się za nami Maryjo, Matko Łaskawa: Niech Chrystus, który jest drogą prowadzi nas Swą drogą odwieczną, prosi Ciebie Warszawa! Zdrowaś Maryjo…
2. Módl się za nami Maryjo, Matko Łaskawa: Niech Chrystus, który jest prawdą doprowadzi nas do poznania prawdy, która nas wyzwoli, prosi Ciebie Warszawa! Zdrowaś Maryjo…
3. Módl się za nami Maryjo, Matko Łaskawa: Niech Chrystus, który jest życiem da nam nowe życie, a będziemy zbawieni, prosi Ciebie Warszawa! Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryjo.

Na 10 małych paciorkach: Matko Łaskawa, ze Świętojańskiej w Warszawie z gniewu Bożego połamanymi strzałami, módl się za nami.

Po każdej dziesiątce: Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Najłaskawsza.

Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Módlmy się: Boże nasz Ojcze, który w Swej dobroci sprawiłeś, że Matka Twojego Syna jest i naszą Matką, daj prosimy, abyśmy uciekając się pod płaszcz Jej łaskawej opieki doświadczyli Twojego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *