kolędy

Miesiac Jasnyj

przez Posted on 0 Comments 1 min read 224 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Miesiac Jasnyj

Po niebu huliał miesiąc jasnyj.

Prypiew: Sławno Swiatoje Rożdiestwo Boha naszeho.

On zowiot, zowiot wietier za soboj.

Prypiew: Sławno…

On zowiot, zowiot zorku za soboj.

Prypiew: Sławno…

Pospieszim tuda, hdie Christos rożdion.

Prypiew: Sławno…

Wsiech zowiot s soboj na pokłon Christu.

Prypiew: Sławno…

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Dnieś pojuszcze kupno ihrajmo

przez Posted on 1 Comment 1 min read 210 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Dnieś pojuszcze kupno ihrajmo

Dnieś pojuszcze kupno ihrajmo
Cara rożdiennoho wsi woschwalajmo.
Pojuszcze, sławiaszcze,
Sława wo wysznich hłaholuszcze.

Niszczo ne może samo soboj stati,
Irod że chocze carstwowaty.
Nad Christom noworożdiennym,
Mładiencem wo jaslech spelenenym.

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Szczo to za predywna

przez Posted on 0 Comments 1 min read 258 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Szczo to za predywna

Szczo to za predywna
W świty no wy na
Szczo Diwa Maryja
Syna rodyła.

Oj jak wona porodyła
U jaselcia położyła
Preczysta Diwa.

A Josif stareńkij
Nad Jasiami stoit’
Jsusowi Chrystowi
Pełeny stełyt’.

A Maryja powywaje
Do serdeńka pryhortaje
Isuse Synu Mij.

Anhieły na nebi
Taj zaspiwały
Pastyri na zemli
Ludiam skazały.

Sława buła, sława budę,
Rożdennomu radist’ budę,
I nam na zemły.

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Hospod’ Boh predwicznyj

przez Posted on 1 Comment 1 min read 282 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Hospod’ Boh predwicznyj

Hospod’ Boh predwicznyj
Nyni nam jawy wsią,
Z Nieporocznoj Diwy
W jasliach narody wsią,

Chory anhielski spiwajut’,
Narożdennoho witaj ut’:
Sława, sława, sława
Wo wysznich Bohu.

Pastyriam u poli
Anhieł sia jawliaje,
Tam ich do wertepa
Mimo zaproszaje

Szczob Dytiatku czest’ widdały
I wiesieło zaspiwały:
Sława wo wysznich Bohu!

Iz nebesnym chórom
Wsi dnies’ wiesielimsia
I Christu Dytiatku
Nyzko pokłonimsia.

W Nim nadiju pokładajmo
I weseło zaspiwajmo:
Sława wo wysznich Bohu!

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Po wsiomu świtu stała nowina

przez Posted on 1 Comment 1 min read 324 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Po wsiomu świtu stała nowina

Po wsiomu świtu stała nowina: Diwa Marija Syna
rodiła.
Sinom pritrusiła, w Jasiach położyła Hospodniaho
Syna

Diwa Marija Boha prosiła: „w szczoż by ja Syna Swoho
spowiła?
Ty Niebiesnyj Caru, pryszli meni dary sioho domu
Hospodariu”.

Zijszli janhoły z neba do zemli, prynesli dary Diwy
Marii:
Tri swiczi woskowi, szcze j ryzy szowkowy Isusowi
Chrystowi.

Osijała zwizda z neba do ziemli, zijszli janhoły k
Diwi Marii,
Pojut Boży pisni Hospodnij Newisti, radosti
prynosiat.

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Sława, sława Bohu u niebie

przez Posted on 1 Comment 1 min read 315 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Sława, sława Bohu u niebie

Sława, sława Bohu u niebie
Mir i łaska na ziamli!
Kliczcie usich: niadużych, biednych,
Kab do Hospoda pryjszli.

Prypieu: Alliłuija, alliłuija! Sława Bohu u niebie
Alliłuija, alliłuija, alliłuija, amin. (2)

Wiecznaja pryczyn pryczyna,
Mocny Boh i Car carou
Czest’ i sławu z Siabie skinął
Jak Dzicio na swiet pryjszoł.

Prypieu: Alliłuija…

Hreszniki wam adpuszczennie
Z nieba sionnia Jon prynios;
Łasku, z Boham pahadniennie
Ludziam chocza dać Chrystos.

Prypieu: Alliłuija…

Haspod’ stałsia czaławiekam,
Na ziamli Swaim służył,
Kab niaszczasny i kaleka
Praż Jaho u niabiosach żył.

Prypieu: Alliłuija…

Da Chrysta pryjdzicie ludzi,
Jon ratuje u kożny czas;
Nie pakinie, nie zabudzie
Wam życcio i mir Swój dasc’.

Prypieu: Alliłuija…

Wykonanie Kolędy: Sława, sława Bohu u niebie

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne