kolędy

Spi, Isusie, spi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 646 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Spi, Isusie, spi

Spi, Isusie, spi, spatońki chodi,
Ja Tebe mu kołysati,
Pisonkami prisyplati
Luli serdeńko, luli!

Spi, Lelijko, spi, hołowku skłoni.
Tu na ruczenki Marii,
Bacz, Wona Tebe lelije,
Luli serdeńko, luli!

Spi, Ubohij, spi, ruczenki złożi.
Iosifa szcze ne widati,
Nese chlibcia Tobi dati,
Luli serdeńko, luli!

Spi, Terpinie, spi, oczka zażmuri.
Ne pytaj, szczo koliś budę,
Szczo zhotowlat Ti chrest ludi.
Luli serdeńko, luli!

Spi, Isusie, spi, a serce wtwori.
Naj pri Niomu spoczywaju
Tu na ziemli i tam w raju.
Luli serdeńko, luli!

Wykonanie Kolędy: Spi, Isusie, spi

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Anhieli w niebi pisniu spiwajut

przez Posted on 0 Comments 1 min read 295 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Anhieli w niebi pisniu spiwajut

Anhieli w niebi pisniu spiwajut,
Szczo Christos rodiwsia wsim wozwiszczajut:

Pripiew: Sława w wysznich Bohu i na ziemli mir.

Preczysta Diwa w Jasiach położyła,
Bożoho Syna sinom pritrusiła.

Pripiew: Sława…

I my nyni wirni Christa wieliczajmo,
Anhielskuju pisniu Jomu zaspiwajmo.

Pripiew: Sława..

Wykonanie Kolędy: Anhieli w niebi pisniu spiwajut

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Pojawilis’ nad wiertepom anhieły

przez Posted on 1 Comment 1 min read 195 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Pojawilis’ nad wiertepom anhieły

Pojawilis’ nad wiertepom anhieły,
i zapieli w czest’ Mładienca pieśń chwały:

Pripiew: „Sława wo wysznich Bohu,
Sława wo wysznich Bohu
I na ziemli mir,
I na ziemli mir”.

Udiwilis’ etim czudom pastyri
I Mładienca wo wiertepie obreli.

Pripiew: „Sława…

Wsie my k jasliam s czistym siercem pospieszim
I Mładiencu pieśń chwaleńja wozdadim:

Pripiew: „Sława…

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Joloczki sosionoczki

przez Posted on 0 Comments 1 min read 209 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Joloczki sosionoczki

Eлочки, соселочки
Зеленые колючие
В Воронеже же девочки
Веселые, певучие.

Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботинках
Все ребята говорят
Что я как картинка.

Я надену платье бело,
Буду в нём красавица
Пусть лентяи не подходят
Пока не исправятся.

Говорят, я боевая
Боевая не совсем
Боевая сушит десять
А по мне страдают семь.

Я с любимым замерзаю
Не от сильных холодов
От того я замерзаю
Что не слышу жарких слов.

Полюбить так полюбить
Паренька хорошего
А такого нечего
Kоторый дремлет с вечеpa.

Po Polsku:
Jodełki i sosenki
Zielone są i kolące
W Woroneżu dziewuszki
Rozśpiewane i gorące

Wyjdę, wyjdę zatańcować
Botki nowe niosą mnie
Wszyscy mówią dookoła
Dziewczę jak malowanie

Założę sukienkę białą
I w ślicznotkę zmienię się
Leniu nawet się nie zbliżaj
Najpierw swe zwyczaje zmień

Mówią, dziewka ze mnie harda
Harda, ale nie aż tak
Za hardą dziesięciu tęskni
Ledwie siedmiu po mnie w łzach

Ja przy ukochanym marznę
Nie przez strasznie zimny wiatr
Ale przez to stale marznę
Że gorących słów mi brak

Pokochać, ach tak pokochać
Chłopaka, zucha na schwał
Nie takiego do niczego
Co by w łóżku tylko spał

Wykonanie Kolędy: Joloczki sosionoczki

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Jołoczka

przez Posted on 1 Comment 1 min read 278 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Jołoczka

Wot jel’ w lesu,
Kak zielona i kak ona prekrasna
No kak prekrasnieje ona,

Kogda w domu swieczej połna,
Ona sijajet jasno.

W odnu iz radostnych noczej
Hospod’ Iisus rodilsia.
On – Tot, Kto iskupił ludiej,
Wied’ bież Nieho wo tmie swojej
Mir etot zabłudiłsia.

Dla wsiech, kto wierit wo Christa,
I noczju swiet sijajet.
A eta nocz’ dla nas świata,
Da budiet radost’ wsiech czista,
Iisus zdies’ priebywajet.

Wpusti Jeho, ditia, w swój dom:
On w sierce obitajet,
On sad ustroit’ choczet w niom,
Obogatit toho płodom,
Kto w dom Jeho wpuskajet.

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne

Cwiet myslennyj dnieś rodisia

przez Posted on 0 Comments 1 min read 226 wyświetlenia

Tekst Kolędy Prawosławnej: Cwiet myslennyj dnieś rodisia

Cwiet myslennyj dnieś rodisia:
Boh ot Diewy wopłotisia,
Jeho że lilija Preczystaja Maryja
Nam rażdaje i pitaje
Soscy Swoimi, zieło drahimi,
Wo pustynie i jaskinie
Presławno nynie.

Anhielskija niebies siły
Tajny sija udiwili.
Tiem dołu prinicajut,
Sohłasno wosklicajut:
„Sława Bohu po premnohu
Mir poswietiwszu, błahowoliwszu
Żyti hojno, bohobojno
Ludiam spokojno”.

Pastyri tam prispieli,
Boha w płoti zdie uzreli.
Jako Twórca witajut.
Czest’ ot sierca wozdajut
„Pryjmi wiem na ofieru.
Prebłahij Boże: bolsze nie może
Pastyr dati z biednoj chaty,
Kromie jahniati”.

Trije Cari pufszesrwujut,
Za zwiezdoju posledujut;
Swoi dary otdajut,
Na kolena padajut
Rozdiennomu, biezsmiertnomu
Władyce Bohu kładut u nohu
Swoi trony i korony, Smirenijapołny.

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne
Kolędy-Prawosławne