Idzie mój Pan

Permalink 3

Tekst Pieśni: Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, /2x
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.

Wykonanie Utworu: Idzie mój Pan