ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Permalink 0

Grecki Tekst Kolędy: ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
 

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός |Today are the lights and the enlightning
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. |the large joy and blessing
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό |Down upon the Jordan river
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά. |Sits our lady the Virgin Mary

Καλην μέρα, κάλην σπερά |Good morning, Good evening
Κάλη σου μέρα φεγγεί με την κυρά |A good day is shing for you and the lady

‚Οργανoβαστάει, κερί κρατεί |She is holding a musical instrument and a candle
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί. |And she is pleeding Saint John (known as John the Baptist)
‚Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή |Saint John, master and baptist
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. |Baptise me, God’s child
Ν’ ανεβώ στον ουρανό |So I may ascend into heaven
να μαζέψω ρόδα και λίβανο. |to collect roses and inscence

 

Wykonanie Kolędy: ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 
Powróć do: Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne