Religijne Pieśni Patriotyczne

Permalink 2

Chciałbym zaprezentować Państwu wybrane przeze mnie Religijne Pieśni Patriotyczne, zbliżające się Święto Niepodległości jest idealną okazją aby przypomnieć sobie, że jak mówił Roman Dmowski, jeden z ojców niepodległej Polski: Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.”

Religia katolicka towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych chwilach zaborów, powstań, zsyłek i walk o wolność. Księża katoliccy ramię w ramię walczyli na barykadach powstańczych, to oni podtrzymywali na duchu umierających, to oni byli ostoją wolności w czasach komunizmu, to oni byli represjonowani i mordowani przez zaborców. Nic dziwnego zatem, że na przełomie dziejów powstało bardzo wiele religijnych pieśni o podłożu patriotycznym, o miłości do ojczyzny. Chciałbym tutaj przypomnieć te najbardziej popularne, te które znamy z kościołów ale również te mało znane, często już zapomniane.

Patriotyczne-Pieśni-Religijne

Patriotyczne Pieśni Religijne

Fragment „Pieśni za Ojczyznę

Boże, któryś nas stworzył Polakami
i polskiej ziemi żywisz nas darami,
co polskim słowem pozwalasz się sławić,
prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.

Teksty Religijnych Pieśni Patriotycznych:


Słowa ks. Jerzego Popiełuszki, symbolu męczeństwa i poświęcenia się dla ojczyzny:

Zapraszam Państwa do składanki Pieśni Patriotycznych na Święto Niepodległości, gdzie można poczytać i przede wszystkim posłuchać o Święcie Niepodłegłości:
Pieśni na Święto Niepodległości – 11 listopada ” PrawicowyInternet.pl