Tag Archives Patriotyzm

Religijne Pieśni Patriotyczne

Chciałbym zaprezentować Państwu wybrane przeze mnie Religijne Pieśni Patriotyczne, zbliżające się Święto Niepodległości jest idealną okazją aby przypomnieć sobie, że jak mówił Roman Dmowski, jeden z ojców niepodległej Polski: Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.”

Religia katolicka towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych chwilach zaborów, powstań, zsyłek i walk o wolność. Księża katoliccy ramię w ramię walczyli na barykadach powstańczych, to oni podtrzymywali na duchu umierających, to oni byli ostoją wolności w czasach komunizmu, to oni byli represjonowani i mordowani przez zaborców. Nic dziwnego zatem, że na przełomie dziejów powstało bardzo wiele religijnych pieśni o podłożu patriotycznym, o miłości do ojczyzny. Chciałbym tutaj przypomnieć te najbardziej popularne, te które znamy z kościołów ale również te mało znane, często już zapomniane.

Patriotyczne-Pieśni-Religijne
Patriotyczne Pieśni Religijne

YouTube responded with an error: The playlist identified with the request's <code>playlistId</code> parameter cannot be found.

Fragment „Pieśni za Ojczyznę

Boże, któryś nas stworzył Polakami
i polskiej ziemi żywisz nas darami,
co polskim słowem pozwalasz się sławić,
prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.

Teksty Religijnych Pieśni Patriotycznych:

[row_fluid][one_half] Boże, coś Polskę
Pieśń konfederatów barskich
Rota
Ojczyzno Ma
Bogurodzica
Błękitne rozwińmy sztandary
Królowo ziem polskich
Matko o twarzy czarnej
Piękna Pani o smutnym obliczu
Stoją pod krzyżem matki boleściwe
[/one_half][one_half] Tarczo obronna Maryjo
Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon
Jak orzeł co w locie zgasł
O Maryjo, my Twe dzieci
Polskie kwiaty
Z dawna Polski Tyś Królową
Maryjo Polski i Świata Królowo
Modlitwa obozowa
Marsz, marsz, me serce do Częstochowy

[/one_half][/row_fluid]


Słowa ks. Jerzego Popiełuszki, symbolu męczeństwa i poświęcenia się dla ojczyzny:

Zapraszam Państwa do składanki Pieśni Patriotycznych na Święto Niepodległości, gdzie można poczytać i przede wszystkim posłuchać o Święcie Niepodłegłości:
Pieśni na Święto Niepodległości – 11 listopada ” PrawicowyInternet.pl