Patriotyczne Ojcze Nasz

Permalink 0

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Ciebie z pokorą błagamy
Ratuj Ojczyznę w potrzebie
Wsparcia Twojego czekamy

Świeć się imię twe wszędzie
Nasz Stwórco Ojcze i Panie
Niechaj Polska wolna będzie
Wysłuchaj nasze wołanie

Panie przyjdź Królestwo Twoje
Rozrządzaj sercy naszemi
Daj nam zawsze łaski swoje
Wszak żeśmy dziećmi Twojemi

Niechaj będzie Twa wola
Jak w niebie tak i na ziemi
Lecz ciężka nam ta niedola
Której zmieszenia żebrzemy

Chleba nam powszedniego
Daj dziś o Panie prosimy
Wszak my nie chcemy cudzego
Niech tylko własnym żyjemy

Daj nam go dzisiaj i zawsze
A my wiecznie będziem chwalić
Twoje rządy najłaskawsze
Racz tylko Polskę ocalić

I odpuść nam nasze winy
Bo my wrogom odpuszczamy
Niech tylko z naszej krainy
Wyjdą o to Cię błagamy

Ale nas zbaw ode złego
Od niewolniczej sromoty
Od zdrajców kraju własnego
Daj Bojaźń Bożą i cnoty

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *