Nesiem vám noviny, počúvajte!

Permalink 0

Słowacki Tekst Kolędy: Nesiem vám noviny, počúvajte!
 

1.
Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
[:Čujte ich pilne, sú neomylné,:] rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
[:k sebe vinula, aj zavinula:] požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
[:Privítajme ho, Pána svojho,:] ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
[:že je zrodený, v jasliach zložený,:] ohlasujú.

5.
Kresťania premilí, nemeškajme!
K jasličkám v tej chvíli pospechajme!

[:Vykupiteľa a Spasiteľa:] privítajme.

6.
Ježišku, zrodený z čistej Panny,
oddávna túžený, buď vítaný!
[:Pohliadni na nás a prijmi od nás:] naše dary.

7.
Z neba k nám stúpilo Jezuliatko,
ľuďom sa zjavilo jak Dieťatko.
[:Dieťatko milé a ušľachtilé:] Nemluvniatko.

8.
Tak si nás priveľmi zamiloval
jak človek smrteľný telo si vzal.
[:Zostúpil z neba, by za nás seba:] obetoval.

 

Wykonanie Kolędy: Nesiem vám noviny, počúvajte!

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *