w

Modlitwa na 11 listopada

Modlitwa za Ojczyznę.

Panie Boże nasz, Królu nieba i ziemi! w którego ręku wszystkie królestwa ziemi są złożone. Ty wszystkiem rządzisz, Boże zastępów! nad wszystkiem opięka Opatrzności i moc sprawiedliwości Twojej! Przed Twoim Majestatem Ojcze najlitościwszy! padając na twarze, grzechy nasze, któremi na gniew Twój zasłużyliśmy, wyznajemy i o odpuszczenie prosimy. Wejrzyj na utrapienie i uciski nasze, wysłuchaj płacze i wzdychania nasze! Przepuść ludowi Twemu, a te plagi odwróć od nas, abyśmy nie zginęli w gniewie zapalczywości Twojej. Wzbudź w nas to przekonanie, że nie przez ludzkie rachuby i zabiegi uratujem się od złego i staniemy w porcie bezpiecznym; ale tylko przez wierne chowanie przykazań Twoich, przez miłość bliźniego i przez folgę dla uciśnionych i jęczących w spracowaniu, przez braterską zgodę, szanowanie władz, pełnienie cnót chrześciańskich. przez gotowość poświęcenia się, przez hamowanie miłości własnej, a osobliwie przez wytrwale przywiązanie do wiary Ojców, przez synowską wierność Kościołowi Św. i niezachwianą ufność w sprawiedliwości i miłosierdziu Twojem: że kary Twe są do czasu, a dobroć i zmiłowanie Twoje nie mają końca ani kresu. Zmiłuj się nad ludem Twoim! wysłuchaj nas najmilosierniejszy Boże! przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Królowej naszej, i wszystkich Świętych Patronów naszych: łaski Twojej i pocieszenia Twego żebrzemy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa za męczenników sprawy polskiej

Modlitwa za Ojczyznę