w

Modlitwa Dziecka za Ojczyzne

Piosenki dla dzieci i modlitwy dla dzieci:

Boże najdroższy! racz ulitować się nad Ojczyzną naszą. Oswobodź ją od nieprzyjaciół, wszechwładną swą mocą.
Nie dozwól, aby się wrogi nasze pastwili nad matką naszą — Polską, i naigrawali się z wiernych twych dzieci.
Nie racz Panie dopuścić, aby mnie i rówieśnikom moim, zabraniano poznawać świętą wolę twoją i obowiązki nasze, w naszym narodowym języku.
Nie dopuść, abyśmy zostali powierzeni w naukach naszych, nieprzyjaciołom Ojczyzny naszej, którzyby nie tylko obowiązków naszych względem niej, nam nie wskazali, i do nich nas nie kształcili; ale owszem odprowadziliby od nich.

Błogosław i wynagrodź wszystkich, którzy oświecają nas w świętej nauce twojej, kształcą pojęcia nasze i wykazują nam obowiązki nasze dzisiejsze i przyszłe względem Ciebie, Ojczyzny, Rodziców, Braci i Sióstr naszych.

Kiedy zrządzić raczysz wojnę, o niepodległość Polski, ochroń o ile tylko można rozlew krwi bratniej. Opiekuj się w niej Ojcem moim i braćmi memi. Nie dopuść, abym został sierotą; a spraw abym postępowaniem mojem, słodził tęsknotę i cierpienia mej Matce.
Kierój Panie! wykształceniem mojem, abym z każdym dniem stawał się mniej uciążliwym Rodzicom moim; wzrastał im na pociechę i na pożytek Ojczyznie. Co daj Boże.
Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Patriotyczne Ojcze Nasz

Modlitwa za poległych w walce za sprawę narodową