w

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości

Ogłosiłeś nam Zbawicielu świata, prawo miłości braterskiej; jako jedyny zakon którym dzieci Ojca twego – Boga, rządzić się winni na ziemi, Przyjęciem cierniowej korony, i wstąpieniem na krzyż za świętość jego; wskazałeś nam drogę: po której dobijać się mamy używania owoców z niewinnej męki Twojej, oraz z przyjścia do poznania świętości prawa twego. Jezu Chryste! pokrzep siły Narodu polskiego, aby wierząc w wyroki słów twoich: że nie opuścisz działających W imię prawdy,
przez Ciebie objawionej; wytrwał w pracy wydobycia się na niepodległość i zaprowadzenia u siebie panowania woli twojej. Wzmocnij wytrwałość i odwagę, apostołów nauki twojej; aby tak, jak ich poprzednicy wytykali Królom zbrodnie, oświecali lud i przewodniczyli mu własnym przykładem: w poświęceniu się za wiarę, Ojczyznę i przyspieszenie panowania prawa, opartego na miłości bliźniego. Utrwal chart duszy, powołanych zaufaniem bratniem, do przewodniczenia sprawie narodowej i spełniania innych obowiązków publicznych; aby pomnąc na dobro Ojczyzny, jej sprawie wyłącznie poświęceni; prowadzili nas ku jej odrodzeniu, nie bacząc na żadne ofiary ze strony naszej; bo ty Zbawco nasz! objawicielu światu woli Boga, byłeś najdroższym skarbem naszym. najboleśniejszą ofiarą jaką ponieśliśmy.
Utwierdź młodzież, w żelaznej woli, naśladowania drogi, którą świat zbawiłeś w służeniu sprawie Matki naszej – Polski. Uzbrój w cierpliwe znoszenie boleści starce. matki.- siostry, i niemowlęta nasze; aby idąc za przykładem Matki twojej patrząc na męki, i potoki krwi mężów Polski; mężnie ofiarowały je Bogu, na przebłaganie win Narodu naszego, na ubłaganie przyspieszenia zmartwychwstania Polski.
O ześlij nam ten dzień. oczekiwanego zbawienia; abyśmy Ci w nim składając dzięki, widzieli rany Ojczyzny zgojone. Wierzymy, iż zgrzeszyliśmy ciężko przeciwko prawu twemu; ale spójrz w serca
nasze Panie! szczerze pragniemy odpokutować. przebłagać gniew twój. Przeznaczeni na ofiary; wiemy, że tylko konaniem i śmiercią, odzyskać byt niepodległy możemy. Pójdziemy na to konanie i śmierć z silną wiarą, ze nie opuścisz nas Zbawicielu naśladowców męki twojej i doprowadzisz do wolnej Polski, o co Cię błagamy.
Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej

Modlitwa za kraj i króla