w

Godzinki o świętym Jacku, wyznawcy Zakonu Kaznodziejskiego

JUTRZNIA

V. Przez przyczynę Jacka świętego.
R. Wysłuchaj, Panie, głos wołania mego.
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoję.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki, wieków. Amen.
Hymn

Jacyncie święty, z familii dawnej,
W Polsce zacnością, zasługami sławnej,
W wieku dwunastym na ten świat zrodzony,
Bądź uwielbiony.
Wszyscy cię ludzie zowią swym patronem,
Bo władasz życiem człowieka i zgonem,
W nieszczęściu prosim, bądź naszą obroną,
W smutku zasłoną.
Niech będzie chwała Bogu najwyższemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że mamy dla nas pomoc w Jacku świętym,
Do nieba wziętym.

Antyfona: Znakiem krzyża świętego Jacek tak umocnił wody, że po nich chodził śmiało, jakby po twardej ziemi.

V. Módl się za nami, święty Jacku.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionego Jacka, wyznawcę Twego, w różnych krajach wielkich dzieł świątobliwością i cudów przedziwnych chwałą wsławić raczył, daj nam to z łaski Twojej, abyśmy za jego idąc przykładami, życie nasze poprawili, a we wszystkich przeciwnościach zasług i modlitw jego pomocą zawsze obronieni byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże i przyczynę świętego Jacka, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

LAUDESY

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj…

Hymn

Do szkół oddany, nauki pilnował,
Chronił się złego, bo Boga miłował,
Wzór dawał wszystkim życia niewinności
W kwiecie młodości.
W dojrzalszym wieku obrał stan duchowny,
Stąd trwoga i strach piekłu niewymowny,
Bo słowem Bożem grzeszników nawracał,
Z złej drogi zwracał.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Prawo prawdy miał w ustach swoich gorliwy kaznodzieja Jacek święty, a w uczynkach jego nie było zdrady.

Werset i modlitwa jak wyżej.

PRYMA

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Przytomny w Rzymie cudom Dominika,
Godność prałata zmienia w zakonnika,
Bogactw się zrzeka, ubóstwo obiera,
Światu umiera.
Wrócił do Polski w odzieniu zakonnem,
Wiarę rozsiewał narodom ościennym,
Z wielkich cnót Jacka wzięły wzory mocne
Kraje północne.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Strasznym był za życia Jacek święty całemu piekłu, a po śmierci dziwne rzeczy czynił nad wzywającymi jego ratunku.

Werset i modlitwa jak wyżej.

TERCJA

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Jak zdobi niebo swą jasnością ziemię,
Tak Jacek święty swej ojczyzny plemię
Oświecał Duchem Bożym napełniony,
Na wszystkie strony.
Karząc występki w duchu łaskawości,
Uczył narody zbawiennej mądrości,
Co stwierdzał, gdy był niedowiarek jaki
Cudnemi znaki.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Miły Bogu i ludziom, którego pamiątka w błogosławieństwie jest; podobnym go uczynił Bóg w chwale świętych.

Werset i modlitwa jak wyżej.

SEKSTA

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Wzrok ślepym wracał, niemym mowę dawał,
Głuchych, schorzałych cudownie uzdrawiał,
Wskrzeszał umarłych, leczył niemoc długą
Swoją zasługą.
Wybawił wielu ciężkiej godnych kary,
Co było skutkiem dobrej w Jacku wiary.
Z paszczęki czartów dusze wydzierając,
Bogu oddając.
Niech będzie chwała…

Werset i modlitwa jak wyżej.

NONA

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Gdy bystra Wisła bardzo wylewała,
Przewozu ludziom mieć nie dopuszczała,
Jacek ją przeszedł suchemi nogami
Z swemi uczniami.
Którzy, widząc w tem boską w cale sprawę,
Zmocnieni wiarą, na płaszcz jak na nawę
Śmiało wstąpiwszy, mimo bystrość wody
Przeszli bez szkody.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Gdy chodzić będziesz po wodach, będę z tobą, a rzeki cię nie pogrążą, mówi Pan wszechmogący.

Werset i modlitwa jak wyżej.

NIESZPORY

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Matka Jezusa chwałą ozdobiona,
Mnóstwem anielskich duchów otoczona,
Słowa łagodne do Jacka mówiła,
Mile cieszyła.
Wesel się synu, Jacencie szczęśliwy,
Prośby twe przyjął Syn mój dobrotliwy,
Wszystko otrzymasz, o co prosić będziesz,
Gdy w niebie siędziesz.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Jako gwiazda zaranna i jako księżyc na pełni, tak ten zajaśniał w domu Pańskim.

Werset i modlitwa jak wyżej.

KOMPLETA

V. Przez przyczynę Jacka…

Hymn

Z wielką czcią Jacka w niebo wprowadzono,
A po zapłatę przed Boga stawiono,
Szczęśliwy Jacek dwojakiej korony
Chwałą uczczony.
Wszyscy go święci z weselem czekali,
Chóry anielskie mile go witali,
Król wiecznej chwały przyjął go do siebie,
Posadził w niebie.
Niech będzie chwała…

Antyfona: Dany od Boga Jacek święty na ogłaszanie pokuty narodom zniósł bezbożność, a za dni swoich w sercach ludzkich zaszczepił pobożność.

Werset i modlitwa jak wyżej.

OFIAROWANIE GODZINEK

Te ci godzinki w serdecznej miłości,
Oddaję, Jacku, ty za moje złości
Przejednaj, proszę, uczyń łaskawego
Syna Bożego.
Niechaj zawczasu szczerze pokutuję,
A w cnotach świętych coraz postępuję,
Ażeby mi się na wieki dostała
Niebieska chwała.
Niech będzie chwała…

Podstawa wydania: Damian Dzieszkowski, Zbór nabożeństwa ku czci Boga, Najświętszej Maryi Panny i świętych Pańskich dla wygody wiernych Chrystusowych, a mianowicie w Arcybractwie Różańca Świętego zostających, Druk i Litografia Nowaczyńskiego, W Lublinie 1862, s. 234-240.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Ostrobramskiej

Godzinki o św. Teresie od Dzieciątka Jezus