w

Godzinki o św. Janie z Dukli

GODZINA CZYTAŃ

Zacznijcie wargi nasze chwalić niebios Pana
Za świętość, łaski, cuda Dukielskiego Jana.
Przybądź nam miłościwie, Janie ku pomocy
I wybaw nas od potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Zawitaj Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi,
W młodości przymiotami już słyniesz rzadkimi.
Progi chaty rodzinnej i szkoły dukielskiej
Świadkami były twojej skromności anielskiej.
Pobożność twą widziała krakowska uczelnia,
Umartwienia i ostrość Zaśpitu pustelnia.
O Janie naucz szukać Boga w samotności,
I zapal w młodych sercach żar Jego miłości.

K. Młodzieniec zaś postępował.
W. Wzrastał i podobał się Panu i ludziom.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

JUTRZNIA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Z pustelni, pełen ognia i Ducha Bożego,
Wstąpiłeś do zakonu Franciszka Świętego.
Klasztor Konwentualnych nie wystarczał tobie,
Wybrałeś ostrość życia Obserwantów sobie.
Do nich więc skierowałeś z kolei swe kroki,
I tam doskonałością wzbiłeś się w obłoki.
Daj, byśmy żyć umieli według powołania
I Boskiego się stali godni zmiłowania.

K. Tyś dziedzictwem moim , o Panie.
W. Jam postanowił strzec nakazów Twoich.

PRYMA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Jakby anioł, co patrzy na oblicze Boże,
Żyłeś pełen pokoju i szczęścia w klasztorze.
Wyprzedziłeś współbraci wszystkich cierpliwością,
Posłuszeństwem, pokorą, ubóstwem, czystością.
Dla tych cnót każdy ciebie szanował i cenił,
Świętym cię już za życia powszechnie Lwów mienił.
Rozbudź i w nas o Janie, do dobra ochotę,
Daj grzechu się wystrzegać, a ukochać cnotę.

K. Lepsze jest dla mnie prawo Twoje Panie.
W. Niż tysiące sztuk złota i srebra.

TERCJA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Na pracy dla dusz bliźnich i dla chwały Pańskiej
Upływało powoli ci życie kapłańskie.
Konfesjonał, ambona, to miejsca twych trudów,
Tam mnóstwo dokonałeś niewidocznych cudów.
Choć wzroku pozbawiony i wiekiem sterany,
W gorliwości kapłańskiej byłeś niezrównany.
Naucz i nas dla Boga i bliźnich zbawienia,
Pracować, cierpieć, walczyć co dzień bez wytchnienia.

K. Włożę moje słowa w jego usta.
W. l będzie mówił wszystko, co mu rozkażę.

SEKSTA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Byłeś Janie pochodnią, co świeci w ciemności
I wypiera z umysłów i serc nieprawości.
Do Boga się grzesznicy przez cię nawracali,
Niewierni zaś herezję i schizmę rzucali.
Słowa twoje i przykład wzruszały każdego
I wiodły dziwną mocą do Serca Bożego.
Zawiedź i nas, o Janie, do dobrego Boga,
Osłoń duszę i ciało przed sidłami wroga.

K. Jako słońce jasne.
W. Tak Jan świecił w Kościele Bożym.

NONA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Twe od płaczu ciągłego zagasłe źrenice
Miały szczęście oglądać Najświętszą Dziewicę.
Która ci Syna swego pieścić pozwalała
I szczególnym Patronem Rusi mianowała.
Doznał Lwów twej obrony, kiedyś od bram jego
Odpędzał liczne hordy najeźdźcy srogiego.
Weź w opiekę swą, Janie i dziś Polskę całą,
Chroń przed ateizacją, nienawiścią, zdradą.

K. O Panie jam Twój sługa.
W. I syn Służebnicy Twojej.

NIESZPORY

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Ostatni już dla ciebie zawitał dzień życia,
A z nim czas wyzwolenia z ziemskiego powicia.
Bogaty w skarby zasług i blask cnót niemały,
Uleciałeś z radością do niebieskiej chwały.
Tam ci Chrystus w koronę przyozdobił skronie,
I w rzędzie dusz wybranych posadził na tronie.
Przez tę świętą śmierć twoją, błagamy Duklanie,
Wyproś nam zbożne życie i słodkie skonanie.
K. Otwórzcie mi bramy święte.
W. Wejdę przez nie, aby wielbić Pana.

KOMPLETA

Boże daj się przebłagać przez Jana przyczynę,
Wstrzymaj swe zagniewanie i podaruj winę.

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Rozliczne pokolenia, choć mijają wieki
Doznają co dzień Janie twej możnej opieki.
Ty zmarłym życie dajesz, chorym zdrowie wracasz,
Ty ratujesz w kłopotach, ty niewolę skracasz.
Przez, cię matki pociechę, młodzież szczęście bierze,
Wszystkich dłoń twa łaskawa od złych przygód strzeże.
O niechaj się nad nami twe serce zlituje,
l cudownie w potrzebach naszych poratuje.

K. Wesprzyj nas w potrzebie.
W. Bo próżna jest pomoc ludzka.

OFIAROWANIE GODZINEK

Dzięki Ci, dobry Boże, żeś w Swej łaskawości
Pokazał w Janie z Dukli cuda swej wielkości.
A ty, drogi i święty nasz ziomku, Duklanie,
Przyjmij dziś miłościwie to nasze śpiewanie.

Zostań odtąd nam ojcem, stróżem i patronem,
Orędować za nami racz przed Boga tronem.
Daj, byśmy ustawicznie w ślady twe dążyli,
I kiedyś z tobą Boga na wieki chwalili.

K. Zna Pan życie nieskalanych.
W. A dziedzictwo ich trwa na wieki.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się : Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Sercu N. P. Maryi z góry Karmelu

Godzinki do św. Jadwigi Śląskiej