w

Godzinki o św. Jacku

Pokorne przywitanie.
Witaj nad wszystkie kwiaty kwiecie najwonniejszy.
Witaj drogi klejnocie ze wszech szacowniejszy,
Witaj Patronie wszystkich Twéj łaski proszących,
Witaj nadziejo ludzi w smutku zostających.
Obywatelu Nieba Ciebie my witamy
Jacku święty i Twojéj łaski upraszamy:
Miéj nas w opiece Twojéj, którzy prosim Ciebie,
Módl się, abyśmy z Tobą królowali w Niebie.

Na jutrznią.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania niego.
Boże, Stwórco mój, otwórz wargi moje,
A usta niech czczą święte Imię twoje.
Za dobrodziejstwa, których doznawamy,
Cześć Ci dawamy.
Pokwap się Panie na me wspomożenie,
Niechaj Cię chwali niegodne stworzenie,
Teraz i zawsze sam bądź uwielbiony
Na wszystkie strony.
Niech będzie Ojcu, także, i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

HYMN
Cny klejnocie, Drogi w złocie
Miłości twéj Ojczyźnie,
Rękę podaj, Serca dodaj,
Niechaj z Ciebie żyje żyznie;
Bądź obroną, I zasłoną
Jacku święty z złéj toni,
Zkołataną, Utroskaną
Niech Twoja łaska broni.
Przeciwności, I zazdrości
Niechaj przy Tobie giną;
Niech nie szkodzą, Chociaż godzą,
Niech ją swym grotem miną.
Wychwalajmy, I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Bedziem Jacka prośbami. Amen.

Antyfona.
Znakiem krzyża świętego twardo czynił wody,
Aby mu nie czyniły do przejścia przeszkody.
V. Ukochał go Bóg i ozdobił,
R. Szatą chwały przystroił go.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś błogosławionego Jacka Wyznawcę twego w różnych narodów krajach świątobliwością uczynków i rozlicznych cudów chwałą wsławić raczył, daj nam to z łaski twojéj, abyśmy za jego przykładem żywota naszego polepszyli a w wszelkich przeciwnościach zasługą jego obronieni byli — przez pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków —Amen.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na laudes.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech zawsze słynie.

HYMN.
Sługo Boski, Któryś troski
Zwyciężył krwi i ciała,
Świata zdrady, Zdeptał, w ślady
Poszedł, w które Cię chwała
Ojca cnego, Zakonnego
Dominika zwabiła;
Świeckie spezy, I imprezy
Porzucić nauczyła.
Bóg się sroży, Wszystkich trwoży
Karą wielką dla złości,
Ty wspomagaj, Gniew przebłagaj
Boskiéj sprawiedliwości.
Wychwalajmy I błagajmy
Trójcę świętą pieniami.
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

Antyfona.
Prawo prawdy miał w ustach, a w uczynkach jego nie było zdrady.
V. Sprawiedliwego przeprowadził Pan prostemi drogami.
R. I pokazał mu chwałę, królestwa niebieskiego.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Prymę.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

HYMN.
Przepaściste, Przeźroczyste
Wody depcesz bezpieczny,
Proszącemu,. Żebrzącemu
Uproś umysł stateczny.
Bym w powodzi, Gdzie śmierć brodzi,
Z świata tego nie zginął,
Lecz wiecznego Szczęśliwego
Żebym portu dopłynął.
Kieruj łódkę, Daj pobudkę
Do kochania Boskiego,
Ciebie wzywam I używam
Za patrona mojego.
Wychwalajmy I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

A n t y f o n a
Uskromił w życiu swojém poczwary, a po śmierci dziwne rzeczy czynił.
V. Chwałą i czcią ukoronowałeś go Panie
R. I postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Tercyą.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

HYMN.
Perło czysto, Przeźroczysta
Niewinności kandorem,
Daj niech mamy, Niech kochamy
Duszy czystość twym wzorem;
Wszak kosztowny I szacowny
Kamień jesteś z imienia,
Firmamentem, Fundamentem
Bądź naszego zbawienia
Niech przez Ciebie Mamy w Niebie
Miejsce nagotowane,
Wieczne wieki, Z twéj opieki,
Niech mamy pozyskane.
Wychwalajmy, I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

Antyfona
Miły Bogu i ludziom, którego pamiątka w błogosławieństwie jest, podobnym go uczynił Bóg w chwale Świętych.
V. Sprawiedliwy jako palma kwitnąć będzie w przybytku Pańskim.
K. Jako cedr Libanu rozkrzewi się.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Sextę.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

H Y M N.
Ty affektem I respektem
Cieszyłeś się Maryi,
I ja żądam I wyglądam
Téj w życia protekcyi;
Tyś kamienny, Nam zbawienny
Niósł jéj obraz z letkością;
Spraw niech noszę, Niech ją głoszę
Sercem, usty, miłością.
Swiatowości I próżności
Zniszcz we mnie apprensyą,
Niechaj żywą, Niech prawdziwą
Bogu żyję Hostyą.
Wychwalajmy I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

Antyfona
Gdy chodzić będziesz po wodach, będę z Tobą, a a rzeki cię nie pogrążą, mówi Pan wszechmogący.
V. Sprawiedliwy rosnąć będzie jak lilia,
R. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Nonę.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

HYMN.
Mianowanym, Ukochanym
Synem byłeś Maryi
Konserwując, Zachowując
W życiu kandor lilii,
Niezmazany, Mieskalany
Żadną grzechu makułą
Śmiertelnego, Daj bym tego
Strzegł w życiu myślą czułą,
Bym niewinném, Sercem pilném,
Szukał Boga mojego,
Bym mym złościom, Nieprawościom
Znalazł ubłaganego.
Wychwalajmy, I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

Antyfona.
Znalazłem męża według serca mojego; Olejem moim namazałem go.
V. Położyłeś Panie na głowę jego,
B. Koronę z kamienia drogiego.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Nieszpór.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego.
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłej w każdej méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie Ojcu, także i Synowi,
Wieczna cześć, chwała Świętemu Duchowi,
Jako przed wieki była, będzie ninie,
Niech równie słynie.

HYMN.
Niebu wdzięczny, Podmiesięczny,
Kwiecie pola Polskiego,
Zaszczepiony, Posadzony
W sferze Raju górnego;
Ciągnij szczerze, Nas w przymierze
Niechaj z Bogiem idziemy,
Za wonnością, Cnót pięknością
Twoich niechaj spieszemy
Tam, gdzie nęci Serca chęci,
Duszę ciągnie koniecznie
Kwiat Libański, Nazarański,
I koronuje wiecznie.
Wychwalajmy, I błagajmy,
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

A n t y f o n a.
Jako gwiazda zaranna, i jako xiężyc na pełni, tak ten zajaśniał w domu Pańskim.
V. Na wszystek świat wyszedł głos jego,
R. I na koniec świata słowa ust jego.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Na Kompletę.
V. Przez przyczynę Jacynta świętego
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
Nawróć nas Panie miłosierny
Do siebie, niech nas łaska twa wspomoże,
Przez którąbyśmy mogli się podobać,
Z tobą królować.
Boże wspomóż mnie z miłosierdzia twego,
Niechaj ratunku doznam potrzebnego
Z dobroci zwykłéj w każdéj méj potrzebie,
Żebym był w Niebie.
Niech będzie chwała Bogu najwyższemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Która przed wieki była jest, i ninie,
Niech równie słynie.

HYMN.
Już w koronie Już na tronie,
Chwały królujesz w Niebie,
Nas strapionych Udręczonych
Ratuj w każdéj potrzebie.
Zmarłym życie, Twéj przybycie
Łaski dajesz schorzałym,
Tyś jest zdrowie, Tyś w okowie
Grzechowym, zastarzałym
Wybawienie, My zbawienie
W twéj opiece składamy;
Niech przez Ciebie Będziem w niebie,
Niech Boga oglądamy.
Wychwalajmy I błagajmy
Trójcę świętą pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni
Będziem Jacka prośbami.

Antyfona.
Ten jest posłany na ogłaszanie pokuty narodom, zniósł bezbożności, a za dni swoich ustanowił pobożność. V. Ukochał go Bóg i ozdobił, R. Szatę chwały wdział na niego.

MODLITWA.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś i t. d. jako na Jutrzni.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże za przyczyną Jacka świętego niech odpoczywają w pokoju, Amen.

Ofiarowanie.
Krótkie pienia Wychwalenia
Twego święty Patronie,
Przyjm łaskawie, Daj przeprawie
Życia pomoc przy zgonie;
Niech cię mamy, Bo ufamy,
Że przez twoję przyczynę
Zmazanego Życia złego
Bóg nam odpuści winę.
Zpędź straszydła, Porwij sidła,
Które nam czart zastawi,
Niechaj życie, Niech sowicie
I śmierć Cię nasza sławi.
Wychwalajmy, I błagajmy,
Trójcę święta pieniami,
Niech zbawieni, Uzdrowieni,
Będziem Jacka prośbami.

V. Módl się za nami święty Jacku,
R. Abyśmy się godnemi stali obietnic Pana-Chrystusowych.

MODLITWA.
Daj nam wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy od wszystkiego złego, które dla naszych grzechów cierpiemy, za przyczyną Jacka świętego wybawieni, do twojéj bezpiecznie mogli być przeniesieni chwały – przez Chrystusa Pana naszego — Amen.

za: “Nabożeństwo do Ś. Jacka Odrowąża odnowione na sześćset-letnią rocznicę zejścia wielkiego Wyznawcy Założyciela Kaznodziejskiego Zakonu na Północy i tych krajów Apostoła”, Kraków 1857

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Jozafacie

Godzinki o św. Wincentym a Paulo