w

Godzinki o św Augustynie z Hipony

JUTRZNIA

Otwórz, wszechmocny Panie, grzeszne usta moje,
By wielbiły na wieki święte Imię Twoje.
Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej,
A racz dodać ratunku grzesznej duszy mojej.
Pokłon niski niech będzie w Trójcy jedynemu
Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Prosząc, by nam darował grzechów odpuszczenie,
Potem z swymi świętymi wieczne odpocznienie.

Hymn

Zawitaj, jasne światło! Tyś niegdyś zaćmiony
Błędy manichejskimi, a dziś nawrócony,
Augustynie! Wśród mądrych ty jesteś na czele,
Dziwna pochodnio, płoniesz w Chrystusa Kościele.
Dziś z nauki głębokiej uwielbiamy ciebie,
Prosząc, byśmy, w niej trwając, ujrzeli cię w niebie.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże, na prośby nasze, a którym otuchę czynisz o litości Twojej, tym za przyczyną błogosławionego Augustyna, wyznawcy i biskupa Twego, skutek zwykłego miłosierdzia swego racz miłościwie pokazać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju na wieki.
W. Amen.

LAUDESY

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Ciebie matka Monika tak długo płakała,
Ażeby cię w społeczności sług Boskich widziała.
Nigdy cię z macierzyńskiej nie spuszczając pieczy,
Aż cię z twych błędów łaska Boża nie wyleczy.
Uproś nam także przez łzy matki twojej świętej,
Abyśmy w służbie Boskiej trwać mogli zaczętej.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Zawitaj, odrodzony przez chrzest Ambrożego,
Z nimże wyśpiewujący z natchnienia Boskiego
Cudownie on hymn święty: „Ciebie chwalim, Boga”;
Stąd na wszystkie kacerstwa padła wielka trwoga,
Żeś je mężnie odstąpił z taką dla cię chwałą,
Uproś nam w służbie Bożej stateczność wytrwałą.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Tobie Jednorodzony Syn Boga żywego
Dał i zlecił opiekę Kościoła swojego,
Ukrywszy swoje Bóstwo w pielgrzyma postaci,
Abyś, gdy się błąd szerzy, prawdy uczył braci;
Bądźże w głowie i członkach onego obroną
I nam od nieprzyjaznych duchów bądź zasłoną.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Tyś ojcem pustelników, patryjarchą wielu
Zakonów, którzy wiarą przy swym Zbawicielu
Stojąc, a świątobliwie pod regułą swoją
Żyjąc, dotychczas mężnie Kościół Boży zbroją;
Daj że wszystkim do twojej służby się garnącym
Kochać Boga, jak i ty, sercem pałającym.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

R Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NONA

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Trzy rzeczy pragnąłeś widzieć na świecie żyjący:
Chrystusa w ciele i jak był Paweł każący,
Potem ozdoby Rzymu dawniej kwitnącego
Teraz widziałeś Boga, nie pragniesz niczego.
Dostąpiłeś spokoju w świętej ciekawości,
Zjednaj i nam choć cząstkę tejże szczęśliwości.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej…

Hymn

Witaj, o światło jaśniej nad słońce świecące,
Misteria Trójcy Świętej na księgach kreślące.
Tyś z grona doktorów największym doktorem,
Przechodzisz wszystkich swym piśmiennictwa wzorem.
Tyś Kościół z nieba utwierdził mądrością,
Spraw, by się mógł cieszyć w pokoju jednością.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA

Racz nas podźwignąć, Boże, z błędu grzechowego,
Żebyśmy uszli sądu Twojego strasznego.
Przybądź mi, Boże, w pomoc w łaskawości swojej,
A racz dodać ratunku grzesznej duszy mojej.
Pokłon niski niech będzie w Trójcy jedynemu
Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Prosząc, by nam darował grzechów odpuszczenie,
Potem z swymi świętymi wieczne odpocznienie.

Hymn

Niech Ci, Boże wszechmocny, dzięki będą wieczne,
Że przy świetle doktorów dusze są bezpieczne.
Był Augustyn sam z młodu w niedowiarstwie pilny,
Teraz jak młot kacerzów, pogromca ich silny.
Jego nauka niech nas utwierdza w wierze, w cnocie,
Byśmy z nim Boga w jego widzieli istocie.

P. O święty Augustynie, przez twoje przyczyny.
W. Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się.

Racz nakłonić ucha swego, wszechmogący Boże…

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

POLECENIE GODZINEK

Przyjmij, święty doktorze, od nas te godzinki,
Utaj i pokryj wszystkie nasze złe uczynki,
A pełnią wszelkich zasług przyczyną przed Bogiem
Spraw, abyśmy się grzechu brzydzili nałogiem.
Serca nasze iskierką zapal tej miłości,
Którą zawsze pałały przedtem twe wnętrzności.

P. Módl się za nami, święty ojcze Augustynie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Dozwól nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, cieszyć się pobożnym wspomnieniem świętego ojca Augustyna, pod którego opieką przy pomocy Twojej spodziewamy się osiągnąć zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Tekst opracowany na podstawie: Godzinki o świętym Augustynie Biskupie Hipponeńskim, Doktorze kościoła Chrystusowego i Patryarsze zakonu Pustelniczego,
za: “Godzinki” wydawnictwo WAM

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej

Godzinki o Matce Boskiej Częstochowskiej