w

Godzinki o Pocieszeniu NMP

Pieśń wstępna

Zawitaj ranna jutrzenko
I grzechów naszych Lekarko.
Ty Panią świata jesteś i księżną,
Anielską jesteś Królową.

Tyś sama Panią doznana,
naprzeciw strzałom szatana,
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim bądź za naszą stroną.

Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą Twojego imienia;
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Pogrom nieprzyjaciół wiecznych

(Zowiesz się naszą królową,
Bądź nam obroną gotową;
Wyniszcz z Korony szkodliwe zdrady,
Sprawuj senatorskie rady.

Rycerstwem naszym buławą,
Ty sama władasz i sławą;
Weź nas pod swoją świętą obronę,
Oddal Boski gniew na stronę.)

O ulubiona przez Boga,
Ty nam racz być prosta droga;
Dotąd gdzie żywot jest doskonały,
Wprowadź nas do wiecznej chwały.

O światłości Apostołów,
Męczenników i Wyznawców;
Módl się za nami, bo śmierć przed nami,
Do Ciebie się uciekamy.

O Panienko nad pannami,
Ty się racz modlić za nami,
Do Syna swego najmilszego,
Jezusa. Pana naszego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Wezwanie do Ducha Świętego

Przybądź o Duchu Święty, ku naszej pomocy,
Rozpędź myśli nieprawe i wszystkie niemocy;
Oświeć nas światłem, ratuj swoich wiernych,
Spraw, niech Maryja cieszy nas mizernych.

K.: Ześlij nam Panie, Ducha Świętego, prosimy.
W.: I z Nim dary niebieskie, których my żebrzemy.

Módlmy się:
Boże, który Ducha Świętego światłością serca Twoich oświecasz wiernych;
racz tegoż darami napełnić rozum, wolę i zmysły nasze, abyśmy za Jego
świętym te Przenajświętszej Jego Oblubienicy, Maryi Pannie
Godzinki Pocieszenia tak odprawić mogli, przez co byśmy do Niej w
utrapieniu naszym pociechę tu teraz doczesną, a po śmierci wiekuistą
radość odnieśli. Zaprawą tegoż Ducha Świętego, któremu z Tobą,
Bogiem Ojcem i Synem Twoim, niech będzie chwała, na wieki wieków. Amen.

JUTRZNIA

Zdrowaś Maryjo…

Zacznijcie usta moje Maryję wychwalać,
Ona smutnych nie zwykła od siebie oddalać.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie

Hymn

Do Ciebie, Panno święta, płaczliwie wołamy,
Po Bogu w Tobie naszą ufność pokładamy,
Nie wypuszczaj nas z Twojej, o Panno opieki,
Daj nam żyć z Bogiem w niebiesiach na wieki.

Cieszyła Arka podczas potopu strasznego
Utrapionego Noe z kilką osób jego;
Cieszysz Ty, Panno, wszystek świat nierównie,
Kojąc gniew Boski, Twą prośbą łagodnie
K.: Wylał Bóg wszelką łaskę w ustach świętych Twoich,
W.: Żebyś cieszyła smutnych w utrapieniach swoich.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O przenajdostojniejsza nad wszystko stworzenie, Maryjo Panno, której
samej nad wszystkie święte, dla dostojności macierzyństwa Boskiego
oddał Bóg szafarstwo wszystkiego skarbu swojego, przez co do Ciebie tak
na niebie wszelkie anielskie duchy, jako i na ziemi różne żyjących stany,
pod Twoją świętą garnąć się opiekę, błogosławią. Błogosławimy i my
Ciebie, grzesznicy, prosząc pokornie, abyś nas pod swoją miłościwą
przyjąwszy opiekę, we wszystkich smutkach i przygodach naszych nam się
Pocieszycielką pokazać raczyła przez Tego, któregoś porodziła, Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju wiecznym.
W.: Amen.

LAUDES (UWIELBIENIE)

Zdrowaś Maryjo…

Przybądź mi na pociechę, Panno, ku pomocy,
Broń mię od złych przypadków tak w dzień jak i w nocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równego im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Zbierała Ruta kłosy po roli wzgardzone,
Chcąc posilić Noemi serce zagłodzone;
Zbierasz Ty, Panno grzeszniki zawzięte,
Łącząc ich dusze między rzesze święte.
Nieprzyjacielskim wojskiem zewsząd otoczoną
Judyta Betulinę cieszyła strapioną;
Ty, o Maryjo, więcej niż Judyta cieszysz,
Gdzie brak ludzkiej pomocy Ty z ratunkiem spieszysz.

K.: Jak wieża Dawidowa jest Twoja zasłona,
W.: Jeden zwycięży tysiąc, komuś Ty obroną.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

PRYMA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Srogim króla wyrokiem wielce przestraszony
Pociesza wdzięczna Ester lud swój ulubiony.
Ginie Aman haniebnie, śmiercią złość swą płaci,
Z ludu Bogu miłego nikt życia nie traci.

Sławna światu Debora była w Palestynie,
Abigail pokorą w Izraelu słynie.
Żyzną była z proroków świętych Samaryja,
Nas smutnych nie pocieszy nikt, tylko Maryja.

K.: Oliwa wylana jest, Imię święte Twoje.
W.: Które słysząc, cieszy się smutne serce moje.
K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

TERCJA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Same duchy anielskie cześć Maryi głoszą
I z uwielbieniem nad swe trony Ją wynoszą.
Ona ich zrujnowaną godność naprawiła,
Przez swą pokorę smutne niebo pocieszyła.

Poddając się pod wolę Boga, Ojca swego,
Stała się Matką Syna przez Ducha Świętego.
Jak tylko od anioła poselstwo przyjęła,
Zaraz zbawienie ludzkie w żywocie poczęła.

K.: Nie taka słodycz z winnego krzewu się rodzi,
W.: Jak pokarm, który z piersi dziewiczych pochodzi.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

SEKSTA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Znaczną figurą jest gołąb Noego,
Gdy dla wód nie miał spęcznienia swojego;
Różdżkę oliwną do arki przynosi
Na znak, że zbawion, za kim Pana prosi.

Bierz przykład z łotra na krzyż przybitego,
Godzien był piekła, dla żywota złego;
Jak tylko na Maryję obrócił wejrzenie,
Tak przez Nią od Jezusa otrzymał zbawienie.

K.: Gęste drzewo słoneczne promienie zasłania,
W.: Nie gore, kto się pod cień Matki Bożej schrania.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwy i wezwania jak po Jutrzni)

NONA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi n pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Wesołe były Gody w Galilejskiej Kanie,
Jezus z Matką, z uczniami zaproszony na nie.
Tam strapionych małżonków, iż im brakło wina,
Cieszy Panna Najświętsza przez cud Swego Syna.

Płaczącym także siostrom Łazarz zmarłego,
Przywracając Zbawiciel do życia pierwszego;
Drogie imię Maryi mile wprzód wymienia,
Jako Orędowniczkę w tym akcie wskrzeszenia.

K.: Jak żyzna jabłoń błędnych w pustym lesie cieszy,
W.: Tak Maryja smutnego, gdy się do Niej śpieszy.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

NIESZPORY

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi n pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Burzliwe morze rozbija okręty,
Straszliwym gromem jest grzesznik przejęty;
Lecz gdy niebieska tęcza się pokaże,
Cieszcie się ludy, bo już Bóg nie karze.

Umiera Jezus na krzyżu sromotnie,
Pastwią się nad Nim i bluźnią ochotnie;
Smuci się niebo, Chrystus się raduje,
A tę z Maryi radość w sobie czuje.

K.: Dźwięku głosu Twojego pragną uszy moje,
W.: Że, grzesznik, nie ginę, staranie to Twoje.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

KOMPLETA

Zdrowaś Maryjo…

Nawróć nas Panno Święta, a proś Syna Twego,
Niech straszliwy powściąga zapęd gniewu swego

Ratuj nas łaską Twoją, pocieszaj strapionych,
Obroń od wszelkich nieszczęść przez grzech zasłużonych.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie

Hymn

Wiedź, o przedziwna Panno, Matko miłościwa,
Utrapionych pociecho, a nigdy nie mściwa;
Ratuj nas słabych, nędznych, bądź obroną naszą;
Znieś tych, co na zgubę dziś czyhają naszą.

Za co oddawać będziem czułe dzięki,
Żeś nas wspierała potęgą Twej ręki.

K.: Jestem murem obronnym i wieżą pokoju,
W.: Pocieszże nas w godzinę śmiertelnego boju.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O przenajdostojniejsza nad wszystko… (jak na Jutrznię)

K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju wiecznym.
W.: Amen.
K.: Niech nas błogosławi i strzeże Najświętsza Panna Pocieszycielka nasza mocą Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W.: Amen.

Antyfona Św. Augustyna

Pod Twoją opiekę uciekamy się, najmiłościwsza Panno. Przyjmij nas, jedyna nadziejo nasza, nie pogardzaj chwałą, którą my Ciebie, niegodni, wszelkiej pochwały najgodniejszą być uznawamy, bo z Ciebie wszelka moc, ozdoba i chwała wynika.

Niech będzie pochwalona Najświętsza Panna, Pocieszycielka strapionych (x 3)

K.: Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna.
W.: Pan z Tobą.

Módlmy się:

Racz przyjąć, Najłaskawsza Bogarodzico, prośby nasze, które do Twojej miłosiernej dobroci zanosimy, miej politowanie nad utrapionymi, wzgląd nad wygnanymi. Strzeż, abyśmy nie upadli, ratuj, abyśmy nie zginęli, gdyżeś Ty jest jedyną pociechą grzeszników, w której najbłogosławieńsza naszych zasług zawisła nagroda. Amen.

K.: Pomoc Panny niech przy nas zawsze zostanie.
W.: Amen.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

za: M. Korolko, Matka Boża Pocieszenia we Włodawie-Orchówku, Warszawa 1987.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Bazylim Wielkim

Godzinki ku czci Boskiego Dziecięcia