w

Godzinki o Męce Pana Jezusa 2

Na Jutrznię
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie

Hymn
Witaj Jezu w Ogrojcu w modłach krwią spocony,
W wielkim smutku pociechą Anioła wzmocniony.

Wydanego przez zdrajcę ucznie odstępują,
Powrozami żydowie, jak zbójcę krępują.

W dom Annasza zawiedzion – tam w twarz uderzony,
I przed Radą żydowską na sąd postawiony.

Piotr się trzykroć zapiera, że nie zna takiego,
Gdy wrogowie skazują na śmierć Mistrza jego.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa.
O. Teraz i na wieki wieków, Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Jezu najdobrotliwszy! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, + nie dopuść, błagamy, * aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, + ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.

W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.

Na Prymę

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony,
Przed starostą Piłatem, jak zbrodniarz stawiony.

Piłat winy w Jezusie żadnej nie znajduje,
I do króla Heroda wieść Go rozkazuje.

Herod cudów ciekawy pyta Pana hardo,
Rozgniewany milczeniem odrzuca z pogardą.

W białą szatę na pośmiech przyobleczonego,
Piłatowi odsyła Baranka cichego.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Na Tercję

Wspomóż niewinny Jezu… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu niewinny, w ręce katom dany,
Przywiązany do słupa i tam biczowany.

Krwawe strugi pływają, gdy grzbiet sieką kaci,
Tak za ludzką rozwiązłość Bóg Syn Ojcu płaci.

W płaszcz Go stroją szkarłatny, cierniem wieńczą głowę,
Berłem – trzcina, pień – tronem, już wszystko gotowe.

Teraz biją pokłony, w twarz najświętszą plwają,
“Witaj Królu żydowski” – tak drwiąc, pozdrawiają.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Na Sekstę

Wspomóż niewinny Jezu… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu przed sądem znowu postawiony,
Z Barabaszem zrównany, jak zbójca sądzony.

Słyszy Piłat wrzask tłuszczy: “strać, ukrzyżuj Tego”,
Ręce myjąc skazuje na śmierć Niewinnego.

Dźwiga Jezus z wysiłkiem ciężar krzyża srogi
Choć Mu Szymon pomaga, upada wśród drogi.

Od żołdaków i tłumu lżony, katowany,
Na Golgotę wleczony, tam z szat obdzierany.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Na Nonę

Wspomóż niewinny Jezu… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu posłuszny, żółcią napawany,
Na krzyż gwoźdźmi przykuty, wśród łotrów wieszany.

Święte ręce i nogi srogie ostrza bodły,
Pan do Ojca za katy zanosi swe modły.

Raj łotrowi przyrzeka – taka w nim poprawa.
W Janie całej ludzkości Swą Matkę oddawa.

Woła: “Boże” i “pragnę”, w końcu “wypełnione”,
Ducha Ojcu oddaje – męczarnie skończone.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Na Nieszpory

Wspomóż niewinny Jezu… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu wiszący po swym świętym skonie,
Jeszcze Serce nam dajesz na swym krzyża tronie.

Do ostatniej kropelki krew Zbawcy wylana,
Całopalna ofiara za świat dokonana.

Józef wraz z Nikodemem Ciało z czcią spuszczają,
Matce Najboleśniejszej wśród łez oddawają.

Jej zaś Serce przenika bólu miecz na nowo,
Męczenników pod krzyżem zostaje Królową.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Na Kompletę

Wspomóż niewinny Jezu… (itd.)

Hymn

Witaj Jezu w pogrzebie rzewnie opłakany,
W nowym grobie od wiernych Swych sług pochowany.

Złość żydowska, rzecz dziwna, teraz trwogę czuje,
By Zbawiciel nie powstał, grób Mu pieczętuje.

Lecz i tu się spełniają Boskie tajemnice,
Wstaje z grobu Bóg-człowiek, wszak dał obietnicę.

Niech twe Jezu chwalebne z grobu zmartwychwstanie,
Naszej chwały po śmierci zadatkiem się stanie.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.

(Wezwania jak na Jutrznię)

Ofiarowanie Godzinek

Przyjm o Jezu z pokłonem tych godzinek pienia,
Na cześć męki okrutnej dla świata zbawienia.

Przez Twe srogie katusze i przez ciężkie rany,
Racz nam winy odpuścić, nasz Zbawco kochany.

Daj abyśmy Cię całym sercem miłowali,
I w tym życiu zasłużyć na Niebo zdołali.

W. Zbawicielu Najdroższy, za nas umęczony,
O. Bądź teraz i zawsze od nas pochwalony.

Módlmy się:

Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzech nasze ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłeś mękę okrutną i haniebną śmierć na krzyżu; + Jezu Najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, * racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcili i Twego przykazania z gorliwością strzegli. + Który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszej Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki do Bożego Miłosierdzia

Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej