w

Godzinki o Matce Boskiej Częstochowskiej

JUTRZNIA

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Ciebie świat wielbi, Matko Jezusowa,
A osobliwie miejsce Częstochowa,
Gdzie biorą chorzy swoje uzdrowienie,
Kalectw zleczenie.

Tu na tym miejscu, przed Twoim Obrazem,
Ślepi i chromi biorą zdrowie razem.
Ten patrzy dobrze, ów bez kuli śmiele
Czci Cię w Kościele.

Wszak Ci twarz wdzięczną dlatego Łukasza
Ręka zrobiła, abyś była nasza
W smutku pociecha, Najświętsza Maryja,
Czysta Lilija.

Padam przed Tobą na twarz i kolana,
Twój sługa wieczny, Matko ukochana;
Ratuj mnie w życiu i w ostatnim zgonie
Uwieńcz me skronie.

P. Jasnością jesteś Wiecznej Światłości i Zwierciadłem bez zmazy Boskiego majestatu.
W. I wyobrażeniem dobroci Jego. P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego prawdziwe wyobrażenie najukochańszej Matki Jednorodzonego Syna Boskiego Łukaszowi, świętemu ewangeliście, pozwoliłeś odmalować, a w nim wszystkie wszechmocy Twojej Boskiej złożyłeś bogactwa i skarby, aby stąd umarli – życie, ślepi – wzrok, chromi i kalecy zdrowie odbierali, prosimy Cię pokornie, aby obraz Twój wyryty w duszach naszych, przez ustawiczne grzechy nasze mazany, przy tym cudownym Obrazie Najbłogosławieńszej Panny Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, przez zasługi Tegoż w nas mógł być odnowiony. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

LAUDESY

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Gdy ogniem zewsząd Solima gorzała
Z złości tyrana zapalona cała,
Obraz Twój wolny od gniewu Tytusa,
Matko Jezusa.

Ze czcią go wzięła stamtąd cesarzowa
Helena, która w swym domu go chowa,
I oddała go z radością synowi,
Konstantynowi.

Któryć przybytek wystawił wspaniały
W Stambule, dla Twej, Matko, większej chwały;
Wszakżeś go za to broniła, Maryja,
Świadkiem Grecyja.

Za Twą pomocą bił nieprzyjaciela.
Brał niewolników w swą niewolę wiela.
Daj i nam zwalczyć piekielne przemocy
Przy Twej pomocy.

P. Od ucisku płomienia, który mnie ogarnął, nie spaliłem się.
W. Budowanie miasta potwierdzi sławę, a nad tym Niewiasta Niepokalana będzie przełożoną.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Gdy Leon znosi obrazy na świecie,
Ten cna Irena zataiła przecie.
Dał go Nicefor potem Karolowi,
Francji królowi.

Dostał go znowu książę całej Rusi:
Gdy się na niego nieprzyjaciel kusi,
W Bełzie go złożył dla kraju obrony
Leon strwożony.

Przy tym Obrazie Tatarów zwycięża
Książę opolski, chociaż bez oręża:
Bóg mu dodaje swej z nieba pomocy
We dnie i w nocy.

Zgasło im słońce, noc ciemna nastała,
Kiedy utkwiła w szyi Twojej strzała,
W której dotychczas, gdy blizny zważamy,
Wzór złości znamy.

P. Dzielną niewiastę kto znajdzie.
W. Wyciągnął łuk swój i postawił mnie jako cel na strzałę.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Za tron obrałaś Jasną Górę sobie,
Odkryłaś przez sen książęciu w tej dobie
Myśl swoją. Łaski, cuda i opieki
Głoszą to wieki.

Śląsk świadkiem Twojej, Maryjo, dobroci,
Gdy tych ożywiasz, którym wiek śmierć króci.
Powstała zmarła z dziećmi matka razem
Przed Twym obrazem.

Dziwi się piekło, gdy widzi kajdany
Opadłe z więźnia, w które był skowany;
Dzięki Ci czyni za pomocy danie
W takowym stanie.

Zmiłuj się, proszę, o Matko kochana!
Racz nas uwolnić od sideł szatana!
Zrzuć z nas już więzy i grzechowe pęta,
Ty, Pani święta.

P. Ślepi widzą, a chromi chodzą.
W. Trędowaci są oczyszczeni, ożyli umarli.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Wpadli Husyci do Twojej świątnice,
Zdarli sukienkę, skaleczyli lice,
Dwa ciężkie ciosy odniósł w świętej szyi
Obraz Maryi.

Choć świętokradzka ręka uderzyła
Na Cię, o Panno, Tyś się nie broniła;
Wszakże piorunów nie zrzucałaś z nieba,
Choć było trzeba.

Gdy błotem Twa twarz zawalana była,
Cudownie woda z skały wytrysnęła.
Aby obmyte były Twoje lica,
Płynie krynica.

Oczyść me serce skalane grzechami,
Przyczyń się, Panno, prosimy, za nami,
Niechaj czystymi będziemy przez Ciebie
Tutaj i w niebie.

P. Ubili mnie i zranili.
W. Wzięli płaszcz mój ze mnie.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NONA

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Tej jest dzielności Twoja Jasna Góra,
Że nieprzyjaciel tutaj nic nie wskóra,
Bo go odpędzasz, serca rażąc srogą
Bojaźni trwogą.

Gustaw z Mullerem świadkowie wyraźni
Tej prawdy, gdy stąd uciekli w bojaźni.
Tyś ich strwożyła, Najświętsza Maryja,
Świadkiem Szwecyja.

Groziłaś, Panno, mieczem Mullerowi,
Na co z bojaźnią patrzył, jak sam mówi;
Uciekać musiał w nocy z miejsca Twego
Ulubionego.

Broniłaś mieczem miejsce to, o Pani.
Broń i dusz naszych, żebrzemy poddani,
Pokaż się, Matko pięknego kochania,
W czasie skonania.

P. Ciemności opanowały świat cały.
W. Poraził je i rozgromił.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Gdy Gustaw w Polskę zapuszcza zagony
I całe państwo w swoje bierze szpony,
Twej Jan Kazimierz pieczy się oddaje
I Polski kraje.

Szczęśliwie z Śląska do Polski powraca
I choć mu nowa otwiera się praca,
Dumnego Szweda wypędza i goni
Przy licznej broni.

Przybądź na pomoc, gdy czartowskie siły
W ostatnim zgonie będą na mnie biły.
Broń mnie, Maryjo, pokornie Cię proszę
I ręce wznoszę.

P. Tyś sława Jeruzalem, Tyś radość Izraela, Tyś zaszczyt ludu naszego.
W. Mocne jest serce Twoje.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

KOMPLETA

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn Tu drży, tu mdleje człek ofiarowany, Kiedy wrodzonej doznaje odmiany. Tu śmierć ustąpić musi z podziwem dla świata,

Wracając lata. Tuś twarz grzesznikom swoją zasłoniła, Która cnotliwym arcy była miła. Czego doświadcza tu lud zgromadzony

Od każdej strony. Przybądź na prośbę proszącego sługi I nie odrzucaj mnie od Twej usługi. Pozwól, niech na Cię patrzę doskonale, Teraz i w chwale.

P. Przedziwna jesteś, Pani. W. Oblicze Twoje pełne jest wdzięczności. P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dla pociechy narodu ludzkiego…

OFIAROWANIE GODZINEK

Oddaję Ci te hymny, Maryjo, z pokłonem,
Która przed Synem stoisz, Trójcy Świętej tronem.
Miłym je przyjmij sercem od wiernego sługi,
iechaj wiecznie nie zginę za grzechowe długi.
Za życia malowana byłaś od Łukasza,
Teraz niech Cię rysuje w sercu miłość nasza.
Proś za mną Ojca, Córko, Matko Syna swego,
Oblubienico Twego Ducha Najświętszego.
Uproś mi śmierć szczęśliwą, zamknij me powieki,
Niechaj umieram, a z Tobą niech żyję na wieki.

Tekst opracowany na podstawie: Ks. St. Ulanecki, Niepokalana Matka Boża, Dziewica Marja, na Jasnejgórze koroną uwieńczona. W trzeci 50-letni jubileusz Koronacji, Warszawa 1867 (imprimatur biskupa warszawskiego).
za: “Godzinki” wydawnictwo WAM

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św Augustynie z Hipony

Godzinki o Najświętszym Sakramencie