w

Godzinki o Duchu Świętym

Laudesy

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu …

Hymn

Duchu, co stworzenia dzieło
W swym odwiecznym miałeś planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie.

Twoje słowo stwórczą mocą
Świat z niebytu powołało,
Chwałę Twą niebiosa głoszą
Dzisiaj i przez wieczność całą.

By objawić Twoją miłość
Co oblicze świata zmienia
Sam człowieka utworzyłeś
Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,
W każdej chwili, w każdym tchnieniu.
Łaską Twoją pomóż tworzyć
Nowe niebo, nową ziemię.

Ant. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Godzina dnia

Hymn

Sławiąc, Duchu, Twoje dzieła,
Czcimy wieczny plan miłości,
Iż ludzkości, co zgrzeszyła,
Odkupienia wieścisz wiosnę.

Powiew wichru Wieczernika
W świat nadzieję wnosi nową
I rozdarcie grzechu znika
Gdy się Boskie wciela Słowo.

Twa przedziwna, Duchu, władza
Niesie nowych łask strumienie.
W nową światłość nas wprowadza,
Nowym czyni nas stworzeniem.

Duchu Mocy, duszy Gościu,
W Twej miłości oblubieńczej.
Spraw, ażeby mógł być Kościół
W dary Twe bogaty, święty.

Ant. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Wszyscyśmy także zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13).

P. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.
W. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

Módlmy się: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nieszpory

Hymn

Duchu Prawdy, Duchu męstwa,
Daj nas światło swe i radę,
Gdy po krętych czasu ścieżkach
Do wieczności nas prowadzisz.

Spraw, by na pielgrzymim szlaku
Twoja mądrość z nami była.
Utrudzonych życiem ratuj,
Przymnóż wiary im i siły.

Niech przez wieki nieprzerwanie
Wieczernika cud odżywa.
Dzięki nowym powołaniom
Żeńców ślij na swoje żniwo.

Ty nasz ból rozumiesz zawsze
I tęsknoty serca koisz.
Daj nam wytrwać w Twojej łasce,
Twoim obdarz nas pokojem.

Ant. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2)

P. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
W. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami Boga oraz współdziedzicami Chrystusa.

Módlmy się: Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa nocna

Hymn

Kiedy mrok okrywa ziemię
I gdy życia dni nam gasną,
W kręgu złud, w półmroku cieni
Jest wciąż z nami Twoje światło.

Gdy czas pod osłoną nocy
Dawną grę kolorów zmienia,
Ty niezmiennie Duchu Mocy,
Jesteś z nami w porze cienia.

Ty miłości swej nie zmieniasz,
Prawdą swoją wciąż oświecasz,
Dając łaskę odrodzenia,
A z nią wzrok i serce dziecka.

Daj nam, Duchu, serca nowe,
Prowadź do lepszego świata.
Czując Twój ożywczy powiew
Chcemy śpiewać Maran atha.

Ant. A Duch i Oblubienica mówią” „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22, 17)

P. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.
W. Przemieniając się w Jego wyobrażenie z jasności w jasność.

Módlmy się: Boże, Twój Duch nami rządzi i otacza nas opieką, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj nasze błagania, niech Twoje dobrodziejstwa nieustannie umacniają naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki do św. Jadwigi Śląskiej

Godzinki o Trójcy Przenajświętszej