w

Godzinki o Boskiej Opatrzności

Na Jutrznią.
Kłaniamy się najwyższego Boga Opatrzności, my lud i owce pastwiska Jego.
V. Panie otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą wielbić chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się.
R. Panie na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.
Hymn.
Wieczny Rządco Niebieskiego | Koła, któryś jak z niczego, | Wszystko stworzył Twą możnością, | Tak też rządzisz Opatrznością!
Ciebie głodna rzesza sławi, | Gdy przy Tobie trzy dni bawi, | Pięciu chlebów używając, | Na cuda się zdumiewając.
Schodzi na chlebie, na strawie, | Opatrujesz Ty łaskawie, | Wierny pasterzu przez cuda, | Nakarmiwszy wiele luda.
Antyfona.
Nie trwóżcie się mówiąc: co będziemy jeść, albo co będziemy pić? albowiem Ojciec wasz niebieski wie czego potrzebujecie. Math. 6.
V. Złóż na Pana staranie Twoje, a on Cię wychowa. R. Niedopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje. R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Boże którego Opatrzność nie myli się w swoim rozrządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił, a wszystkich nam pożytecznych pozwolił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą. żyje i króluje na na wieki wieków, Amen.

Na Prymę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jako wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Tyś jest Pasterzem łaknących ( Tyś i wodzem jest błądzących, | Lekarzem tym co chorują, | 1 gwiazdą, którzy żeglują.
Tyś nadzieją jest stroskanym, | Odkupieniem zaprzedanym, | Ty nas i w szczęściu ratujesz. | I w złym razie opatrujesz.
Z dary ku ubogim spieszysz, | Zbierasz przychodnie i cieszysz | Sieroty, wdowy ratujesz, | Wszystkiemy się opiekujesz.
Antyfona.
Pan strzeże przychodniów, a sierotę i wdowę wspomoże. Psalm 145.
V. Ten ubogi wołał a Pan go wysłuchał. R. I ze wszystkich ucisków wybawił. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Tercyą. Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej,)
V.Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świgtemu. ,
R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
W puszczy Izmael pragnący, | Daniel między lwy żyjący, Młody Tobiasz w chodzeniu, Józef Ci służy w więzieni Lecz prędzej łaski doznają, Niż Twej pomocy wzywają, Wodę dajesz, lwy łagodzisz, I Dróg nauczasz, z pęt wy wodzisz. Ci, którzy Cię z serca proszą, Wszyscy posiłek odnoszą, |
Więźniem pragniesz być z więźniami. | I zawsze zostawać z nami.
Antyfona.
Wołać będzie do mnie, a ja go wysłucham, z nimjesten w ucisku, wyrwę i uwielbię go. Psalm 90. V. Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. R. Wszystkim którzy Go wzywają w prawdzie. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Sextę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się,-R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świgtemu, R. Jak była na początku i t. d.
H y m n.
Opatrzna zawsze mądrości, | Niemniej mądra Opatrzności, Ty mądrze wszystko sporządzasz, | I wszystko dobrze rozrządasz.
Widzim obrotne gwiazd biegi, | Widzim pełne morza brzegi, | Dziwuję się świętej sprawie, | Rzeczy stworzonych postawie.
Cóż ta ziemia, co i zorze, ) Co i w pełnych brzegach
morze. | Co wszystkie rzeczy wołają? | Twą Opatrzność . wychwalają.
Antyfona.
Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech nie przyprawił ciało twoje; ani mów przed aniołem: nie masz Opatrzności. Eccl. 5.
V. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą.
R. A dzieła Jego oznajmuje firmament.
V. Panie wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nonę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Wszystkie po ziemi zwierzęta, j Wszystkie w powietrzu ptaszęta, | I te co się w morzach kryją; j Przez Ciebie dla Ciebie żyją.
Temu ziarno swe posiałeś. | Temu pokarm w puszczy dałeś. W powietrzu, w wodach, czy w ziemi, Twa Opatrzność nad wszystkiemi.
Każdy znasz, każdy miłujesz, | Każdy twór Ty opatrujesz: [ Nad każdym Twa pamięć taka, j Jak Ojca dla jedynaka.
Antyfona.
Wejrzyjcie na ptaki powietrzne, iż nie sieją, ani zbierają do gumien: a Ojciec wasz niebieski żywi je. Math. 6. V. Oczy wszystkich nadzieję w Tobie mają Panie. R. A Ty dajesz pokarm im czasu potrzebnego. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie,
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nieszpór.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się, R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Nim się jutrzenka dobywa, | Już rosa ziemię przykrywa: Iżby z zasiewu Twojego, | Dać nam chleba powszedniego.
Słońce puszczasz przez niebiosy, By dojrzały nasze kłosy; | A w nocy Twe gwiazdy strzegą, | By nam nic nie zaszło złego.
Twa opatrzność wielki Boże, | Nie ustaje w żadnej porze, | Cześć Ci wieczny niepojęty, | Ojcze, Synu, Duchu święty!
Antyfona.
Chwalcie Pana, który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym jego. Ps. 46. V. Otwierasz Ty Panie rękę Twoje, R. A napełniasz wszelkie zwierze błogosławieństwem. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Kompletę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz. R. A odwróć gniew Twój od nas. V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, R. Jak była na początku i t. d. ¦
Hymn.
Myśmy zawdy godni kary, | Ty nam wszakże zsyłasz dary: | Bo większa niż nasze winy, j Twa dobroć w Trójcy jedyny.
Brońże nas od własnej woli,./Rządź nas w szczęściu i w niedoli; j A przez Syna wiedź nas swego, | Do króewstwa niebieskiego.
Chwała Ojcu, co nas stworzył, I co krew za nas położył, Chwała Duchowi świętemu, | Bogu w Trójcy przedwiecznemu.
Antyfona.
Wszystko staranie wasze zdajcie na Boga: bo On ma staranie o was. 1 Petri 5.
V. Racz nas Panie strzedz jako źrenice, oka, R. Pod cieniem skrzydeł Twoich racz zachować nas. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej)
Zalecanie Godzinek.
Życie księga, nie tych imię, Między święte w niebie przyjmie, Którzy opatrzność wsławiają | Twą, i jej się polecają.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Trójcy Przenajświętszej

Godzinki o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa