w

Godzinki na cześć św. Marii Magdaleny Pokutnicy

Na Jutrznią
Na nutę: Jak zwykłe Godzinki o Niepokalanem poczęciu N. P. M.

Jezu! Obrońco grzesznych, otwórz usta moje,
Abym Cię, czcił, błagając miłosierdzie Twoje.
Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego,
Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego.
Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie!
Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Jezu! Nasz Zbawicielu, Ojca Przedwiecznego Synu! Wejrzyj łaskawie, na nas z Tronu swego. Magdalenąś nie gardził, choć >Grzesznicą< była, Aby z Tobą rozkoszy niebieskich zażyła: Nie gardź nami grzesznemi, bośmy twe stworzenia, Dlategóż racz odpuścić nasze przewinienia. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej, Ojcze niebieski! Iż jako błogosławiona Maryja Magdalena Syna Twego, a Pana naszego nadewszystko umiłowawszy, od Niego otrzymałą grzechów odpuszczenie: tak też nam u Twego miłosierdzia niech zjedna wieczne zbawienie. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen Na Laudates. Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego, Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego. Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie! Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Dałeś ją dobry Jezu! Na wzór nam grzesznikom, Na większą chęć ku sobie twoim miłośnikom. By każdy za Lekarza uznał Cię dobrego, A iż nie pragniesz zguby, by najgrzeczniejszego. Zdarz, byśmy z >Grzeszną< przedtem, już pokutowali, Od Twych Boskich przykazań nie odstępowali. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Prymę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. W ciężkich grzechach ta Pani, była pogrążona, Już, już w piekielnych wrotach prawie postawiona; Aż łąski Twojej promień, do serca jej zmierza, Młot zaś sądów straszliwych potężnie uderza. Aza Jezu nie widzisz blizkiej zguby mojej?! Ratuj mię, nie chcąc zguby, z zwykłej łaski Twojej. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Tercyą. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Z Twej zbawiennej nauki, jako śnieg topnieje Nawrócona; w sercu jej, wszelki grzech niszczeje. Bo zobaczywszy dobrze, jak na duszę chora, Szła Cię szukać z maściami, od niebios Doktora. Niech się Jezu do Ciebie uciekam z ufnością; Gdyż ku Tobie przystaję z serca uprzejmością. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Sekstę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Gdy przybiegła do Ciebie zraniona miłością, Padła-ć do Nóg z pokorą i wielką ufnością: Które mile całuje, maściami naciera; Myjąc je strumieniem łez, włosami ociera. Nie dopuszczaj odwłaczać poprawy żywota, Ale odtąd kwitnie we mnie wszelka cnota. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Nonę. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. O szczęśliwe łzy! Które zakały zmywacie, I umarłym Łazarzom żywot upraszacie; A toć się w Magdalenie Świętej pokazuje, Która Cię odtąd Jezu! Serdecznie miłuje. Aza sobie u Ciebie, strumień łez uproszę?! Któremu Cię za moje złe życie przeproszę. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Nieszpór. Przybądź Jezu! Łaskawy … HYMN. Przywiodła Cię do tego, że miłość za miłość O, Jezu mój! Oświadczasz, odpuściwszy jej złość. Dla czego też pod krzyżem z Matką Twoją stała; Kędy z Twej śmierci srogiej spólnie omdlewała. Użycz mi podostatkiem, Jezu! Twej miłości, I niech Ci wiernie służę, w duchowej radości. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Na Kompletę. Nawróć nas Jezu grzesznych z Twej zwykłej litości, Za prośbą Magdaleny, przebacz nam krewkości. Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego, Za prośbą Magdaleny z zlitowania swego. Miej cześć z Ojcem i Duchem Świętym Chryste Panie! Któryś o Magdalenie >Grzesznej< miał staranie; Miej też o nas, którzy się k’Tobie uciekamy, Niech Cię miłosiernego nad sobą doznamy. HYMN. Gdy pragnęła posługę oddać Ciału Twemu, Szuka Cię na oddanie czci Zmartwychwstałemu: Której widząc stateczność, wprzódeś się jej zjawił, A przez nię Uczniom swoim, i innym objawił. Pociesz mię swą bytnością w dzień skonania mego O Jezu! I zaprowadź do królestwa swego. V. Odpuściłeś jej Jezu wielkość nieprawości, R. Bo Cię umiłowała z serdecznej wnętrzności. MÓDLMY SIĘ. Racz nam dać z szczodrobliwości Twojej … Ofiarowanie. Oddaję-ć się pod skrzydła miłosierdzia Twego, Dobry Jezu! Przyjmij mię, z >Grzesznicą< Grzesznego: Bym za grzechy, jak Ona, w żalu pokutował, Ścisłego jej żywota wiernie naśladował. Zdarz mi to, abym Cię z nią mógł szczerze miłować, Z Tobą, z tą Panią Świętą, na wieki królować. Amen. Magdalena Święta, Pieśni Religijne Polskie Kraków, Czcionkami Drukarni "Czasu" 1913.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki ku czci św. Józefa

Godzinki o Świętym Józefie

Godzinki do świętej Barbary