w

Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

Jutrznia
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy *
Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy *
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu *
Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu *
Jak była na początku tak zawsze niech będzie *
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Hymn
W raju żyje Eliasz tam gdzie Ewa żyła *
Która siebie z Adamem i nas obnażyła *
Z sukienki niewinności, więc powtórna Ewa *
Która zakazanego nie tykała drzewa *
Jak drugiego Adama szatą swego ciała *
Tak nas swoją sukienką razem okryć chciała.
W Patriarchy świętego Eliasza domu *
Zasłaniając od gniewu Boskiego i gromu *
Niech Panno zasłonięty Twym świętym Szkaplerzem *
Od napadów szatańskich, będę jak puklerzem.

K: Panno Maryjo przyodział Cię Bóg Swoją miłością *
W: Przyodziej także nas płaszczem zbawienia wiecznego.

Módlmy się!
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza Świętego * daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie * przez Chrystusa Pana naszego * Amen.

K : Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu,
W: Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju,
W: Amen.

Laudes
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn
Dokument macierzyńskiej nad Synem opieki *
Był, że Jakub przebrany w szaty od Rebeki *
Gdy stanął przed sędziwym w leciech Izaakiem *
Iż miał mu błogosławić ojciec były znakiem. *
Nas w sukienkę Szkaplerza Maryja przybiera, *
W tych szatach skarby wszystkie Bóg swoje zawiera, *
I tak nam przystrojonych, gdy przed Synem stawi *
Wiecznie nam w tej sukience Chrystus błogosławi. *
O! Najświętsza Rebeko od góry Karmelu, *
Weź w Synu pierworodnym nas za synów wielu.

K: Maryjo, w Szkaplerzu świętym otaczaj opieką dzieci Swoje *
W: Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek błądzili z dala od Ciebie.

Modlitwa i wersety jak na Jutrzni.

P r y m a
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię

H y m n
Gdy król ewangeliczny znaczne gody sprawił, *
Jeden się w podłym stroju na tę ucztę stawił *
Król rzekł z gniewem, nie będziesz bez życia utraty, *
Żeś tu przyszedł godowej nie mający szaty. *
Kazał, by mu związano i ręce i nogi, *
I wrzucono w wewnętrzny loch ciemny i srogi. *
Kto w Szkaplerza Maryi sukienkę przybrany, *
Ten na gody niebieskie na wieki wybrany, *
Więc o Panno z Karmelu niechaj ja w Twym stroju *
Mam miejsce przy Twym boku w niebieskim pokoju.

K: Szkaplerz Maryi ochrania nas przed zakusami złego *
W: Niech nas prowadzi przez trudności życia ziemskiego.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

Tercja
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn
Gdy Się skraju Chrystusa dotknęła odzienia *
Niewiasta, uzdrowiona była z krwi płynienia, *
Cóż ten, który sukienkę całą ma na sobie, *
Pewne zdrowie odbiera on w każdej chorobie. *
Tyś tę Panno Najświętsza sukienkę nam dała, *
Którąś sama własnymi rękami utkała, *
Wszak jest Twoja i Syna Twego na mnie szata *
Zasłoń nią od złych przygód wszystkie moje lata, *
A jako jestem Twoją sukienką okryty, *
Niech będzie z Tobą Jezus w sercu mym wyryty.

K: Panno Maryjo, przyozdabiaj nas zawsze znakiem Swojej miłości *
W: Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek okazali Ci niewdzięczność.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

Sexta
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

H y m n
Był Dawid z przywiązanym sercem do Jonaty, *
A Jonatan do niego i dał mu swe szaty, *
Co było serc złączonych między niemi znakiem; *
Ty nas Panno okrywasz Swoim Jedynakiem. *
O miłości ognista, przez święte imiona, *
Niech Jezus piersi strzeże, Maryja ramiona, *
Miejcież o duszy mojej usilne staranie, *
Niech w Najświętszych ramionach waszych mam skonanie *
Gdy się czas życia mego zakończy śmiertelny *
Niechże Duch mój, tam z Wami będzie nierozdzielny.

K: Szata Twoja Maryjo jest zadatkiem chwały wieczne *
W: Pomóż nam ją zdobywać naszym codziennym życiem.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

Nona
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn
Prócz w niebie wiekuistej od Ciebie zapłaty, *
Rozdajesz Panno sługom Twym dwoiste szaty. *
Rzekł Salomon: „Że się bać śniegów niegotowi, *
Dwojakie szaty mają, gdy Twoi domowi” *
Bo szkaplerza sukienka tak grzeje człowieka, *
Że jako słońce śniegi roztapia z daleka, *
Ta sukienka oziębłość od serca oddala, *
Dusze nasze do Boskiej miłości rozpala. *
Niech nas Panno tą szatą łaska Twa obdarzy, *
Wtenczas, gdy mróz śmiertelny życie nasze zwarzy.

K: Niczego bać się nie muszę, będąc pod opieką Maryi, *
W: Ta, Która mieszka w Niebie, niech mnie tam zaprowadzi.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

N i e s z p o r y
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn
Choć był Józef niewinny z płaszcza obnażony, *
Nie zasłonił niecnoty Putyfara żony; *
Święta była sukienka z Józefa osoby, *
Cóż, kiedy nieczystości nie dała ozdoby, *
Szata Twoja, Maryjo, wszystkich ludzi stanów *
Okrywa, choć największych grzechy publikanów; *
Ja dziś nie śmiem z celnikiem ócz podnieść do Boga *
Póki na mnie nie spocznie szata Twoja droga. *
Przyjmie syna grzesznego, gdy takową szatą *
Okrytego Bóg znajdzie, nagrodzi zapłatą. *

K: Matko Szkaplerzna, napełnij nasze serca umiłowaniem Bożej woli *
W: Byśmy przez to wypełnili miłość Jego Boskiego serca.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

Kompleta
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc.

Hymn
Pewna Elizeusza w tym była otucha, *
Że w płaszczu Elijasza dwojakiego ducha *
Odbierze: kiedy Szkaplerz nas święty okryje *
Dowód pewny, że Jezus w nas z Maryją żyje. *
W tej sukience sług Swoich Maryja mieć chciała *
Aby strzegła wraz z Synem dusze ich i ciała; *
Niech Bogu nieustanne będą dziękczynienia, *
Że nie tknie mól piekielny Maryi odzienia.*
Dusza moja nie zginie, chociaż czart z nią zarwie *
W skonaniu, gdy zostaję, Panno w Twojej barwie.*

K: W godzinę naszej śmierci Maryjo okryj nas Szkaplerzem Świętym, *
W: Byśmy trafili do obiecanego nam Królestwa Twego Syna.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

Ofiarowanie
Boże! zniosłeś Jerycho i z murami społem *
Gdy Jozue siedemkroć obszedł miasto kołem; *
I ja w siedmiu dziesiątkach zginąć się nie boję, *
W tych Godzinkach Szkaplerza wielbiąc Matkę moją. *
Bo, gdy mój język Ciebie w tych Godzinkach chwali *
Moc Twa mury czartowskie naprzeciw mnie zwali.

Módlmy się!
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi * Matki i Królowej Szkaplerza Świętego * daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie * przez Chrystusa Pana naszego * Amen.

K : Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu,
W: Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju,
W: Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Męce Pana Jezusa 2

Godzinki o św. Janie Nepomucenie