w

Godzinki do św. Walentego

Na Jutrznię:

Światłości świata, słabych umocnienie. O łaskę Twoją żebrzem i zbawienie.Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznieRacz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

HYMN
1. Gdy Rzymem władał cesarz Klaudijusz drugi,Walenty słynął z cnoty i mądrości,Gorliwie pełniąc kapłańskie posługi,Wspomagał biednych, dla Bożej miłości.
2. Urokiem prawdy, co serca zwycięża,Z pogaństwa cieni wyrwał mnogie dusze.Na dwór swój Klaudijusz wezwał cnego męża,Lecz zaszczyt prędko zmienił się w katusze.

V: Sprawiedliwy jako palma zakwitnie,
R: Jako cedr libański rozkrzewi się.
V: Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków. Amen.

V: panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
V: Błogosławmy Panu
R: Bogu chwała
V: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R: Amen.

Na Prymę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN
1. Pochwalał cesarz czyny Walentego
I szczodrze chciał go obsypać darami,
Lecz wiary w Boga Ukrzyżowanego
Zabronił, jako niezgodnej z prawami.

2. Z powagą na to odrzecze Walenty:
„Cesarzu, czytaj twoich bożków dzieje,
A znajdziesz zbytki, zbrodnie i wykręty,
Z których zepsucie na cały świat wieje.”

V: Kto Mnie wyzna przed ludźmi,
R: Wyznam go i Ja przed Ojcem moim.
V: Panie wysłuchaj itd., jak na Jutrznię.

Na Tercję

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię

HYMN

1. Od kogo dzierżysz twe życie i władzę?
Ten jeden Bogiem jest i Stwórcą świata.
Uwielbiać Jego, cesarzu, ci radzę,
Syn Boży, Chrystus, nam dał się za brata.

2. On, równy Ojcu, przejednał gniew dawny,
Bo ludzkich grzechów na siebie wziął karę;
Na krzyżu umarł, lecz grób Jego sławny
Bo powstał z martwych, krzepiąc naszą wiarę.

V: Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach,
R: Ale będzie miał światłość żywota.

Reszta jak na Jutrznię.

Na Sekstę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię

HYMN
1. Monarcha sercem ku prawdzie się skłania,
Lecz niepokoi go doradców wrzawa,
Tchórzliwe zgnębił lepsze przekonania,
Do sądu sprawę kapłana oddawa.

2. Nie szczędzi słodkiej Asterjusz zachęty:
„W co wierzysz, nadal wierz, lecz pal kadzidło!”
„Za ciemność światła nie oddam”, rzekł Święty,
„W kłamstwa się wciągnąć nie pozwolę sidło”.

V: Kto Mi służy niechaj idzie za Mną
R: A gdzie Ja jestem, niech też będzie Mój sługa.

Resztę jak na Jutrznię.

Na Nonę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. „Światłości władcą jest Chrystus, powiadasz?
Mam ciemną córkę, proś, niech ją uzdrowi,
A cios nielada pogaństwu tem zadasz,
Uwierzym w Niego, ja, krewni, domowi.”

2. Walenty ukląkł – dziewczę wprowadzono;
Oślepłe oczy moc krzyża wskrzesiła,
Czterdzieści cztery osób wnet ochrzczono,
Dom cały światłość wiary rozjaśniła.

V: Jeśli ktoś będzie Mi służył,
R: Uczci go Ojciec, który jest w niebiesiech.

Na Nieszpory

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. Asterjusz w Ostji, Walenty zaś w Rzymie
Pod mieczem kata wyzionęli ducha.
Przez wieki słynie Męczenników imię,
Cesarza zbytki kryje cisza głucha.

2. Bóg wiekuistą światłością nagradza
Uczynki dobre i prawdy głoszenie,
W rajskie przybytki za męstwo wprowadza,
Gdzie bezmiar szczęścia zastąpi cierpienie.

V: Włożyłeś Panie, na głowę jego
R: Koronę z drogich kamieni.

Reszta jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Nawróć nas Boże i zgładź nasze winy,
Dla Walentego potężnej przyczyny!
Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. Kapłanie święty, szczodry jałmużniku
I cudotwórco już za życia wielki,
Dobrodziejstw Bożych chętny pośredniku,
Coś czułem sercem ogarniał ból wszelki,

2. Przyczyną Twoją wesprzyj nasze prośby,
Krzyk trwożnej duszy i ciche serc łkanie,
By żałującym Bóg cofnął kar groźby,
Przyśpieszył ulgę, pomoc, zlitowanie.

V: Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twojem,
R: Chwałę i wielką dostojność nałożyłeś nań.

Reszta jak na Jutrznię.

Polecenie godzinek

1. Jezu Chryste, najwyższy Kapłanie,
Twa pojednawcza na krzyżu ofiara
I Świętych Twoich za nami błaganie
Niech sprawi w duszach, czego uczy wiara,

2. Byśmy pokorni w doli i niedoli
Dążyli wiernie Twym śladem do nieba,
Oddani zawsze Ojca Twego woli
I ufni w pomoc, której nam potrzeba. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Ignacym Loyoli

Godzinki o Sercu N. P. Maryi z góry Karmelu