w

Godzinki do św. Jadwigi Śląskiej

Godzinki ku czci św. Jadwigi, Patronki Ziemi Polskiej.
NA JUTRZNIĘ.
Panie, otwórz wargi moje, — a usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!
Boże, przybądź ku ratunkowi memu! — Panie, pospiesz ku wspomożeniu memu!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! — Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.

PIEŚŃ
(na nutę Serdeczna Matko!)
Święta Jadwigo! nad polskiemi niwy
Świecisz jak gwiazda — tak jasna i błoga
Ciebie o pomoc blaga nieszczęśliwy Naród.
O! daj mu powrócić do Boga!

Bośmy przebrali grzechów naszych miarę,
I winy nasze dziś nad nami ciężą…
O wróć nam, wróć nam, utraconą wiarę,
Niechaj Izy nasze gniew Boski zwyciężą!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
0 bądź Ty naszą opiekunką w niebie!

ANTYFONA
Niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko i od ostatecznych granic cena jej! Ufa w niej serce męża jej.
V. Obrał ją Bóg i wybrał ją sobie!
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku Swego!

Módlmy się! Święta Jadwigo, która w takiej pokorze i gorliwości pracowałaś nad zbawieniem swojem i przy pomocy Boga zwyciężyłaś świat i siebie, uproś nam łaskę, abyśmy poprzestali wszystkich złych nałogów naszych i szczerze i serdecznie nawrócili się do Boga i Jego przez przykładne życie naśladując nagrodę świętych otrzymać mogli! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie !
Błogosławmy Panu— Bogu chwała!
A dusze wiernych zmarłych — przez miłosierdzie Boże — niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen.

NA LAUDES
Panie, otwórz wargi moje! (jak wyżej: na Jutrznię).
PIEŚŃ
Z Tobą krzyżową pragnę odbyć drogę,
Z Tobą pod krzyżem zbawienia usiędę,
Bo własną silą tylko upaść mogę…
Z Tobą pod krzyżem płakać, kochać będę

— Naucz mnie w życiu być dobrą, pobożną,
Cieszyć strapionych, smutnych łzy ocierać,
Naucz mnie w mowie być zawsze ostrożną,
Naucz mnie w Bogu i żyć i umierać!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Szuka wełny i lnu i robi ochotnie rękoma swemi. I w nocy wstaje i daje żywność domownikom swym.
V. Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich!
R. Przeto Cię ubłogosławił na wieki!
Módlmy się! Święta Jadwigo, uboga wśród bogactw, pokorna wśród chwały, ale bogata miłością Boga i bliźniego, chwałą Twoją było błogosławieństwo Nieba! Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy przez pobożne uczynki chrześcijańskie, osobliwie przez miłosierdzie nad bliźnimi, obietnic Chrystusowych godnymi się stać mogli! Amen.
Panie, wysłuchaj i t. d. — jak: na Jutrznię.

NA PRIMĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo, której imię noszę.
Któraś przyjęła opiekę nade mną,
Nie daj — ze łzami o to Ciebie proszę
By ta opieka stała się daremną!

Idąc przez ostre życia tego ciernie
Daj, bym miłości świętem życiem żyła,
Ciebie na ziemi naśladując wiernie
Z Tobą na wieki w Niebie się złączyła!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTTFONA
Rękę swą otworzyła ubogiemu, a dłonie swe wyciągnęła ku nędznemu!
V. Wybrał ją Bóg i obrał ją sobie!
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak serdeczną miłością Boga umiłowała i tę miłość we wszystkich sprawach życia swego okazywała, uproś mi tę łaskę, aby serce moje Boga nad wszystko miłowało, mając w nienawiści to wszystko, co nie jest godne miłości, i aby wszystkie nieporządne uczucia w sercu mojem były wyniszczone, a prawdziwa miłość boska w niem zapaloną była! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA TERCJĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! życia mego wzorze.
Do Ciebie serce zbolałe się spieszy.
Do Ciebie woła w miłości, pokorze:
Niechaj Twa pamięć w smutkach mnie pocieszy!

Do Ciebie wołam — jak do swojej matki.
Jak dziecko Tobie duszę mą otworzę.
Miłości własnej i świata dostatki
U stóp Twych świętych w ofierze położę!

— Święta Jadwigo! W smutku i potrzebie.
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Moc i ochędóstwo odzieniem jej i nie frasuje się w czasy przyszłe.
V. Wspierać ją będzie Bóg obliczem swojem!
R. Bóg w pośrodku Niej! Wzruszoną nie będzie!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś ani ułomnością natury ludzkiej, ani podszeptem miłości własnej, ani złością świata, od dobrych — raz powziętych — postanowień odwieść się nie dała, aleś je — przy pomocy boskiej — szczęśliwie do skutku przywiodła, — uproś mi te. łaskę wytrwałości i wierności, abym w moich dobrych przedsięwzięciach i postanowieniach, którem tak wiele razy czyniła, trwała tak statecznie, żeby ani śmierć, ani życie, od tego odwieść mnie nie mogło! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA SEKSTĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! Widzisz me cierpienia,
I Tyś podobne w Twej duszy nosiła.
Święta Jadwigo! Słyszysz me westchnienia
I Tyś podobne w sercu Twem tłumiła!

I Tyś nad grobem Twych dzieci płakała,
Ale Bóg Twoje Izy pobłogosławił,
O daj. bym łzami tak Boga kochała,
By Bóg — dla łez tych —moją duszę zbawił!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie
— Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!
ANTYFONA
Usta swe otwiera mądrze, a zakon miłosierdzia na języku jej. Dogląda rządu w domu swym, a chleba próżnując nie je. V. Rozpłynęła się łaska w ustach
Twoich!
R. Dlatego pobłogosławił Cię Bóg na wieki!
Módlmy się! O święta Jadwigo, któraś w takiej cierpliwości i pogodzie serca znosiła wszystkie krzyże i boleści życia, a tym, którzy cierpień Twych byli przyczyną, z całegoś serca przebaczała, uproś mi u Boga tę łaskę, żebym nigdy nikogo nie miała w nienawiści, wszelkie zaś krzyże i prześladowania, abym nieulęknionem sercem
i mężnie i ochotnie dla Boga znosiła! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA NONĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ
Święta Jadwigo! pod krzyżem upadam,
Podaj mi rękę, abym nie zginęła!
Wszystkie me żale u stóp Twoich składam.
Ale nie proszę, byś krzyż ze mnie zdjęła!

Boś Ty na krzyżu serce moje miała.
Wesprzyj mnie łaską, bym taką została!
Za Twym przykładem — daj, bym krzyż nosiła,
Za Twym przykładem, bym Boga kochała!

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą pośredniczką w Niebie!

ANTYFONA
Omylna jest piękność i marna jest wdzięczność! niewiasta bojąca się Boga — ta chwaloną będzie.
V. Wybawiłeś mnie, Panie, z rąk szukających duszy mojej!
R. I z ucisków, które mnie otoczyły!
Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak ostrożną była w każdej mowie swojej, żeś nigdy nikogo żadnem nie obraziła słówkiem, uproś mi tę łaskę, abym była wolna od szkalujących mnie języków i — sama będąc ostrożną w mowie, żebym nikomu mową swoją nie szkodziła! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA NIESZPORY.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.
PIEŚŃ
Święta Jadwigo! Wśród bogactw uboga,
Tyś była wszystkich cierpiących pociechą.
Wszystkich miłując — dla miłości Boga
— Tyś nie wzgardziła najuboższą strzechą!

Uczyń mnie także dobrą, miłosierną
I w każdej sprawie i mowie łagodną —
I obowiązkom życia mego wierną.
W duszy spokojną i w myśli swobodną! —

Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Nie odwracaj oczu twoich od ubogiego ! Sądź miłosiernie! Bądź sierotom jako ojciec, a matce ich zamiast męża!
V. Wedle wielkości miłosierdzia Twego —
R. Wybawiłeś mnie od lwów ryczących i gotowych na pożarcie mnie!
Módlmy się! Święta Jadwigo, całą nadzieję Twoją w Bogu pokładająca, którego woli zawsze i we wszystkiem tak powolną byłaś, uproś mi u Boga tę łaskę, żeby w każdem utrapieniu mojem Bóg i Anioł stróż byli mi ratunkiem i pociechą, żebym — służąc Bogu — życiem i zdrowiem bliźnieniu dla duszy i ciała zawsze i wszędzie pożyteczną była! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.

NA KOMPLETĘ.
Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.
PIEŚŃ
Święta Jadwigo, w ostatniej godzinie.
Gdy śmierć już będzie zamykać powieki,
Niech dziecko Twoje nędznie nie zaginie,
0! okaż nad niem moc Twojej opieki!

Daj ufność w Bogu, szczery żal za grzechy.
Daj mi się z Bogiem pojednać, połączyć,
A gdy na ziemi żyłam bez pociechy,
Daj mi w pocieszę to życie zakończyć! —

Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —
Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA
Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze, a kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej.
V. Ślicznością Twoją i pięknością Twoją, —
R. Spiesz się szczęśliwie, postępuj i króluj!
Módlmy się! Święta Jadwigo, która żyjąc u Boga, w Bogu życie szczęśliwie zakończyłaś, uproś mi łaskę świętego życia i błogosławionej śmierci, aby łaskawy sąd boski po śmierci mojej nastąpił i abym z Tobą Boga mojego na wieki miłować mogła, o co Cię serdecznie proszę! Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwy mojej! — jak wyżej.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Janie z Dukli

Godzinki o Duchu Świętym