w

Godzinki do św Antoniego

JUTRZNIA

Ojcze, święty Antoni, niechaj usta moje * Wychwalają na zawsze święte sprawy twoje.* Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni, * Niech mnie przed Bogiem zawsze twoja prośba broni. * W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie *I z Duchem Świętym żyje, ratuj mnie w potrzebie.

Hymn
Portugalskie narody, skąd ten światu śliczny * Kwiat, Antoni, wykwitnął, czyńmy głos rozliczny * Na cześć i chwałę Bożą z patrona takiego * W przedziwnej opatrzności czasu jutrzennego; * Którzy, abyście dusznej w tym czasie ochłody * Dostąpić mogli w niebie, zginął on mąż młody.* Zginął światu, lecz w Bogu znalazł się szczęśliwie, * Umarł ziemi, bo w niebie z Królującym żywię.

P. Módl się za nami, święty Antoni.
W. Broń nas od złego i niebezpiecznej toni.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Boże, przezac-nego wyznawcy Twojego, świętego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
W. Amen.
LAUDESY

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
Co głosu, co języków, co chwał, co radości, * To wszystko ofiarujmy Bogu z wysokości, * Na wesołą pamiątkę męża szczęśliwego, * Antoniego, w cudownym życiu chwalebnego, * W którym – oby swe imię na wiek wieków wsławił * Cudowne wszechmogący Pan Bóg rzeczy sprawił: * Wiele zasług na ziemi i cnót pobożności; * Tym nam świeci – stąd chwalmy Boga w wysokości.

P. Święty Antoni, proszę, przyczyń się za nami.
W. Którzy ciebie dziś czcimy tymi modlitwami.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu…

PRYMA

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
Pierwsza, świat opuściwszy, pod regułą była * Twa, Antoni, godzina, która cię wsławiła, * W zakonie kanoników Augustyna cnego, * Nauką, życiem świętym w Kościele sławnego, * Gdzie-ś żył jak jeden anioł w skazitelnym ciele, * Chcąc swą na koniec przelać krew dla Pana śmiele, * Co cię też do zakonu Franciszka świętego * Przynęciło, natenczas męczeństwy sławnego.

P. Święty Antoni, proszę, posil słabe ciało.
W. By się w cnotach ku Bogu z duchem utwierdzało.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu…

TERCJA

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
Pawle, drugi Antoni,, pustelniku prawy, * Trzecią-ś godzinę do tej obierał zabawy, * W jaskinię-ś się na puszczy skrył bardzo głęboką, * Abyś tam rozprzestrzeniał skarbnicę szeroką * I dom nieskończoności; widziały tam skały, * Iż twe ciało modlitwy z postem wysuszały. * Żeś się, idąc, zataczał wiatrem powioniony * Dla słabości, a tak czart bywał zwyciężony.

P. Święty Antoni, proszę, przejednawszy złości.
W. Zjednaj nam dar u Boga twej doskonałości.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu.

SEKSTA

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn Szósta, a zbyt szczęśliwa godzina nastała. * Która cię w cieniach skały ostrej pokazała. * Byłeś jako pochodnia światu zapalona, * Na lichtarz dla widoku złoty postawiona. * Na stopień cię szukano kapłaństwa wysoki. * Nie chciałeś tej godności w pokorze głębokiej. * Jednak to była wola Pana Boga twego, * Byś Go w ręku piastując, bronił chwały Jego.

P. Święty Antoni, proszę, oświeciwszy myśli.
W. Spraw, abyśmy z cieniów pychy do pokory przyszli.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu…

NONA

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
Gorący słońca promień o jak mile sprawił, * Nowego Elijasza nowym duchem wsławił Kaznodziejstwa. * O skrzynio testamentu święta, * Przed tobą drżała rzesza pogaństwa przeklęta; * Gromiłeś bez respektu, wszyscy cię słuchali, * Wszyscy świat, ciało, czarta, grzechy porzucali. * Pamięć tego nie pojmie, jakimi wsławiona * Cudami twa nauka i prawda stwierdzona.

P. Święty Antoni, proszę, oświeć serce moje.
W. By w wierze utwierdzone czciło imię twoje.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu…

NIESZPORY

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
W nieszpór Pan z krzyża zdjęty. * Przestawszy roboty * Czas i tobie, Antoni, wziąć zapłatę cnoty. * Odbierasz o jak hojnie i jako szczęśliwie, * Iżeś w tym życiu służył Bogu sprawiedliwie. * Obracasz oczy twoje do górnego nieba, * Tam, gdzie oglądasz Pana – czegoć więcej trzeba? * Idźże i już zażywaj po pracach ochłody, * Idź na wieczne, co je sprawił Bóg, idź na gody.

P. Święty Antoni, proszę, czasu śmierci mojej.
W. Nie oddalaj ratunku i modlitwy twojej.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu… KOMPLETA

Ojcze święty, do nieba podnieś nasze myśli, Oddal od nas gniew Boży, na któryśmy przyszli. Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni…

Hymn
Stanąłeś już na porcie, którego-ś pożądał, * Jużeś, Antoni, Pana w królestwie oglądał. * A my, którzy na świecie czcimy imię twoje, * Pokornym sercem prosim, ratuj sługi twoje. * Zjednaj cnoty, zdarz grzechów pozbyć, zdarz sztucznego *Czarta zetrzeć na głowę nam nieprzyjaznego.

P. Powstań, Antoni, dodaj nam twojej pomocy.
W. Wybaw duszę i ciało z szatańskiej przemocy.

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu…

OFIAROWANIE GODZINEK

Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego. Ojca, Syna i Ducha na wieki wiecznego, Ofiaruję-ć, Antoni święty, te godziny -Przyjmijże je łaskawie, uproś moje winy. Chciej mi być osobliwszym przed Bogiem patronem, Wodzem, wspomożycielem, bym nie był wzgardzonym. Uproś łaski, niech Boga oglądam na wieki, Broń przy śmierci, gdy będę zawierał powieki.

Tekst opracowany na podstawie: Nowenna i Modlitwy do iw. Antoniego Padewskiego, [b.r.].
za:Godzinki Jakub Kołacz SJ

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o pięciu ranach Jezusowych

Godzinki o bł. Bronisławie