w

Gdy przeczysta Panna Marya

Tekst Kolędy: Gdy przeczysta Panna Marya

1. Gdy przeczysta Panna Marya
Chrystusa w pieluszki powiła
I na sianie w żłobie składa,
Anioł z radością i weselem
Ubogim pastuszkom w Betleem
Przyjście Jego opowiada.

2. Strzegąc trzody przy nocnej chwili,
Jasność niewidzianą zaoczyli,
Ta zatrwożyła ich głowę,
Lecz Anioł się wedle ich stawił,
Przyczynę jasności objawił,
Tę mając do nich przemowę:

3. „Radosną nowinę przynoszę,
Albowiem narodzenie głoszę
Chrystusa Syna Boskiego,
O którym mówili Prorocy,
Narodził się dzisiejszej nocy
Zbawca narodu ludzkiego.

4. Przyszedł w postaci niemowlęcej,
W Betleem w oborze bydlęcej,
W żłobie leży na barłogu;
Anielskie wojsko pod niebiosy
Zanuciło wdzięcznemi głosy:
Chwała bądź na wieki Bogu.”

5. Przykładem wojska anielskiego
Chwalmy Boga, że Syna Swego
Nam posłał na odkupienie,
Jak w niebie, tak na tej dolinie
Niechaj w sercu każdego słynie,
Niechaj brzmi anielskie pienie.

6. Idźmy do bydlęcej obory,
Uczmy się tam cichej pokory
Od Zbawiciela naszego:
On opuściwszy chwałę w niebie,
Przyjął postać sługi na Siebie,
Wyniszczył Siebie Samego.

7. Widząc Go w żłobie bez wygody,
Pozwólmy Mu w sercu gospody,
Lecz by spoczywał wygodnie,
Obrzydźmy sobie nieprawości
A szczerze dla Boskiej miłości
Żałujmy za grzechy godnie.

8. Posilmy Chrystusa głodnego,
W osobie ubogich nagiego,
Przyodziejmy Go przystojnie.
Cokolwiek czynimy bliźniemu,
Jakbyśmy czynili Samemu
Tak nam to nagrodzi hojnie.

9. Według świętej nauki Jego,
Miłujmy Boga i bliźniego,
Tak szczerze jak sami siebie;
Stawajmy Mu się podobnymi,
A umieści nas z wybranymi:
Będziem z Nim królować w niebie.

Wykonanie utworu: Gdy przeczysta Panna Marya

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gdy się Jezus rodzi

Gdy Marya porodziła