Wielkopostne

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało

przez Posted on 0 Comments 1 min read 309 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało.
Za nasze winy, Synu Jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu.
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
żebrzem litości i Twej miłości.
byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi,
pohamować raczył.

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi.
Nie racz pogardzać prośbami naszymi.
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady,
pośród ludu Swego.

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie.
Niech z Ciała Twego Przenajświętszego
Posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego.

Wykonanie Utworu: Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało


Pieśń ” Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało” wykonuje Mariusz Bednarz, organista Bazyliki Katedralnej w Kielcach.

To nie gwoździe Cię przebiły

przez Posted on 0 Comments 1 min read 580 wyświetlenia

Tekst Pieśni: To nie gwoździe Cię przebiły

1. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
W tej ciszy przebywam wciąż ja,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

Ref: To nie gwoździe Cię przebiły,
lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili,
lecz mój grzech
To nie gwożdzie Cię trzymały,
lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało,
widziałeś mnie. (x2)

2. Ja widzęe Cię Zbawco mój tam,
tak wiele masz sińców i ran,
miłości Twej moc, zawiodła Cię tam,
uwolnić mnie z grzechow i win.

3. Tak czesto wspominam ten dzień,
Golgote i słodki jej cien,
gdyż przyszłam pod krzyż
z ciężarem mych win,
uwolnił mnie tam Boży Syn.

Wykonanie Utworu: To nie gwoździe Cię przebiły

W Ogrojcu Jezus klęczy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 194 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W Ogrojcu Jezus klęczy

1. W Ogrojcu Jezus klęczy, do Ojca modli się,
Win mych Go ciężar dręczy, do ziemi przygnieść chce,
I smutna dusz Jego, tak straszny czuje ból,
Że Anioła do Niego posyła niebios Król.

2. Nie znalazł w Zbawcy winy ten, co miał prawa strzec
Jednak Go bez przyczyny rózgami każe siec.
Tak Jezu Cię biczują, że wiele spływa krwi,
I cierniem koronują, w oblicze plwają Ci.

3. Krwi Twej nienasycony, ukrzyżu
woła lud,
Fałszywieś oskarżony, by zmyć mych grzechów brud.
I którego Anieli po trzykroć Świętym zwą,
Na śmierć Go osądzono z ciężką winę mą.

4. Spełniłeś już zlecenie, Baranku Boży swe,
Ostatnie już westchnienie wydają piersi Twe.
Umilkły usta święte i przygasł oczu blask,
Na krzyż ręce rozpięte, co udzielały łask.

5. Do krzyża już przybita ofiara święta – Bóg.
Z ran płynie krew obfita, grzechów mych spłaca dług.
Wzrokiem pełnym litości Pan szuka Matki swej.
W bezdennej swej miłości sam nas poleca Jej.

Wykonanie Utworu: W Ogrojcu Jezus klęczy


Pieśń „W ogrojcu Jezus klęczy” w wykonaniu Diakonii Muzycznej, podczas Triduum Paschalnego 2014r.

Wierzymy w Ciebie Chryste

przez Posted on 0 Comments 1 min read 274 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wierzymy w Ciebie Chryste

Wierzymy w Ciebie Chryste –
napełnij serca Twoim światłem,
byśmy się stali dziećmi światłości.

1. Któż jest .wśród bogów równy Tobie, Panie
w blasku świętości, któż Ci jest podobny?

2. W Tobie jest źródło życia i w Twej ”
światłości oglądamy światłość.

3. Bóg jest światłością a nie ma w Nim
żadnej ciemności.

4. Przystąpmy do Niego a będziemy oświeceni

Wykonanie Utworu: Wierzymy w Ciebie Chryste

W dialogu miłości trwać chcemy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 228 wyświetlenia

Tekst Pieśni:

1. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu,
Zawierzyć Mu życie, by On je kształtował,
By każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa
Przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.

Ref:
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani

2. A dana nam łaska wiary w Chrystusa
pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie,
zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość,
by wraz z nim kształtować dziś nową historię.

3. Ogłaszać będziemy Orędzie Jezusa
i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny,
by karmiąc się słowem, być „słowa sługami”,
pierwotną gorliwość na nowo rozniecić.

4. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony,
pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności,
by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo,
domem i szkołą komunii dla wszystkich.

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał

przez Posted on 0 Comments 1 min read 206 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał

1. Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał,
ręce i nogi srogi gwóźdź rozdzierał;
Daj śmierć szczęśliwą, na krzyżu rozpięty,
Baranku święty!

2. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie,
w wspólnej boleści, w smutku i żałobie,
ucieczką pewną będą mi Twe rany,
Jezu kochany.

3. Bolesna Matko Najwyższego Boga,
gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga,
bądź mi w zbolałym Sercu litościwym
portem szczęśliwym!

Wykonanie Utworu: