Wielkopostne

Wisi na krzyżu

przez Posted on 1 Comment 1 min read 652 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wisi na krzyżu

1.Wisi na krzyżu, Pan Stwórca nieba,
Płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera, Jezus oczy Swe zawiera!
2.Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze z boku Krew Jezusa ciecze.
3. Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.
4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje, Sprawiły te niepokoje.
5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich, Przy nogach przybitych Twoich.

Wykonanie Utworu: Wisi na krzyżu

Bliskie jest Królestwo Boże

przez Posted on 0 Comments 1 min read 788 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkanocnej: Bliskie jest Królestwo Boże

Bliskie jest Królestwo Boże – nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię
1. Bóg jest światłością – i nie ma w nim żadnej ciemności
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna – oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy że nie mamy grzechu to samuch siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy – Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył – mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy – A także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów – Ze względu na Jego Imię.

Sław języku

przez Posted on 0 Comments 1 min read 489 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkanocnej: Sław języku

Sław, języku, tajemnicę Ciała i Najświętszej Krwi,
Którą jako łask krynicę, Wylał w czasie ziemskich dni,
Ten co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.
Z Panny czystej narodzony, Posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony Ziarno słowa rzucił w lud.
Wtedy cudem niezgłębionym Zamknął swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią przy wieczerzy Z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko, jak należy, Czego przepis prawny chciał,
Sam dwunastu się powierzył I za pokarm z rąk swych dał.
Słowem więc, Wcielone Słowo, Chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową, Darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara, Boża mowa, Pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi Hymn tryumfu, dzięki,, czci;
A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Wykonanie Utworu: Sław języku

Stary Krzyż

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2333 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Stary Krzyż

Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

Wykonanie Utworu: Stary Krzyż