Wielkopostne

Wjeżdża Król nasz

przez Posted on 0 Comments 1 min read 834 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wjeżdża Król nasz

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy do Jerozolimy
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy

Hosanna, hosanna, Synowi Bożemu
Hosanna, hosanna,cześć Zbawcy naszemu!

2. Dziatki róże, palmy, ziele sypią Mu pod nogi
Wdzięczne matki płaszcze ścielą, jedzie Chrystus drogi.
Hosanna…

3. Wokół słychać okrzyk gromki: niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije.
Hosanna..

4. Brzmi Hosanna, witaj Zbawco, wnijdź błogosławiony,
W imię Pańskie wchodzisz do nas, brzmi na wszystkie strony.
Hosanna…

5. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.
Hosanna…

6. Przyjmij od nas za Twą Mękę korne dziękczynienie
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość uwielbienie.
Hosanna…

Wykonanie Utworu: Wjeżdża Król nasz

Te oczy płakały na Krzyżowej Drodze

przez Posted on 0 Comments 1 min read 448 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Te oczy płakały na Krzyżowej Drodze

Te oczy płakały na Krzyżowej Drodze,
Kiedy Syn wędrował umęczony srodze.
Te oczy płakały, kiedy Święte Ciało
Gwoździami do Krzyża przybite zostało.
Więc my pełni winy do Ciebie wołamy –
Miłosierna Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Te oczy płakały, kiedy na Golgocie
Syn z pragnienia konał w słońcu i spiekocie.
Te oczy płakały w okrutnej potrzebie,
Kiedy Syn umierał na krzyżowym drzewie.
Więc my pełni winy do Ciebie wołamy –
Miłosierna Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Te oczy płakały nad dwoma łotrami,
O, Maryjo, czemu Ty płaczesz nad nami?
Te oczy wciąż płaczą, Matki naszej drogiej,
Dla napomnienia nas i dla przestrogi.
Więc my pełni winy do Ciebie wołamy –
Miłosierna Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Wykonanie Utworu: Te oczy płakały na Krzyżowej Drodze

Jerozolimo, chwal Pana

przez Posted on 0 Comments 1 min read 852 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jerozolimo, chwal Pana

1. Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.

2. Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.

3. On twoje zamki w bramach obwarował,
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.

4. On twe granice pokojem zaszczyca,
W których cię zboża dostatkiem nasyca.

5. On skoro ziemi swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowajego zwłoki.

6. On pola śniegiem jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

7. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima,
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?

8. Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody;
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.

9. Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi,
Bóg podał zakon swój Izraelowi.

10. Żadnym narodom On tak się nie stawił
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

11. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchówi Świętemu.

12. Jak od początku była tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Wykonanie Utworu: Jerozolimo, chwal Pana

Hosanna Synowi Dawidowemu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1014 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Hosanna Synowi Dawidowemu

Jest to tekst pieśni na poświęcenie palm:

Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!
O Królu izraelski!
Hosanna na wysokości!

Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!
O Królu izraelski!
Hosanna na wysokości!

Wykonanie Utworu: Hosanna Synowi Dawidowemu

Zmiłuj się nade mną, Boże

przez Posted on 0 Comments 2 min read 527 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zmiłuj się nade mną, Boże

1. Zmiłuj się nade mną ,Boże, w łaskawości swojej.
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

3. Uznaję bowiem nieprawość swoją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.

4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

5. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.

6. Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

7. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.

8. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

9. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.

10. Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia.

11. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

12. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

13. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

14. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich,
I wrócą do Ciebie grzesznicy.

15. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

16. Panie otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

17. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz.

18. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

19. Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

20. Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Wykonanie Utworu:

Zbliżam się ku Tobie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 397 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zbliżam się ku Tobie

1. Zbliżam się k’Tobie, Jezu mój kochany,
Całować ciężkie i krwawiące rany.
Nie tak jak Judasz, który na wydanie,
Lecz z użaleniem, Jezu Chryste, Panie.

2. Całuję prawą Twoją, Jezu rękę,
Byś mnie nie oddał na piekielną mękę;
Całuję oraz lewą rękę Twoją,
Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją.

3. Zbliżam się sercem i do twego boku,
Nie daj na zgubę mnie z Swego wyroku,
Padam do twojej prawej nogi Chryste,
Niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste.

4. Padam i do Twej, Jezu lewej nogi,
Którą Ci zranił okrutnie gwóźdź srogi,
Padam pokornie i do Krzyża Twego,
Na którym wisisz dla mnie mizernego.

5. O Jezu drogi, Jezu mój kochany
Zgładź grzechy moje, przez Twe święte rany
Przyrzekam, że Cię więcej nie obrażę
Że się wprzód na śmierć, niż na grzech odważę

Wykonanie Utworu: Zbliżam się k’Tobie


Zespół muzyki dawnej Perfugium w składzie:
soprany: Bogumiła Kowalska, Natalia Kucia, Joanna Przybyłowska, Bożena Solarz
alty: Zofia Nowak, Magdalena Rychiak
tenory: Jakub Blycharz, Mateusz Solarz, Mateusz Kowalski
basy: Michał Kłos, Piotr Przybyłowski
Występ miał miejsce 14 lipca 2013 roku, godzinie 16.00, w Kościele św. Józefa w Krakowie – w ramach Letnich Podgórskich Koncertów