wielkanocne

Chrystus Pan zmartwychwstał

przez Posted on 0 Comments 1 min read 104 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chrystus Pan zmartwychwstał/b>

1. Chrystus Pan zmartwychwstał
Zwycięstwo otrzymał
Bo zburzył śmierć srogą
Swojąśmiercią drogą
Alleluja, alleluja

2. Zwalczył czarta złęgo
I starł głowę jego
Człowieka grzesznego
Wydarł z mocy jego
Alleluja, alleluja

3. Grzecvh srodze poraził
A moc jego skaził
Żywot nasz naprawił
To z łaski swej sprawił
Alleluja, alleluja

4. O Chryste, nasz Panie!
Przez twe zmartwychwstanie
Daj nam z grzechów powstać
Łaski Twojej dostać
Alleluja, alleluja

5. A gdy żywot minie
Daj wiecznej krainie
Widzieć Ojca swego, Boga Wszechmocnego
Alleluja, alleluja

Wykonanie Utworu: Chrystus Pan zmartwychwstał

Chrystus Pan w niebo wstępuje

przez Posted on 0 Comments 2 min read 51 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chrystus Pan w niebo wstępuje

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje;
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy,
chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, alleluja.

2. Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają;
wielce cieszą się Anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli:
Alleluja, alleluja.

3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego
do Królestwa niebieskiego,
równy w Bóstwie Ojcu swemu
usiadł po prawicy Jemu.
Alleluja, alleluja.

4. Miejsce nam gotuje w niebie,
chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
niebaśmy już dziedzicami,
porównani z Aniołami.
Alleluja, alleluja.

5. Niechaj ustępuje trwoga,
mamy Zbawiciela Boga!
Szatan, grzech i śmierć zwalczona,
przez Chrystusa zwyciężona.
Alleluja, alleluja.

6. Obiecał Ducha Świętego,
aby strzegł serca naszego,
aby cieszył nas i bronił
i od czarta nas zasłonił.
Alleluja, alleluja.

7. Apostołowie, patrzajcie,
za Nim w niebo spoglądajcie;
Jezus, ten co od was idzie,
by świat sądzić znowu przyjdzie.
Alleluja, alleluja.

8. Czemu patrząc tu stoicie?
Czy słów Mistrza nie pomnicie?
„Idąc w cały świat pogański,
głoście Mu testament Pański”,
Alleluja, alleluja.

9. „Gdy me słowa wykonacie,
życie swoje za Mnie dacie,
wtedy przyjmę, was do siebie
i uwieńczę chwałą w niebie.”
Alleluja, alleluja.

10. Tego czasu wesołego
chwalmy z serca Pana swego;
chwała bądź Bogu naszemu,
w Trójcy świętej jedynemu.
Alleluja, alleluja.

11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu,
co dał byt stworzeniu wszemu;
bądź Mu sława, dziękczynienie,
wieczna cześć i uwielbienie.
Alleluja, alleluja.

12. Jezu Chryste, Zbawicielu,
wszystkich dusz Odkupicielu,
Twe nad światem królowanie
niechaj nigdy nie ustanie.
Alleluja, alleluja.

13. Duchu Święty, Tobie pienia,
coś jest sprawcą uświęcenia;
niech za dary z Twojej ręki
co dzień niesiem Ci podzięki.
Alleluja, alleluja.

Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał

przez Posted on 0 Comments 1 min read 68 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał

1. Alleluja, Jezus żyje, Ten, co za nas życie dał
Już Go dłużej grób nie kryje,
jak powiedział, zmartwychwstał
Nućmy jemu pienia chwały:

Ref.
Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja!.

2. Wraca z otchłani z jeńcami,
śmiercią skruszył śmierci grot,
Piekło ściele pod stopami,
trzyma klucz do nieba wrót.
Nućmy Jemu pienia chwały:

Ref.

3. Wesel się, Królowo nieba,
żyje Syn Twój, żyje Pan,
Radość z Nim Ci dzielić trzeba,
słońcem każda z Jego ran.
Zanuć Jemu pienia chwały:

Ref.

4. Czemu okiem rosisz łzawym,
Magdaleno, pusty grób!
Żyw Pan, głosem cię łaskawym wita,
rzuć Mu się do stóp,
Zanuć Jemu pienia chwały:

Ref.

5. Nie lękajcie się uczniowie,
nie starł Mistrza wrogi kłam;
Wnet okaże się i powie:
„Wstałem z martwych, pokój wam!”
Nućcie Jemu pienia chwały;

Ref.

Wykonanie Utworu: Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał

Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel

przez Posted on 0 Comments 1 min read 106 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel

1. Alleluja!
Żyw już jest śmierci zwyciężyciel.
Dziś z grobu swego powstaje
Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel,
Wieczny nam żywot nastaje.
(Niech więc brzmi dziś ziemia cała:
Badź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

2. Alleluja!
Na krótko odpocząwszy sobie
po ciężkim bolesnym boju,
W swym cichym i spokojnym grobie,
w niezamąconym spokoju.
(Z snu sięprzebudził ziemskiego,
wrócił do Ojca swojego.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

3. Alleluja!
Powstał w swym przechwalebnym ciele,
wszystko wskroś przenikającym;
Z nim wstały radość i wesele
na ziemi przemijające,
(Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił
i znów do Ojca powrócił.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

4. Alleluja!
Najgłówniejsze dzieło wykonał:
całego świata zbawienie.
Niedowiarstwom ich moc odebrał,
a błędom dał oświecenie:
(Utwierdził Ewangelię,
Głosić ją kazał wszem ludom.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

5. Alleluja!
Na silnej skale już spoczywa
Chrystusa wiary ustawa,
Gdy chrześcijan dzieńsię zaćmiewa,
nowe im światła nastawa,
(Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk i trudów swych.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

6. Alleluja!
Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał,
Chrześcijaninie raduj się,
Że ciało twoje znów ożyje,
Zwycięzca śmierci wskrzesi je;
(Wprowadzi za trudy, znoje
do chwały niebios podwoje.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wykonanie Utworu: Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel

Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś

przez Posted on 0 Comments 1 min read 84 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś

Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!

Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan- moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie
popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona

Wykonanie Utworu: Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś

Zmartwychwstały Pan

przez Posted on 0 Comments 1 min read 149 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zmartwychwstały Pan

Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś
Wszechmogący Bóg okazał swoją moc,
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie,
Jezus Pan rozdaje życie swe.

1. Milczący Baranek, Baranek zabity
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha,
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych.

3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie
Naznacza nas Duchem i własną krwią.

Wykonanie Utworu: Zmartwychwstały Pan