wielkanocne

Złóżcie troski żałujący

przez Posted on 0 Comments 2 min read 72 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Złóżcie troski żałujący

1. Złóżcie troski żałujący
Chrystusa umarłego,
Otrzyjcie już łzy, płaczący
Pana zmartwychwstałego;
Tysięcznych pociech przyczyna
Ogłoszona jest nowina.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

2. Niewiasty, które przy grobie
Były, to powiedziały:
Że Chrystus w chwały ozdobie
Żyje już zmartwychwstały,
Stąd pociechy, stąd radości;
Odstąpcie od nas żałości,

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

3. Chrystusowe zmartwychwstanie
I miłość wielka Pana
Zapaliły pożądanie
Piotra, a bardziej Jana
Że jak w życiu był najszczerszy.
Tak do grobu przyszedł pierwszy.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

4. Piotr i Jan już przeświadczeni,
Gdy do grobu bieżeli,
Doświadczeniem upewnieni,
Innym opowiedzieli,
Jako grób znaleźli pusty,
A w nim pogrzebowe chusty

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

5. Aniołowie co świadkami
Tego tryumfu byli,
Głosząc Go przed niewiastami,
W grób im, wnijdźcie mówili,
Patrzcie, wszak tu był złożony.
Tu kamieniem przywalony.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

6. Magdalena tak spragniona
Ujrzeć Pana swojego,
Raz i drugi w grób schylona,
Patrzy Zmartwychwstałego;
Płakać jednak nie przestaje,
Że żywego nie poznaje.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

7. Za czym w ogrodnika scenie
Chrystus się pokazuje
Na pociechę Magdalenie;
W niej wszystkim oznajmuje,
Że umarł dla ich zbawienia.
Zmartwychwstał dla podwyższenia.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

8. A Józef z Arymatei.
Grób już próżny zastaje,
Pan zaś uczniom z Galilei
Widocznym się być daje;
Tam, aby szli, rozkazuje,
Że poprzedzi obiecuje.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
Niechaj zabrzmi alleluja!

Wykonanie Utworu: Złóżcie troski żałujący

Wesel się ludu strapiony

przez Posted on 0 Comments 1 min read 57 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wesel się ludu strapiony

1. Wesel się ludu strapiony
Bo dziś został pocieszony
Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan
Syn Boży z nieba nam dan.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Co tak srodze cierpiał za nas
Co na krzyżu umarł dla nas
Dziś zmartwychwstał uroczyście
Aby nam rządził wieczyście.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

3. I Ty Matko coś płakała,
Coś pod krzyżem Syna stała
Dziś wesel się razem z nami
Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

4. I wy trwożliwi Uczniowie
Zbliżcie się ku świętej Głowie
Weselcie się razem z nami
Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

Wykonanie Utworu: Wesel się ludu strapiony

Wesel się Królowo Rajska

przez Posted on 0 Comments 1 min read 82 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wesel się Królowo Rajska

1. Wesel się Królowo Rajska, Panno Maryjo,
Bo już wszelka boleść przeszła, Alleluja!

Ref: Módl się za nami, Maryjo!

Którego żywot Twój nosił, Panno Maryjo!
Ten nas już wszystkich wykupił, Alleluja!

Ref: Módl się za nami, Maryjo!

Bo już prawdziwie zmartwychwstał, Panno Maryjo!
Jako przedtem przepowiedział, Alleluja!

Ref: Módl się za nami, Maryjo!

Módl się do Syna za nami, Panno Maryjo!
Byśmy z Nim zmartwychpowstali, Alleluja!

Ref: Módl się za nami, Maryjo!

Wykonanie Utworu: Wesel się Królowo Rajska

Ofiarujmy chwałę w wierze

przez Posted on 0 Comments 1 min read 60 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Ofiarujmy chwałę w wierze

1. Ofiarujmy chwałę w wierze
Przy Wielkanocnej Ofierze;
Gdy Baranek owce zbawił.
Chrystus grzesznym pokój sprawił.
Alleluja!

2. Z Bogiem Ojcem naszym Panem,
Srodze na nas rozgniewanym,
Pogodził nas śmiercią srogą,
Za nas lejąc Krew swą drogą,
Alleluja!

3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną
Bitwę wiodły, bardzo dziwną;
Żywot, choć umarł prawdziwie,
Zabity, wszelako żywie.
Alleluja!

4. Maryjo, racz powiedzieć nam,
Coś widziała, czy żyje Pan?
Widziałam grób, już Żywego,
I patrzałam na twarz Jego,
Alleluja!

5. Widziałam Pana mojego,
W chwale Swej zmartwychwstałego;
Widziałam dziwne widzenie;
Aniołów, chusty, odzienie.
Alleluja!

6. Powstał Pan, kochanie moje!
Ujrzy w Galilei swoje;
Wierzmy świętej białogłowie
Bardziej, ni złych łotrów mowie.
Alleluja!

7. Jezu, Królu wiecznej chwały
I Zwycięzco okazały
Wierzym, żeś wstał z martwych żywy;
Chryste, bądź nam miłościwy!
Alleluja!

Wykonanie Utworu: Ofiarujmy chwałę w wierze

Otrzyjcie już łzy płaczący

przez Posted on 0 Comments 2 min read 81 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Otrzyjcie już łzy płaczący

1.
Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

2. Darmo kamień wagi wielkiej;
Żydzi na grób wtłoczyli
Darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała,
nad grobem w Pana się zdała.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury,
wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury,
nie zna żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

4. Salome i dwie Maryje
w grobie czasu rannego
Słyszały głos: „Pan wasz żyje.
tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko,
coście widziały, uczniom ogłoście”.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

5. Niewiasty te się z nadziei
widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei
z nowiną słodką śpieszą;
Oznajmują co widziały,
co im mówił Anioł biały.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

6. Do Emaus dwaj uczniowie idący,
smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie,
nie poznali Go w drodze,
A gdy chleb im błogosławił
i zadumanych zostawił
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

7. Także Pan i Magdalenie
żywy widzieć się daje
Która słodkie to widzenie
głośnio wszędzie wyznaje
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

8. Bądźmy przeto zapewnieni,
że choć wszyscy pomrzemy,
z grobu kiedyś obudzeni,
także zmartwychwstaniemy
i potem już bezpiecznie
z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi – Alleluja.

9. Że Chrystus spod mocy czarta
plemię dobył Adama
I przez Zbawcę nam otwarta
stoi do nieba brama
Przez którą z otchłań ciemności zawiódł
rzesze do jasności.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja

10. Jezu Chryste, dobry Panie,
Ciebie kornie prosimy –
niech przez Twoje zmartwychwstanie,
gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi
w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi – Alleluja.

Wykonanie Utworu: Otrzyjcie już łzy płaczący

O nasz Jezu najłaskawszy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 43 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O nasz Jezu najłaskawszy

1. O nasz Jezu najłaskawszy
Rzekłeś, sławnie zmartwychwstawszy:
Żyję – i wy żyć będziecie,
Jeżeli przy mnie stać zechcecie.

2. Ciebie trzymam się usilnie
Wierząc, że Cię nieomylnie,
W Twym Królestwie, przemieniony,
Ujrzę, z Tobą połączony.

3. Jezu mój, Baranku Boży,
Śmierć i grób mnie nie zatrwoży,
Boś za nasze nieprawości
Umarł z wielkiej swej miłości.

4. Wstałeś z martwych i królujesz,
W niebie, gdzie nam byt gotujesz.
Przyjmij od nas cześć i chwałę.
Że nam życie wieczne dałeś.

Wykonanie Utworu: O nasz Jezu najłaskawszy

zna ktoś?