pielgrzymkowe

Uwielbiam Imię Twoje Panie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1273 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni:

Uwielbiam Imię Twoje Panie ,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję,
Z radością śpiewam Ci pieśń.

Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

Chwyty: Uwielbiam Imię Twoje Panie

Uwielbiam Imię Twoje Panie ,G C D
Wywyższam Cię i daję Ci hołd G C D
W przedsionku chwały Twej staję, e C
Z radością śpiewam Ci pieśń. a D

Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że G C D
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył. e D

Wykonanie: Uwielbiam Imię Twoje Panie


Uwielbiam imię Twoje, Panie – Jednego Serca Jednego Ducha 2007
sł. i muz. Sławomir Butenko
Koncert Jednego Serca Jednego Ducha co roku gromadzi tłumy ludzi z całego świata. Spotykamy się zawsze w Boże Ciało w Rzeszowie (Park Sybiraków, os. Baranówka). Wszyscy zgromadzeni – na scenie i przed sceną – należą do uczestników i wykonawców koncertu.


Deus Meus – Uwielbiam imie Twoje Panie

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Jezus daje nam zbawienie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1240 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni:

Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.

Ref:Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On
niepojętym w mocy swej.
W Nim znalazłem to,
czego szukałem do dzisiaj,
sam mi podał dłoń,
bym zwyciężał w każdy dzień.

2.W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.

Chwyty: Jezus daje nam zbawienie

1.Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam. dCad dCad
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego Ŝycia, F C a d

Wykonanie: Jezus daje nam zbawienie


Amicus Dei – Jezus daje nam zbawienie


Piosenki religijne – Jezus daje nam zbawienie

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Jak ożywczy deszcz

przez Posted on 0 Comments 1 min read 903 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy swej,
bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc.

Chwyty: Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz C
Duchu Święty przyjdź e D
Dotknij naszych serc G C
Rozpal ognia żarem D
Dziś przenikaj nas h
Tchnieniem mocy swej C h
Bądź nam światłem dnia h
I nadzieją serc h / C H7

Wykonanie: Jak ożywczy deszcz


Piosenki religijne – Jak ożywczy deszcz


Piękna pieśń przyzywająca Ducha Świętego. Zawarte cytaty z Pisma Świętego dotyczące pięćdziesiątnicy i nie tylko

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Jesteś życiem mym

przez Posted on 0 Comments 1 min read 412 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Jesteś życiem mym

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie,
Jezu, Ty pozwalasz wciąz oddychać mi.
Jesteś Drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie,
Jezu, Ty pozwalasz wciąz oddychać mi.
Fale Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę Cię,
Twa Miłość mnie uwiodła, Jezu jakże to możliwe jest?

Chwyty: Jesteś życiem mym

Jesteś życiem mym, G C D/ FBC
więc każdy ruch
robię w Tobie
Jezu TY pozwalasz wciąż
oddychać mi

Wykonanie:


Grupa 4 Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej przez całą drogę na Jasną Górę uczyła się wielu piosenek z gestami. Na postoju w Lgocie Wielkiej zaprezentowała jedną z nich – „Jesteś życiem mym”.


Jesteś życiem mym – ARMIA DZIECI – fale Twojej łaski
jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi,

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe